Privacy Policy

NAZB vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website essentieel. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NAZB houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming persoonsgegevens daaraan stelt.

Hieronder volgt een uitleg wat we doen om uw privacy te beschermen. 


NAZB is een afdeling van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en hanteert dezelfde privacyrichtlijnen als het ziekenhuis. Voor meer informatie verwijzen we dan ook naar de website van het ETZ.

 

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.nazb.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.


Bewaartermijn

NAZB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.


Klikgedrag

Op de website van NAZB worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. NAZB gebruikt cookies om haar internetsite zo efficiënt mogelijk te laten werken. Met cookies wordt meestal wel een sessievariabele gekoppeld aan het IP-adres van de gebruiker, wat zorgt voor indirecte herkenning (van de computer) van de gebruiker. De informatie die over bezoekers wordt verkregen is echter niet tot de persoon herleidbaar.


Cookies uitschakelen

Als u niet wilt dat de cookies worden gebruikt, kunt u uw browser zo instellen dat de cookies geweigerd worden (raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.


Aansprakelijkheid

NAZB is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website of voor schade ontstaan door gebruik van de informatie.


Beveiliging

NAZB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens NAZB toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.


Wijzigingen

NAZB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacybeleid van NAZB.


Vragen

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van NAZB, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@etz.nl.