Nieuws

Factsheet oudere multitraumapatiënt

15 september 2023

Deze factsheet biedt een overzicht van patiënten van 70 jaar of ouder die zijn opgenomen in een ziekenhuis in Brabant na een multitrauma in de jaren 2015 t/m 2022. Lees meer ››

Harm Haak neemt afscheid

8 september 2023

Harm Haak, internist acute geneeskunde bij Máxima MC, gaat na 31 jaar met pensioen. Op donderdag 31 augustus nam hij tijdens een voor hem georganiseerd symposium afscheid. Lees meer ››

Stand van zaken renovaties Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

7 september 2023

In 2023 staat een ingrijpende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland. De werkzaamheden zijn onderdeel van het grootschalige onderhoud voor de komende jaren aan het wegennet. In dit bericht de laatste updates. Lees meer ››

Zomersessies: hoe nu verder met het ROAZ-plan?

25 augustus 2023

De drie zomersessies zijn met in totaal ruim 80 aanwezigen goed bezocht. Tijdens de zomersessies bespraken we de conclusies uit het ROAZ-beeld en blikten we vooruit naar de belangrijkste prioritaire opgaven en kaders voor het ROAZ-plan. Lees meer ››

Bekijk de factsheet van de traumaregistratie 2022

10 augustus 2023

De traumaregistratiecijfers van 2022 in Noord-Brabant zijn samengevat in een overzichtelijke factsheet. Lees meer ››

Basistraining Crisisbeheersing beschikbaar voor zorginstellingen

26 juli 2023

NAZB en Traumacentrum Zuidwest-Nederland ontwikkelden voor, door en met de netwerkpartners de Basistraining Crisisbeheersing. Deze e-learning is vanaf nu beschikbaar in de elektronische leeromgevingen van de netwerkbureaus. Lees meer ››

Nieuwe arts-onderzoeker stelt zich voor

19 juli 2023

Welkom nieuwe collega! Sara van Ameijden (27) is vanaf juli begonnen als nieuwe arts-onderzoeker bij NAZB. Lees meer ››

ROAZ-beeld Brabant gereed

29 juni 2023

Het ROAZ-beeld is gereed. Het beeld geeft een feitelijke weergave van de capaciteit van het acute zorgaanbod, de zorgvraag en verwachte ontwikkeling hierin. Het is de voorbereiding op het ROAZ-plan. Lees meer ››

Adviseur acute zorg stelt zich voor

20 juni 2023

Welkom collega! Maaike Vogels is de nieuwe adviseur acute zorg bij NAZB. Lees meer ››

Zorg en ICT beurs

19 juni 2023

Op 13, 14 en 15 juni vond de Zorg & ICT beurs plaats in Jaarbeurs Utrecht. NAZB was samen met Escape Room Designer aanwezig met de mobiele escaperoom, die sinds dit voorjaar door Brabant rijdt om zorgmedewerkers spelenderwijs meer kennis mee te geven over cybercriminaliteit. Lees meer ››

Adviseur crisisbeheersing stelt zich voor

19 juni 2023

Welkom nieuwe collega! Rob van den Bergh is sinds kort adviseur crisisbeheersing & OTO bij NAZB. Lees meer ››

De kop is eraf: geslaagde aftrap programma crisiscommunicatie Brabant

12 juni 2023

De kick-offbijeenkomst crisiscommunicatie op dinsdag 30 mei in kernwoorden: inspirerend, geraakt, informatief, creatief en richtinggevend. 40 communicatieprofessionals uit Brabant én de nieuwe trainers crisiscommunicatie gingen aan de slag met een eerste aanzet voor een nieuw opleidingsprogramma crisiscommunicatie. Lees meer ››

Arts-onderzoeker Thymen start als ANIOS Chirurgie

12 juni 2023

Thymen Houwen is arts-onderzoeker bij NAZB. Zijn promotieonderzoek loopt voortvarend. Inmiddels werkt Thymen als ANIOS Chirurgie in het ETZ. Lees meer ››

Dit is de SBARR-methode acute psychiatrie

16 mei 2023

Sinds kort werken we in Brabant met een SBARR acute psychiatrie. Wat is de SBARR acute psychiatrie? Lees meer ››

ROAZ-beeld: mijlpalen

12 mei 2023

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat iedere ROAZ-regio aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 een ROAZ-beeld klaar moet hebben dat inzichtelijk maakt wat de belangrijkste opgaven in de regio zijn om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg duurzaam te borgen. Binnen het ROAZ Brabant zetten we stappen om tot een ROAZ-beeld te komen. Lees meer ››

Gebroken heup keuzehulp biedt ondersteuning bij gesprek

1 mei 2023

De gebroken heup keuzehulp biedt uitkomst om een patiënt en zijn naasten te begeleiden in de moeilijke beslissing om wel of niet te opereren. Het behoefteonderzoek naar de keuzehulp is afgerond en gepresenteerd aan de multidisciplinaire landelijke werkgroep. Lees meer ››

Verslag themabijeenkomst vrouwenhart

21 april 2023

De behandelaanpak van hartaandoeningen bij vrouwen is wezenlijk anders dan bij mannen. Tijdens de themabijeenkomst ‘Vrouwenhart’ op donderdag 13 april hielden diverse experts een pleidooi voor meer bekendheid rondom dit thema. Lees meer ››

Campagne van start: Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg

21 april 2023

Met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) starten partijen in de acute zorg een publiekscampagne om mensen te informeren wanneer ze welke acute zorg moeten raadplegen. En wanneer andere zorg beter past. Lees meer ››

Analyserapport SiRM opvang multitraumapatiënten in ROAZ regio Brabant

20 april 2023

NAZB vroeg strategisch adviesbureau SiRM om een analyse uit te voeren naar de oorzaken van het relatief lage aandeel directe opvang van multitraumapatiënten in de ROAZ-regio. Ook vroeg NAZB SiRM om aanknopingspunten voor verbetering van deze zogenaamde ZIN-score in de regio te identificeren. Lees meer ››

Terugblik ketenavond acute zorg

6 april 2023

Wat is zinvolle zorg? Hoe bieden we de juiste zorg op de juiste plek? En: hoe versterken we elkaar daarin? Tijdens een interactieve ketenavond op donderdag 30 maart in het Van der Valk Hotel Tilburg gingen ketenpartners daarover met elkaar in gesprek. Lees meer ››

Verslag themabijeenkomst (dreigende) dwarslaesie

30 maart 2023

De diagnose dwarslaesie wordt geregeld gesteld als je de cijfers van de regionale traumaregistratie erop naslaat. “Wees als zorgverlener alert op signalen. Bij twijfel, overweeg aanvullend onderzoek.” Dat was een van de conclusies tijdens de themabijeenkomst ‘(dreigende) dwarslaesie’ op 23 maart. Lees meer ››

Renovaties Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

29 maart 2023

In 2023 staat een ingrijpende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het grootschalige onderhoud dat de komende jaren aan het wegennet uitgevoerd wordt. Lees meer ››

Flexibel inzetten SEH-verpleegkundigen

25 maart 2023

Het flexibel inzetten van SEH-verpleegkundigen kan een duurzame oplossing zijn om de arbeidsproblematiek op de SEH te verminderen. De eerste uitwisselingen binnen dit project van FZO-regio Brabant zijn inmiddels met succes afgerond. Lees meer ››

Landelijk symposium Risicomanagement in de zorg

10 maart 2023

Op donderdag 6 april, van 10.00 tot 17:00 uur, organiseert het LNAZ het Landelijk symposium Risicomanagement in de zorg: het voorkomen van crisis! Lees meer ››

Nieuwe structuur van het ROAZ

3 maart 2023

Vanaf 2023 werken we binnen ROAZ Brabant met een nieuwe organisatiestructuur. Lees meer ››

Vacatures Adviseur NAZB

9 januari 2023

Netwerk Acute Zorg Brabant heeft voor de domeinen Acute Zorg en Crisisbeheersing & Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) per direct vacatures voor de functie van adviseur (24-36 uur per week). Lees meer ››

Vacature (Arts-)onderzoeker NAZB

9 januari 2023

NAZB heeft een vacature voor (Arts-)onderzoeker NAZB: uitkomstmeten in de (geriatrische) traumazorg (32-36 uur). Lees meer ››

Even voorstellen: Paul Engel

4 januari 2023

Paul Engel, organisatieadviseur en projectleider, is voor velen in Brabant inmiddels een bekend gezicht. Hij ondersteunt bureau NAZB binnen het domein crisisbeheersing & OTO. Paul stelt zich graag aan je voor. Lees meer ››

‘In de regio sta je er nooit alleen voor’

27 december 2022

Bart van Bragt, adviseur crisisbeheersing en OTO, neemt afscheid van NAZB. Bart start in januari als expert noodplanning en crisisbeheersing voor de Stad en Haven van Antwerpen. Lees meer ››

Mobiele escaperoom bereidt zorg voor op cyberaanvallen

28 november 2022

Als de zorgsector te maken krijgt met ICT-uitval, kunnen de gevolgen desastreus zijn. Daarom is het belangrijk dat zorgorganisaties zich goed voorbereiden op hoe ze met ICT-uitval kunnen omgaan en het ook kunnen voorkomen. In Brabant kan dat vanaf nu met een mobiele escaperoom. Lees meer ››

1 december: uitnodiging online infosessie

24 november 2022

In 2023 staat een ingrijpende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland. Graag nodigen we u uit voor de online informatiebijeenkomst. Lees meer informatie hierover in dit nieuwsbericht. Lees meer ››

Nieuwe adviseur acute zorg stelt zich voor

10 november 2022

Welkom nieuwe collega! Thomas Scheepers (28) werkt sinds kort als adviseur acute zorg bij NAZB. Lees meer ››

Themabijeenkomst acute geboortezorg

7 november 2022

Tijdens de NAZB-themabijeenkomst over acute geboortezorg op maandagavond 17 oktober in het ETZ bespraken 140 aanwezigen twee verschillende cases met één duidelijke overeenkomst. Lees meer ››

Thema-avond bekkenletsel

22 juli 2022

Bekkenfracturen zijn complex. Een groot deel van het bot is lastig toegankelijk, wat behandeling en herstel moeilijk maakt. Bovendien omvat het bekken veel organen en bloedvaten. Bij letsel is het dan ook vaak zaak om snel te handelen om bloedingen en letsel van organen te behandelen. Lees meer ››

Wanneer bel je de huisartsen spoedpost?

10 juni 2022

De huisartsen spoedpost bel je in de avonden, nachten, weekenden en tijdens feestdagen als je dringend medische zorg nodig hebt. Er is dus sprake van spoed. Toch krijgen de huisartsenposten in Brabant op piekmomenten te maken met telefoontjes die hier eigenlijk niet thuishoren. Lees meer ››

'Ik krijg energie van innovaties binnen de zorg'

5 januari 2022

Babs Rovers werkt sinds kort als adviseur acute zorg bij NAZB. Lees meer ››

Factsheets met cijfers over de traumaregistratie

18 oktober 2021

NAZB heeft onlangs twee factsheets uitgebracht en verspreid onder de ketenpartners. Lees meer ››

'Ik krijg energie van vernieuwing en samenwerking'

11 oktober 2021

Marloes Vos (27) werkt sinds kort als adviseur acute zorg bij NAZB. Lees meer ››

Brabantse ziekenhuizen leiden samen meer zorgverleners op

27 september 2021

Negen Brabantse ziekenhuizen slaan de handen ineen om samen meer zorgmedewerkers op te leiden én meer medewerkers te behouden voor de zorg. Er is een actieprogramma opgesteld gericht op verpleegkundige vervolg- én medische ondersteunende opleidingen. Concreet betekent dit dat er 10% meer wordt opgeleid en dat er minimaal 10% meer medewerkers behouden worden. Lees meer ››

Dashboard regio Brabant COVID-19 bevat nog meer data

10 februari 2021

Sinds oktober deelt NAZB dagelijks de meest actuele cijfers van de coronapandemie in het Dashboard COVID-19 regio Brabant. Daar zijn nu de cijfers van de medisch specialistische revalidatiecentra aan toegevoegd. Lees meer ››