Afstuderen bij NAZB

Binnen NAZB doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Sinds kort werken er twee nieuwe stagiaires bij het netwerkbureau. De komende periode gaan zij aan de slag met hun afstudeeronderzoek.

Hoe kan text mining helpen om AIS-scores voor heuptraumapatiënten te voorspellen?

Sophie

Sophie Dekkers (23) is student data science aan Tilburg University. Zij richt haar onderzoek op het verkennen van de mogelijkheden om de AIS-codering (classificeert de ernst van het letsel) binnen de traumaregistratie de automatiseren. “Ik focus me op de heuppatiënten. Nu verrichten de medewerkers van de traumaregistratie veel administratief werk om de juiste AIS-score aan de patiënt te hangen. Vaak moeten ze daarvoor meerdere radiologieverslagen openen en daar de benodigde data uit halen om de AIS-code vast te stellen. Door middel van text mining, Artificial Intelligence-technologie om teksten op grote schaal te doorzoeken, zouden we dit proces kunnen versnellen. Ik onderzoek welke algoritmes het meest efficiënt zijn zodat we dit ook op andere categorieën binnen de traumaregistratie kunnen toepassen, waardoor de werkdruk bij de traumaregistratiemedewerkers afneemt. Mijn afstudeeronderzoek moet begin volgend jaar klaar zijn.”

Kwaliteit van leven lager bij letsel aan de armen of de benen?

Annabel

Annabel Boeckhout (23) is student medische psychologie aan Tilburg University. Het komende jaar werkt ze bij NAZB aan haar afstudeerscriptie. “Ik ga onderzoeken wat de kwaliteit van leven is bij patiënten met letsel aan de onderste extremiteiten (benen) en de bovenste extremiteiten (armen), bij welke patiënten de kwaliteit van leven lager is en waar dat door komt. Daarnaast mag ik ondersteunen bij diverse onderzoeksactiviteiten, zoals de Patient Journey App. Ook geef ik een vervolg aan de data-analyse over de lange termijnuitkomsten na een bekkenfractuur.”