Nieuws

Verslag themabijeenkomst (dreigende) dwarslaesie

30 maart 2023

De diagnose dwarslaesie wordt geregeld gesteld als je de cijfers van de regionale traumaregistratie erop naslaat. “Wees als zorgverlener alert op signalen. Bij twijfel, overweeg aanvullend onderzoek.” Dat was een van de conclusies tijdens de themabijeenkomst ‘(dreigende) dwarslaesie’ op 23 maart. Lees meer ››

Renovaties Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

29 maart 2023

In 2023 staat een ingrijpende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het grootschalige onderhoud dat de komende jaren aan het wegennet uitgevoerd wordt. Lees meer ››

Flexibel inzetten SEH-verpleegkundigen

25 maart 2023

Het flexibel inzetten van SEH-verpleegkundigen kan een duurzame oplossing zijn om de arbeidsproblematiek op de SEH te verminderen. De eerste uitwisselingen binnen dit project van FZO-regio Brabant zijn inmiddels met succes afgerond. Lees meer ››

Stand van zaken renovaties Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

24 maart 2023

In 2023 staat een ingrijpende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het grootschalige onderhoud dat de komende jaren aan het wegennet uitgevoerd wordt. In dit bericht de laatste updates. Lees meer ››

ROAZ-beeld: mijlpalen

20 maart 2023

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat iedere ROAZ-regio aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 een ROAZ-beeld klaar moet hebben dat inzichtelijk maakt wat de belangrijkste opgaven in de regio zijn om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg duurzaam te borgen. Binnen het ROAZ Brabant zetten we stappen om tot een ROAZ-beeld te komen. Lees meer ››

Landelijk symposium Risicomanagement in de zorg

10 maart 2023

Op donderdag 6 april, van 10.00 tot 17:00 uur, organiseert het LNAZ het Landelijk symposium Risicomanagement in de zorg: het voorkomen van crisis! Lees meer ››

Nieuwe structuur van het ROAZ

3 maart 2023

Vanaf 2023 werken we binnen ROAZ Brabant met een nieuwe organisatiestructuur. Lees meer ››

Vacatures Adviseur NAZB

9 januari 2023

Netwerk Acute Zorg Brabant heeft voor de domeinen Acute Zorg en Crisisbeheersing & Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) per direct vacatures voor de functie van adviseur (24-36 uur per week). Lees meer ››

Vacature (Arts-)onderzoeker NAZB

9 januari 2023

NAZB heeft een vacature voor (Arts-)onderzoeker NAZB: uitkomstmeten in de (geriatrische) traumazorg (32-36 uur). Lees meer ››

Even voorstellen: Paul Engel

4 januari 2023

Paul Engel, organisatieadviseur en projectleider, is voor velen in Brabant inmiddels een bekend gezicht. Hij ondersteunt bureau NAZB binnen het domein crisisbeheersing & OTO. Paul stelt zich graag aan je voor. Lees meer ››

‘In de regio sta je er nooit alleen voor’

27 december 2022

Bart van Bragt, adviseur crisisbeheersing en OTO, neemt afscheid van NAZB. Bart start in januari als expert noodplanning en crisisbeheersing voor de Stad en Haven van Antwerpen. Lees meer ››

Mobiele escaperoom bereidt zorg voor op cyberaanvallen

28 november 2022

Als de zorgsector te maken krijgt met ICT-uitval, kunnen de gevolgen desastreus zijn. Daarom is het belangrijk dat zorgorganisaties zich goed voorbereiden op hoe ze met ICT-uitval kunnen omgaan en het ook kunnen voorkomen. In Brabant kan dat vanaf nu met een mobiele escaperoom. Lees meer ››

1 december: uitnodiging online infosessie

24 november 2022

In 2023 staat een ingrijpende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland. Graag nodigen we u uit voor de online informatiebijeenkomst. Lees meer informatie hierover in dit nieuwsbericht. Lees meer ››

Nieuwe adviseur acute zorg stelt zich voor

10 november 2022

Welkom nieuwe collega! Thomas Scheepers (28) werkt sinds kort als adviseur acute zorg bij NAZB. Lees meer ››

Themabijeenkomst acute geboortezorg

7 november 2022

Tijdens de NAZB-themabijeenkomst over acute geboortezorg op maandagavond 17 oktober in het ETZ bespraken 140 aanwezigen twee verschillende cases met één duidelijke overeenkomst. Lees meer ››

Thema-avond bekkenletsel

22 juli 2022

Bekkenfracturen zijn complex. Een groot deel van het bot is lastig toegankelijk, wat behandeling en herstel moeilijk maakt. Bovendien omvat het bekken veel organen en bloedvaten. Bij letsel is het dan ook vaak zaak om snel te handelen om bloedingen en letsel van organen te behandelen. Lees meer ››

Wanneer bel je de huisartsen spoedpost?

10 juni 2022

De huisartsen spoedpost bel je in de avonden, nachten, weekenden en tijdens feestdagen als je dringend medische zorg nodig hebt. Er is dus sprake van spoed. Toch krijgen de huisartsenposten in Brabant op piekmomenten te maken met telefoontjes die hier eigenlijk niet thuishoren. Lees meer ››

'Ik krijg energie van innovaties binnen de zorg'

5 januari 2022

Babs Rovers werkt sinds kort als adviseur acute zorg bij NAZB. Lees meer ››

Factsheets met cijfers over de traumaregistratie

18 oktober 2021

NAZB heeft onlangs twee factsheets uitgebracht en verspreid onder de ketenpartners. Lees meer ››

'Ik krijg energie van vernieuwing en samenwerking'

11 oktober 2021

Marloes Vos (27) werkt sinds kort als adviseur acute zorg bij NAZB. Lees meer ››

Brabantse ziekenhuizen leiden samen meer zorgverleners op

27 september 2021

Negen Brabantse ziekenhuizen slaan de handen ineen om samen meer zorgmedewerkers op te leiden én meer medewerkers te behouden voor de zorg. Er is een actieprogramma opgesteld gericht op verpleegkundige vervolg- én medische ondersteunende opleidingen. Concreet betekent dit dat er 10% meer wordt opgeleid en dat er minimaal 10% meer medewerkers behouden worden. Lees meer ››

Patiënt met botbreuk beter voorbereid op lange revalidatie

20 september 2021

NAZB, ETZ en ZorgKeuzeLab hebben een online Keuzehulp ontwikkeld voor patiënten met een botbreuk. De digitale tool helpt patiënten en zorgverleners om een weloverwogen keuze te maken voor de verdere behandeling en revalidatie. Zodat patiënt en zorgverlener samen beslissen over het best passende revalidatieplan. Lees meer ››

13 september: Wereld Sepsis Dag

13 september 2021

Vandaag is het Wereld Sepsis Dag. Sepsis een ernstige ziekte waarbij het lichaam zeer heftig reageert op een infectie. Lees meer ››

Lars Brouwers promoveert 8 september

7 september 2021

Lars Brouwers, arts-onderzoeker bij NAZB en chirurg in opleiding in het ETZ, verdedigt 8 september aan de Radboud Universiteit zijn proefschrift: ‘Optimizing patient outcomes in pelvic fractures; health-related quality of life & 3D printing’. Lees meer ››

Dashboard toont welke verloskamers beschikbaar zijn

1 juli 2021

Bij de start van een bevalling wil de betrokken verloskundige zo snel mogelijk weten in welk ziekenhuis een verloskamer beschikbaar is. Verloskundigen zien vanaf heden in één oogopslag op een online dashboard of verloskamers vrij zijn in Bernhoven (Uden), Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg). Lees meer ››

Pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio

14 juni 2021

Om de druk op de acute zorg te verminderen, de ambulance efficiënter in te zetten en ervoor te zorgen dat ambulances op tijd zijn, startte in 2020 de regionale pilots ‘zorgcoördinatie’. RAV Brabant Midden-West-Noord is een van de samenwerkende partners in de pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio. Lees meer ››

Nieuwe ‘smaak’ binnen ambulancezorg

20 april 2021

Innovatie is nodig om ook in de toekomst de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de prehospitale spoedzorg te kunnen nemen. Daarom besloot RAV Brabant Midden-West-Noord over te gaan tot functiedifferentiatie. Inmiddels draait er in Tilburg ruim twee jaar een pilot waarbij de verpleegkundig specialist is toegevoegd aan de ambulancezorg. Lees meer ››

Dashboard regio Brabant COVID-19 bevat nog meer data

10 februari 2021

Sinds oktober deelt NAZB dagelijks de meest actuele cijfers van de coronapandemie in het Dashboard COVID-19 regio Brabant. Daar zijn nu de cijfers van de medisch specialistische revalidatiecentra aan toegevoegd. Lees meer ››