Nieuws

Implementatie nieuw systeem Landelijke Traumaregistratie in Brabant

3 juli 2024

Om het inzicht in de omvang en gevolgen van ongevallen te vergroten én de kwaliteit van zorg te verbeteren, is de regionale en landelijke traumaregistratie (LTR) opgezet. Door een nieuw datamanagementsysteem voor de LTR en implementatie daarvan, is de aanlevering van de data uitgesteld. Lees meer ››

Terugblik themabijeenkomst ketensamenwerking bij reanimatie

2 juli 2024

Tijdens een prachtige zomeravond op 27 juni vond de themabijeenkomst ketensamenwerking bij reanimatiezorg plaats met ruim 75 genodigden. Liesbeth de Vos, SEH-arts ETZ en medisch coördinator NAZB, leidde als dagvoorzitter de avond. Lees meer ››

Afsluiting Heinenoordtunnel (A29) zomer 2024

28 juni 2024

De Heinenoordtunnel (A29) is deze zomer twee weken aaneengesloten afgesloten in beide richtingen van 26 juli tot en met 9 augustus 2024. Lees meer ››

Publicatie Factsheet Verkeersgewonden LNAZ

18 juni 2024

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) publiceert een factsheet over Verkeersgewonden, gebaseerd op data uit de Landelijke Traumaregistratie (LTR) van 2022. Lees meer ››

Ketenoefening cyberaanval 29 & 31 mei: it's a wrap!

31 mei 2024

Gezonde spanning, opgewekte energie, enthousiasme, leergierigheid en een ontlading. Een paar woorden om de ketenoefening cyberaanval te omschrijven. Op 29 en 31 mei vonden de oefendagen plaats in heel Brabant die in het teken stonden van cybercriminaliteit. De week werd afgesloten met een themamiddag in Van der Valk Hotel Tilburg waar alle deelnemers voor waren uitgenodigd. Lees meer ››

De BCM-tool is in gebruik: IJsselland Ziekenhuis start als eerste

22 mei 2024

Het IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan den IJssel) heeft als eerste de BCM-tool in gebruik genomen.De BCM-tool is ontwikkeld door NAZB in samenwerking met softwareontwikkelaar Pandafish. Lees meer ››

'Ketenoefening cyberaanval komt op precies het goede moment'

19 april 2024

Debbie Smits is adviseur beleid en kwaliteit bij Huisartsenspoedposten Oost-Brabant. Tijdens de ketenoefening cyberaanval is ze oefenleider. De afgelopen maanden werkt ze samen met haar collega's aan de voorbereidingen rondom de oefening. We spreken haar over de voorbereidingen. Lees meer ››

'Unieke kans om samen met je ketenpartners dit scenario te beoefenen'

17 april 2024

Peter d'Haens is beleidsadviseur veiligheid in het Bravis ziekenhuis. Samen met zijn collega's is hij drukdoende met alle voorbereidingen rondom de intersectorale ketenoefening cyberaanval. We spreken hem over de voorbereidingen. Lees meer ››

Arcadekast traint medewerkers ETZ in herkennen phishingmails

11 april 2024

Ken je het nog van vroeger? De arcadekast. Daarop konden medewerkers van het ETZ van 19 tot en met 26 februari oefenen in het herkennen van phishingmails. Tijdens het spel kwam het personeel op een laagdrempelige en herkenbare manier in aanraking met de gevaren van phishing. De arcadekast stond als een try-out enkele dagen op de afdelingen Spoedeisende Hulp en Intensive Care. Lees meer ››

Onderzoeker Sara van Ameijden benadrukt belang dragen fietshelm

10 april 2024

Sara van Ameijden, arts-onderzoeker bij NAZB, pleit voor het dragen van een fietshelm, vooral voor oudere fietsers. Een onderzoeksgroep van het RIVM concludeerde dat het instellen van een helmplicht jaarlijks circa 3.000 gevallen van traumatisch hersenletsel en 46 sterftegevallen kunnen voorkomen onder de gehele fietsende populatie. Lees meer ››

Terugblik themabijeenkomst bedrijfsongevallen

29 maart 2024

Bedrijfsongevallen komen in Nederland, ondanks de adequate risico-inventarisatie en preventie, nog geregeld voor. Tijdens de themabijeenkomst op 26 maart delen verschillende experts hun ervaringen. Lees meer ››

Regionaal Trauma Overleg met traumaorthopeden: voor herhaling vatbaar

28 maart 2024

Om kennis en samenwerking binnen de regio te bevorderen, komen sinds 2010 de traumachirurgen van alle Brabantse ziekenhuizen een aantal keer per jaar samen in het Regionaal Trauma Overleg (RTO). Lees meer ››

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod herzien

21 maart 2024

De Leidraad wijziging acuut zorgaanbod is herzien. Lees meer ››

Jaarplan 2024

20 maart 2024

Het ROAZ Jaarplan 2024 is klaar. Het Jaarplan biedt een overzicht van de activiteiten die netwerkbureau NAZB namens en met ROAZ Brabant organiseert in 2024. Lees meer ››

Factsheet bedrijfsongevallen bekijken?

19 maart 2024

In dit overzicht zijn alle patiënten in beeld gebracht die in de periode 2018 t/m 2022 zijn opgenomen in een Noord-Brabants ziekenhuis als gevolg van een bedrijfsongeval. Lees meer ››

Welkom collega: Mirko Badzurek

26 februari 2024

Mirko Badzurek (28) werkt sinds februari als junior adviseur bij NAZB. Lees meer ››

Nieuwe adviseur bij NAZB: Sophie Dekkers

16 februari 2024

Sophie Dekkers (23) maakte onlangs haar intrede als junior adviseur bij NAZB. Lees meer ››

Een communicatiecrisis? Brabantse collega’s weten elkaar te vinden

9 februari 2024

De tweede netwerkbijeenkomst crisiscommunicatie op donderdag 1 februari werd wederom afgesloten met een energieboost. Ruim 30 communicatieprofessionals uit Brabant brainstormden over hoe zij elkaar in een crisis nog beter ondersteunen. Lees meer ››

Welkom: Liesbeth start als nieuwe adviseur arbeidsmarkt

30 januari 2024

Liesbeth Bult is sinds januari 2024 officieel deel van het team NAZB als adviseur arbeidsmarkt naast haar functie als adviseur HR & Leerhuis binnen het ETZ. Lees meer ››

Aan de slag met het ROAZ-plan

26 januari 2024

Eind 2023 is het ROAZ-plan vastgesteld en gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. In het afsluitende hoofdstuk ‘Hoe nu verder’ is aangegeven dat vanaf januari 2024 wordt gestart met de uitvoering van de ROAZ-afspraken. Lees meer ››

ETZ en Catharina Ziekenhuis bundelen krachten voor adequate zorg bij acuut ernstig hartletsel

26 januari 2024

Om te zorgen voor adequate zorg bij acuut ernstig letsel aan het hart of de grote bloedvaten in de borstkas, heeft Traumacentrum ETZ samenwerkingsafspraken gemaakt met de vakgroep cardiothoracale chirurgie van het Catharina Ziekenhuis. Lees meer ››

Intersectorale ketenoefening in Brabant

25 januari 2024

Op 29 en 31 mei vindt er een Brabantbrede intersectorale ketenoefening plaats met als scenario cybercriminaliteit en de effecten op de continuïteit in de keten. Alle acute zorgorganisaties in ROAZ-Brabant nemen deel aan deze grote oefening. Lees meer ››

ROAZ-plan Brabant klaar

21 december 2023

Het ROAZ-plan regio Brabant is klaar. De afgelopen maanden werkte ROAZ-regio Brabant met NAZB hard aan de totstandkoming van dit ROAZ-plan. Het document is vanaf nu te lezen via onze website. Lees meer ››

Themabijeenkomst drugsintoxicaties: ‘deze patiënten kunnen heel erg ziek worden’

21 december 2023

Hoewel de keten voorbereid is op en samenwerkt bij een drugsintoxicatie, is de impact van zulke casuïstiek op de zorgprofessional groot. Dat werd duidelijk tijdens de themabijeenkomst intoxicaties door drugsgebruik tijdens grote evenementen op woensdag 13 december. Lees meer ››

Werkgroep zorgcoördinatie in Brabant gestart

21 december 2023

De eerste werkgroep zorgcoördinatie vindt plaats op donderdag 21 december. Lees meer ››

Hoe kunnen we de terugkeer naar werk na een trauma verbeteren?

18 december 2023

Eveline de Groot (35) is junior onderzoeker bij Tilburg University. Eén dag per week werkt ze bij NAZB aan haar We Care-onderzoeksproject. Eveline doet onderzoek naar de ervaringen en behoeften van traumapatiënten en zorgprofessionals in relatie tot terugkeer naar werk. Welke factoren zijn helpend om terug te keren in het arbeidsproces na het ongeval, en wat is daarin belemmerend? Lees meer ››

ZiROP-oefening in traumacentrum ETZ

6 december 2023

Brabantse ziekenhuizen oefenen regelmatig hun Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP). Op zaterdagochtend 2 december vond er een dergelijke oefening plaats in het ETZ in Tilburg. Lees meer ››

Solliciteer nu voor de functie adviseur NAZB

29 november 2023

Jouw kennis van projectmanagement en netwerktalent inzetten voor de acute zorg? Het kan! We hebben een prachtige baan voor je als Adviseur NAZB (32-36 uren per week). Lees meer ››

Leden regionale expertgroepen in gesprek over het ROAZ-plan

10 november 2023

NAZB hield op maandagavond 30 oktober een bijeenkomst voor leden van de regionale expertgroepen over het ROAZ-plan. Ruim 30 professionals uit het Brabantse netwerk waren aanwezig. Lees meer ››

Nieuwe modules Kliniek & Spoed Landelijk Platform Zorgcoördinatie live

10 november 2023

In navolging van de modules Geboortezorg en COVID zijn na een pilotperiode per 1 november de modules Kliniek & Spoed van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) live. De modules geven real time inzicht in de openstelling van en drukte op de SEH en de beschikbare acute beddencapaciteit van de Brabantse ziekenhuizen. Lees meer ››

Achter de onderzoeksschermen bij NAZB gebeurt een hoop

9 november 2023

Manon Enting (25) is promovenda bij Tilburg University en werkt voor haar promotie één dag per week bij NAZB. Haar onderzoek richt zich op de kwaliteit van leven (fysiek, sociaal, en mentaal) van mensen na een trauma. Lees meer ››

Stand van zaken renovaties Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

8 november 2023

In 2023 staat een ingrijpende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland. De werkzaamheden zijn onderdeel van het grootschalige onderhoud voor de komende jaren aan het wegennet. In dit bericht de laatste updates. Lees meer ››

Geslaagde netwerkdag 'Traumazorg doen we samen' in Beekse Bergen

27 oktober 2023

De netwerkdag 'Traumazorg doen we samen' werd donderdag 26 oktober afgesloten met het beter leren kennen van enigszins bekende gezichten, nieuw verworven inzichten en een gevoel van verbinding. De dag werd georganiseerd door het ETZ, RAV Brabant-Zuidoost, RAV Brabant Midden-West-Noord en Netwerk Acute Zorg Brabant. Lees meer ››

Scholingsfilm ‘Traumazorg doen we samen’

9 oktober 2023

De scholingsfilm voor (nieuwe) medewerkers van de regionale ambulancevoorzieningen en het level 1 traumacentrum is klaar. Op 26 september konden de belangrijkste betrokkenen en acteurs de film als allereersten bekijken in de aula van het ETZ. Lees meer ››

Nieuwe junior adviseur Bente ter Haar

6 oktober 2023

Bente ter Haar (24) gaat aan de slag als junior adviseur. Ze heeft een achtergrond in gezondheidswetenschappen en behaalde recentelijk haar master in beleid, management en innovatie van de zorg aan de Universiteit van Maastricht. Lees meer ››

Themabijeenkomst oudere multitraumapatiënt

5 oktober 2023

De zorg voor de oudere patiënt is maatwerk. Deze patiënten zijn is vaak kwetsbaar. Toch er is ook een groep die veerkrachtig is en ondanks ernstig trauma toch goed kan herstellen. Betrek daarom de keten bij de behandeling van de oudere multitraumapatiënt. Dat was de take home message tijdens de themabijeenkomst op 27 september. Lees meer ››

Afstuderen bij NAZB

5 oktober 2023

Binnen NAZB doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Sinds kort werken er twee nieuwe stagiaires bij het netwerkbureau. De komende periode gaan zij aan de slag met hun afstudeeronderzoek. Lees meer ››

Factsheet oudere multitraumapatiënt

15 september 2023

Deze factsheet biedt een overzicht van patiënten van 70 jaar of ouder die zijn opgenomen in een ziekenhuis in Brabant na een multitrauma in de jaren 2015 t/m 2022. Lees meer ››

Harm Haak neemt afscheid

8 september 2023

Harm Haak, internist acute geneeskunde bij Máxima MC, gaat na 31 jaar met pensioen. Op donderdag 31 augustus nam hij tijdens een voor hem georganiseerd symposium afscheid. Lees meer ››

Zomersessies: hoe nu verder met het ROAZ-plan?

25 augustus 2023

De drie zomersessies zijn met in totaal ruim 80 aanwezigen goed bezocht. Tijdens de zomersessies bespraken we de conclusies uit het ROAZ-beeld en blikten we vooruit naar de belangrijkste prioritaire opgaven en kaders voor het ROAZ-plan. Lees meer ››

Bekijk de factsheet van de traumaregistratie 2022

10 augustus 2023

De traumaregistratiecijfers van 2022 in Noord-Brabant zijn samengevat in een overzichtelijke factsheet. Lees meer ››

Basistraining Crisisbeheersing beschikbaar voor zorginstellingen

26 juli 2023

NAZB en Traumacentrum Zuidwest-Nederland ontwikkelden voor, door en met de netwerkpartners de Basistraining Crisisbeheersing. Deze e-learning is vanaf nu beschikbaar in de elektronische leeromgevingen van de netwerkbureaus. Lees meer ››

Nieuwe arts-onderzoeker stelt zich voor

19 juli 2023

Welkom nieuwe collega! Sara van Ameijden (27) is vanaf juli begonnen als nieuwe arts-onderzoeker bij NAZB. Lees meer ››

ROAZ-beeld Brabant gereed

29 juni 2023

Het ROAZ-beeld is gereed. Het beeld geeft een feitelijke weergave van de capaciteit van het acute zorgaanbod, de zorgvraag en verwachte ontwikkeling hierin. Het is de voorbereiding op het ROAZ-plan. Lees meer ››

Adviseur acute zorg stelt zich voor

20 juni 2023

Welkom collega! Maaike Vogels is de nieuwe adviseur acute zorg bij NAZB. Lees meer ››

Zorg en ICT beurs

19 juni 2023

Op 13, 14 en 15 juni vond de Zorg & ICT beurs plaats in Jaarbeurs Utrecht. NAZB was samen met Escape Room Designer aanwezig met de mobiele escaperoom, die sinds dit voorjaar door Brabant rijdt om zorgmedewerkers spelenderwijs meer kennis mee te geven over cybercriminaliteit. Lees meer ››

Adviseur crisisbeheersing stelt zich voor

19 juni 2023

Welkom nieuwe collega! Rob van den Bergh is sinds kort adviseur crisisbeheersing & OTO bij NAZB. Lees meer ››

De kop is eraf: geslaagde aftrap programma crisiscommunicatie Brabant

12 juni 2023

De kick-offbijeenkomst crisiscommunicatie op dinsdag 30 mei in kernwoorden: inspirerend, geraakt, informatief, creatief en richtinggevend. 40 communicatieprofessionals uit Brabant én de nieuwe trainers crisiscommunicatie gingen aan de slag met een eerste aanzet voor een nieuw opleidingsprogramma crisiscommunicatie. Lees meer ››

Arts-onderzoeker Thymen start als ANIOS Chirurgie

12 juni 2023

Thymen Houwen is arts-onderzoeker bij NAZB. Zijn promotieonderzoek loopt voortvarend. Inmiddels werkt Thymen als ANIOS Chirurgie in het ETZ. Lees meer ››

Dit is de SBARR-methode acute psychiatrie

16 mei 2023

Sinds kort werken we in Brabant met een SBARR acute psychiatrie. Wat is de SBARR acute psychiatrie? Lees meer ››

ROAZ-beeld: mijlpalen

12 mei 2023

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat iedere ROAZ-regio aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 een ROAZ-beeld klaar moet hebben dat inzichtelijk maakt wat de belangrijkste opgaven in de regio zijn om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg duurzaam te borgen. Binnen het ROAZ Brabant zetten we stappen om tot een ROAZ-beeld te komen. Lees meer ››

Gebroken heup keuzehulp biedt ondersteuning bij gesprek

1 mei 2023

De gebroken heup keuzehulp biedt uitkomst om een patiënt en zijn naasten te begeleiden in de moeilijke beslissing om wel of niet te opereren. Het behoefteonderzoek naar de keuzehulp is afgerond en gepresenteerd aan de multidisciplinaire landelijke werkgroep. Lees meer ››

Verslag themabijeenkomst vrouwenhart

21 april 2023

De behandelaanpak van hartaandoeningen bij vrouwen is wezenlijk anders dan bij mannen. Tijdens de themabijeenkomst ‘Vrouwenhart’ op donderdag 13 april hielden diverse experts een pleidooi voor meer bekendheid rondom dit thema. Lees meer ››

Campagne van start: Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg

21 april 2023

Met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) starten partijen in de acute zorg een publiekscampagne om mensen te informeren wanneer ze welke acute zorg moeten raadplegen. En wanneer andere zorg beter past. Lees meer ››

Analyserapport SiRM opvang multitraumapatiënten in ROAZ regio Brabant

20 april 2023

NAZB vroeg strategisch adviesbureau SiRM om een analyse uit te voeren naar de oorzaken van het relatief lage aandeel directe opvang van multitraumapatiënten in de ROAZ-regio. Ook vroeg NAZB SiRM om aanknopingspunten voor verbetering van deze zogenaamde ZIN-score in de regio te identificeren. Lees meer ››

Terugblik ketenavond acute zorg

6 april 2023

Wat is zinvolle zorg? Hoe bieden we de juiste zorg op de juiste plek? En: hoe versterken we elkaar daarin? Tijdens een interactieve ketenavond op donderdag 30 maart in het Van der Valk Hotel Tilburg gingen ketenpartners daarover met elkaar in gesprek. Lees meer ››

Verslag themabijeenkomst (dreigende) dwarslaesie

30 maart 2023

De diagnose dwarslaesie wordt geregeld gesteld als je de cijfers van de regionale traumaregistratie erop naslaat. “Wees als zorgverlener alert op signalen. Bij twijfel, overweeg aanvullend onderzoek.” Dat was een van de conclusies tijdens de themabijeenkomst ‘(dreigende) dwarslaesie’ op 23 maart. Lees meer ››

Flexibel inzetten SEH-verpleegkundigen

25 maart 2023

Het flexibel inzetten van SEH-verpleegkundigen kan een duurzame oplossing zijn om de arbeidsproblematiek op de SEH te verminderen. De eerste uitwisselingen binnen dit project van FZO-regio Brabant zijn inmiddels met succes afgerond. Lees meer ››

Landelijk symposium Risicomanagement in de zorg

10 maart 2023

Op donderdag 6 april, van 10.00 tot 17:00 uur, organiseert het LNAZ het Landelijk symposium Risicomanagement in de zorg: het voorkomen van crisis! Lees meer ››

Nieuwe structuur van het ROAZ

3 maart 2023

Vanaf 2023 werken we binnen ROAZ Brabant met een nieuwe organisatiestructuur. Lees meer ››

Vacature (Arts-)onderzoeker NAZB

9 januari 2023

NAZB heeft een vacature voor (Arts-)onderzoeker NAZB: uitkomstmeten in de (geriatrische) traumazorg (32-36 uur). Lees meer ››

Even voorstellen: Paul Engel

4 januari 2023

Paul Engel, organisatieadviseur en projectleider, is voor velen in Brabant inmiddels een bekend gezicht. Hij ondersteunt bureau NAZB binnen het domein crisisbeheersing & OTO. Paul stelt zich graag aan je voor. Lees meer ››

‘In de regio sta je er nooit alleen voor’

27 december 2022

Bart van Bragt, adviseur crisisbeheersing en OTO, neemt afscheid van NAZB. Bart start in januari als expert noodplanning en crisisbeheersing voor de Stad en Haven van Antwerpen. Lees meer ››

Mobiele escaperoom bereidt zorg voor op cyberaanvallen

28 november 2022

Als de zorgsector te maken krijgt met ICT-uitval, kunnen de gevolgen desastreus zijn. Daarom is het belangrijk dat zorgorganisaties zich goed voorbereiden op hoe ze met ICT-uitval kunnen omgaan en het ook kunnen voorkomen. In Brabant kan dat vanaf nu met een mobiele escaperoom. Lees meer ››

Nieuwe adviseur acute zorg stelt zich voor

10 november 2022

Welkom nieuwe collega! Thomas Scheepers (28) werkt sinds kort als adviseur acute zorg bij NAZB. Lees meer ››

Themabijeenkomst acute geboortezorg

7 november 2022

Tijdens de NAZB-themabijeenkomst over acute geboortezorg op maandagavond 17 oktober in het ETZ bespraken 140 aanwezigen twee verschillende cases met één duidelijke overeenkomst. Lees meer ››

Thema-avond bekkenletsel

22 juli 2022

Bekkenfracturen zijn complex. Een groot deel van het bot is lastig toegankelijk, wat behandeling en herstel moeilijk maakt. Bovendien omvat het bekken veel organen en bloedvaten. Bij letsel is het dan ook vaak zaak om snel te handelen om bloedingen en letsel van organen te behandelen. Lees meer ››

Dashboard regio Brabant COVID-19 bevat nog meer data

10 februari 2021

Sinds oktober deelt NAZB dagelijks de meest actuele cijfers van de coronapandemie in het Dashboard COVID-19 regio Brabant. Daar zijn nu de cijfers van de medisch specialistische revalidatiecentra aan toegevoegd. Lees meer ››