Nieuws

Brabantbrede oefening Outbreak

17 september 2019

NAZB organiseert in oktober de ROAZ-brede ketenoefening Outbreak 2. Vier weken lang oefenen de Brabantse ketenpartners of zij samen voorbereid zijn op een griepepidemie. Lees meer ››

Factsheet spoedzorg in Noord-Brabant

13 september 2019

Op welke tijdstippen vindt de meeste spoedzorg plaats? Hoeveel patiënten worden opgenomen na een bezoek aan de spoedeisende hulp? Hoe urgent is de zorgvraag van de spoedzorgpatiënt? De factsheet Spoedzorg in Noord-Brabant geeft hiervan een duidelijk beeld. Lees meer ››

Terugblik werkconferentie ‘Vergrijzing vraagt om creativiteit’

9 september 2019

De juiste zorg op de juiste plek bereik je alleen met een gedeelde ambitie én commitment uit het netwerk. Dat is een van de conclusies uit de werkconferentie ‘Vergrijzing vraagt om creativiteit’ op 5 september in de Verkadefabriek in Den Bosch. Lees meer ››

Netcentrisch werken met LCMS-GZ

8 september 2019

Herinnert u zich nog de landelijke 112-storing eind juni? Netcentrisch werken, begin juni geïmplementeerd, bleek van grote waarde. Lees meer ››

Samen beslissen in de traumazorg

28 augustus 2019

Vier Brabantse ziekenhuizen starten dit najaar met de implementatie van ‘Samen beslissen in de traumazorg’, een door het Zorginstituut gesubsidieerd project. NAZB coördineert het initiatief. Lees meer ››

Werkconferentie Vergrijzing vraagt om creativiteit

16 augustus 2019

Vanuit het ROAZ-project Proactieve Spoedzorgketen organiseert NAZB samen met SiRM (Strategies in Regulated Markets) op 5 september de werkconferentie ‘Vergrijzing vraagt om creativiteit’. Lees meer ››

Dag en nacht traumateam paraat: meer levens gered

7 augustus 2019

Verbetering van de zorgprocessen in het Traumacentrum van Brabant hebben geleid tot minder sterfgevallen van ongevalspatiënten. Dat is een van de conclusies van arts-onderzoeker Roos Havermans en traumachirurg Koen Lansink. Lees meer ››

Factsheet valincidenten in 2018

19 juli 2019

Elk jaar geeft NAZB een thema-factsheet uit op basis van de gegevens uit de Landelijke Traumaregistratie (LTR). Voor 2018 is dat het aantal opgenomen traumapatiënten na een valincident. Lees meer ››

Ambulancedienst en ETZ gaan intensiever samenwerken

12 juli 2019

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant-Midden-West-Noord en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg bundelen de krachten op het gebied van opleiden en behouden van medewerkers. Beide organisaties hebben daartoe op donderdag 11 juli een intentieverklaring getekend, met als belangrijkste doel ziekenhuisverpleegkundigen die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp, intensive care en hartbewaking een aantrekkelijk toekomstperspectief te bieden. Lees meer ››

Voorbereid op extreem geweld?

10 juli 2019

Zijn hulpverleners en zorginstellingen in Brabant voldoende voorbereid op extreem geweld? Lees meer ››

Vier jaar Topzorg

2 juli 2019

Voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) staat het als een paal boven water: het experiment Topzorg is geslaagd. Lees meer ››

Boa’s voorbereid op stoppen ernstig bloedverlies

11 juni 2019

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeenten Eindhoven en Breda weten vanaf woensdag 5 juni hoe ze levensbedreigende bloedingen kunnen stelpen. Zij volgden de cursus ‘Stop de bloeding - red een leven’. Lees meer ››

Boa’s Brabantse gemeenten krijgen training

27 mei 2019

NAZB en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) bieden de cursus ‘Stop de bloeding - red een leven’ aan. Op 5 juni vindt in het ETZ in Tilburg een bijzondere training plaats. Dan nemen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeenten Eindhoven en Breda deel zodat ze levensbedreigende bloedingen kunnen stelpen. Lees meer ››

"Cursus Stop de bloeding mooie aanvulling op EHBO"

14 mei 2019

Annie van der Steen (78) nam op 18 maart deel aan de instructeurscursus Stop de bloeding - red een leven. In het kader van de (inter)nationale maand Stop de bloeding - red een leven hebben wij Annie over haar deelname geïnterviewd. Bedankt Annie! Lees meer ››

Mei: Stop de bloeding maand

3 mei 2019

Mei is de (inter)nationale Stop de Bloeding - red een leven maand. Lees meer ››

Terugblik themabijeenkomst hersenbloeding bij kinderen

24 april 2019

Hersenbloedingen bij kinderen zijn zeldzaam. Maar als een kind getroffen wordt, heeft dat veel impact op de ouders, zijn omgeving én de zorgverleners. Gelukkig hebben kinderen grote potentie om goed te herstellen na een hersenbloeding. Lees meer ››

“Samenwerking met Brabantse ziekenhuizen verliep altijd soepel”

18 april 2019

Walter van den Berkmortel, coördinator traumaregistratie, neemt afscheid van NAZB. Walter start halverwege april als Functioneel beheerder HiX bij het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Lees meer ››

Gastles over acute zorg

27 maart 2019

Ook als bureau NAZB dragen we ons steentje bij aan een stevig netwerk. Zo gaf onze adviseur Acute Zorg Kim Holtkamp onlangs vijf gastlessen aan derdejaars studenten verpleegkunde van het Koning Willem I College. Lees meer ››

11 april themabijeenkomst hersenbloeding bij kinderen

27 februari 2019

NAZB houdt op donderdag 11 april van 18.00 tot 21.00 uur een interactieve themabijeenkomst 'Hersenbloeding bij kinderen' voor professionals in de acute zorg. Lees meer ››

“Optimale traumazorg in Brabant”

15 februari 2019

Stefan van Zutphen is traumachirurg in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en wordt medisch coördinator trauma bij NAZB. Lees meer ››

“Laten we een kijkje nemen in elkaars keuken”

13 februari 2019

Hilco Theeuwes werkt sinds kort bij NAZB als medisch coördinator prehospitaal. Lees meer ››

Ketenpartner in de lucht: het Mobiel Medisch Team

8 februari 2019

Het Mobiel Medisch Team (MMT) is een van onze ketenpartners en komt regelmatig in Brabant om de zwaarst gewonde patiënten medisch specialistische zorg te verlenen. Lees meer ››

Vier jaar Trauma Topzorg in ETZ

31 januari 2019

Op de dag dat VWS het nieuws bekend maakt dat het programma Topzorg 32 miljoen euro krijgt om nog vier jaar door te gaan, houdt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) een symposium waarin het de balans opmaakt van vier jaar onderzoek. Lees meer ››

“Revalidatieteam wordt vroeg betrokken”

30 januari 2019

Libra Revalidatie & Audiologie en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis werken intensief samen om de traumapatiënt zo volledig mogelijk te laten herstellen. Lees meer ››

Zwaargewonden hebben op termijn lagere kwaliteit van leven

8 januari 2019

Ernstig gewonde patiënten hebben op de langere termijn een verlaagde kwaliteit van leven. Dat geldt met name voor patiënten die na hun ongeval psychische klachten hadden. De letselernst en het type letsel, bleken minder relevant. Dat concludeert oud-medewerker van NAZB Katinka van Delft-Schreurs in haar promotieonderzoek over kwaliteit van leven na een ernstig ongeval, dat ze op vrijdag 11 januari verdedigt aan Tilburg University. Lees meer ››

Vergrijzing vraagt om creativiteit

7 januari 2019

Voor het project Proactieve Spoedzorgketen heeft SiRM (Strategies in Regulated Markets) samen met de werkgroep uit het tactisch ROAZ de ontwikkelingen in vraag en aanbod van acute zorg in Brabant in kaart gebracht. Belangrijkste conclusie: vergrijzing vraagt om creativiteit, een slimmere inzet van spoedzorgverleners is nodig. Lees meer ››

Trauma TopZorg symposium: 17 januari

28 december 2018

Trauma TopZorg organiseert op donderdag 17 januari 2019 van 17.30 tot 20.30 uur het symposium: 'Van onderzoek naar patiënt: wordt het beter?' Het symposium vindt plaats in het ETZ Elisabeth (Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg). Lees meer ››

Bekijk de nieuwe website van NAZB

19 december 2018

Onze nieuwe website is live! Lees meer ››

“Mooie, uitdagende reis richting ketensamenwerking”

30 november 2018

Eelko Netten, adviseur crisisbeheersing & opleiden, trainen, oefenen (OTO), neemt afscheid van NAZB. Eelko stapt over naar de energiesector als Senior Expert business continuity management en crisis management. Lees meer ››

Bekijk de factsheet van de traumaregistratie 2017

8 november 2018

De traumaregistratiecijfers 2017 van de regio Noord-Brabant zijn samengevat in een overzichtelijke factsheet. Lees meer ››

Geslaagde rampenoefening ETZ en ketenpartners

5 november 2018

De grote rampenoefening in de vroege ochtend van zaterdag 3 november in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en Willem II Stadion was een succes. Tijdens de ketenoefening werd het Ziekenhuis RampenOpvangPlan (ZiROP) getest, met als scenario een terroristisch incident. Lees meer ››

‘Mijn ambitie? Passende zorg voor de traumapatiënt’

20 oktober 2018

Welkom nieuwe collega! Anne-Marie Julicher werkt de komende twee jaar als projectleider ‘Samen Beslissen in de traumazorg’. Lees meer ››

Traumapatiënt kiest samen met dokter behandelplan

1 oktober 2018

Hoe kan een traumapatiënt samen met zijn dokter de beste behandeling kiezen? Het ETZ ontwikkelt een online tool waarmee patiënten zich beter kunnen voorbereiden op het gesprek met de behandelaar. Lees meer ››

Zorgpad niet-specifieke klacht bij ouderen moet zorg verbeteren

21 september 2018

De projectgroep kwetsbare ouderen en spoedzorg stelde een zorgpad op voor ouderen met niet-specifieke klachten. Het zorgpad is onderdeel van een onderzoek om te inventariseren hoe de zorg voor deze kwetsbare patiëntencategorie verbeterd kan worden. Lees meer ››

Eerste seniorinstructeurs cursus ‘Stop de bloeding’ opgeleid

18 september 2018

Twaalf zorgprofessionals uit Brabant zijn dinsdagavond 4 september opgeleid voor de cursus ‘Stop de bloeding - red een leven’. Tijdens deze cursus leren burgers en niet-medische hulpverleners hoe ze levensbedreigende bloedingen kunnen stelpen. Lees meer ››

Betere zorg tijdens rampen en crises

12 september 2018

Op 30 augustus en 4 september 2018 werd in Tilburg het startschot gegeven voor het project Informatiemanagement in het geneeskundig netwerk. Het doel: het 24/7 uitwisselen van relevante informatie over incidenten tussen ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten, GGD en de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR). Lees meer ››

“Psychiatrische en somatische zorg komt samen”

6 september 2018

Op de HAP van het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV’er) van Reinier van Arkel. Lees meer ››

Proactieve spoedzorgketen

31 augustus 2018

De Brabantse acute zorgketen wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van zorgvraag en -aanbod. Om proactief in te spelen op ontwikkelingen en veranderingen waarmee de Brabantse ketenzorg de komende vijf jaar te maken krijgt, start NAZB samen met adviesbureau SiRM (Strategies in Regulated Markets) het project Proactieve spoedzorgketen. Lees meer ››

Verkeersslachtoffers Brabant in beeld

16 juli 2018

De traumaregistratie van 2017 is in het voorjaar binnen de gestelde deadline afgerond. Een hele klus! Wij danken onze ketenpartners weer voor de samenwerking. Lees meer ››

Checklist overdracht natte neonaat slechte start

13 juli 2018

De focusgroep acute obstetrie heeft een checklist gemaakt om de ketenzorg voor de acuut bedreigde natte neonaat te optimaliseren. De verspreiding hiervan is in de regio gestart. Lees meer ››

Verslag themabijeenkomst crisisbeheersing 7 juni 2018

18 juni 2018

Op donderdag 7 juni organiseerde Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) een themabijeenkomst crisisbeheersing voor sleutelfunctionarissen van Brabantse zorginstellingen in de Ruwenberg te Sint Michielsgestel. Centraal thema was de veiligheid van hulpverleners en zorginstellingen. Lees meer ››

'Je leert van verschillen'

5 juni 2018

Welkom nieuwe collega! Bachtiar Burhani is neurochirurg in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en werkt sinds kort als medisch coördinator bij NAZB. Hij neemt daarmee het stokje over van neurochirurg Hilko Ardon. Lees meer ››

Hoe meten we kwaliteit van traumazorg?

1 juni 2018

De kans op overleving beter voorspellen voor de vergrijzende traumapopulatie. Promovendus Leonie de Munter heeft daarvoor een nieuw wetenschappelijk model opgesteld. Lees meer ››

Wat staat er de komende jaren op de agenda?

28 mei 2018

Wat wordt de focus van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in 2018 en 2019? Lees meer ››

Naar welk ziekenhuis vervoer ik mijn gewonde patiënt?

25 mei 2018

De Trauma Triage App, kortgezegd TTapp, kan ambulancemedewerkers helpen te bepalen naar welk ziekenhuis zij patiënten het beste kunnen vervoeren. Lees meer ››

'Korte lijntjes bij hulpverlening verwarde personen'

18 mei 2018

De spoedeisende psychiatrische observatieruimte, kortgezegd SPOR, is een schoolvoorbeeld van ketensamenwerking in de regio: ggz, politie, RAV, SEH, HAP en gemeente werken samen om de zorg voor acuut verwarde personen goed te organiseren. Lees meer ››

Aan de slag met extreem geweld

10 mei 2018

Extreem geweld komt steeds dichterbij. Voor de burger, maar ook voor de zorgprofessional. Daarom is in Brabant de projectgroep Extreem geweld - Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) gestart. Lees meer ››

'Stop de bloeding - red een leven' komt naar Brabant

4 mei 2018

VUmc traumachirurgie, VUmc Academie en Netwerk Acute Zorg Noordwest startten eind 2016 met het project ‘Stop de bloeding - red een leven.’ NAZB ziet het belang van snelle en accurate hulpverlening bij slachtoffers met grote bloedingen en haalt het project daarom naar Brabant. Lees meer ››

Fotoreportage over de acute verloskunde

20 april 2018

Onlangs vond een uitgebreide fotoreportage plaats met het onderwerp acute verloskunde. Een verloskundige, kraamverzorgende, twee ambulancezorgprofessionals van RAV Brabant Midden-West-Noord en twee modellen (de patiënt en haar partner) leverden hieraan hun bijdrage. Lees meer ››

Verslag themabijeenkomst crisiscommunicatie 15 maart

20 maart 2018

Donderdag 15 maart organiseerde NAZB te Sint Michielsgestel een themadag crisiscommunicatie voor belangstellenden van zorginstellingen uit de regio Brabant. Deze bijeenkomst is onderdeel van het versterkingsprogramma crisiscommunicatie. Lees meer ››

Brabantse ziekenhuizen overbelast door griep

9 maart 2018

Wachttijden op de SEH’s nemen toe, ambulancepersoneel moet wachten om patiënten over te kunnen dragen aan het ziekenhuis en medewerkers draaien dubbele diensten. Als ze tenminste niet zelf ziek zijn. Kortom: ziekenhuizen raken overbelast door het grote aanbod van grieppatiënten. Lees meer ››

'Zin om de traumaregistratie te optimaliseren'

21 februari 2018

Welkom nieuwe collega! Walter van den Berkmortel (49) werkt sinds kort als coördinator traumaregistratie bij NAZB. Lees meer ››

Regionale afspraken voor behandeling acuut herseninfarct

2 februari 2018

Sinds kort heeft de ROAZ-regio Brabant een regionaal ketenprotocol acute beroertezorg. Hierin staat onder andere beschreven in welke centra de behandeling van een intra-arteriële trombectomie (IAT) plaatsvindt. Lees meer ››

Sepsis behandelen: hoe sneller, hoe beter

26 januari 2018

De werkgroep Sepsis heeft een protocol voor sepsis ontwikkeld en een stroomdiagram uitgewerkt in een handzaam zakkaartje. Lees meer ››

Fotoreportage op de Huisartsenpost: mooie samenwerking!

23 januari 2018

Onlangs vond een uitgebreide fotoreportage plaats op de Huisartsenpost (HAP) in Tilburg. Diverse medewerkers van de HAP, onder wie twee chauffeurs, een triagiste, een huisarts en een secretaresse leverden een bijdrage. Lees meer ››

Meldkamers Eindhoven en Den Bosch samen

17 januari 2018

De meldkamers ambulancezorg van de regio Brabant-Noord (Den Bosch) en Brabant-Zuidoost (Eindhoven) zijn samengevoegd. Het gebied dat zij bestrijken, verbreedt zich naar de gehele regio Oost-Brabant. Lees meer ››

Samen werken we toe naar een stevig netwerk

12 januari 2018

Het nieuwe jaar is van start gegaan. We kijken in dit artikel terug op weer een mooi jaar en blikken vooruit naar 2018. Lees meer ››

“Samen optrekken betekent betere zorg aan patiënt”

5 januari 2018

Met het vertrek van de voorzitter Tactisch ROAZ en vicevoorzitter Strategisch ROAZ zijn tijdens het strategisch overleg afgelopen december de nieuwe (vice)voorzitters benoemd. Maak kennis met Olof Suttorp, vicevoorzitter Strategisch ROAZ. Lees meer ››

“Zoek elkaar op, niet alleen in crisistijden”

5 januari 2018

Met het vertrek van de voorzitter Tactisch ROAZ en vicevoorzitter Strategisch ROAZ zijn tijdens het strategisch overleg afgelopen december de nieuwe (vice)voorzitters benoemd. Maak kennis met Annemieke van der Zijden, voorzitter Tactisch ROAZ. Lees meer ››