Mobiele escaperoom

Als de zorgsector te maken krijgt met ICT-uitval, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Daarom is het belangrijk dat zorgorganisaties zich goed voorbereiden op hoe ze met ICT-uitval en cybercriminaliteit kunnen omgaan en het kunnen voorkomen. In Brabant kunnen organisaties vanaf 2023 spelenderwijs kennismaken met dit thema via de mobiele escaperoom. 

ICT-uitval als gevolg van cybercriminaliteit is een reëel risico voor de zorgsector. Zorginstellingen zijn afhankelijk van een geavanceerde, goed werkende ICT-infrastructuur. Dat brengt risico’s met zich mee, want het maakt organisaties afhankelijk van alle technologie. Als het niet werkt, ligt alles plat, met alle gevolgen van dien.

 

We besteden binnen ons cursusaanbod veel aandacht aan het thema cybercriminaliteit en organiseren trainingen, oefeningen en netwerkbijeenkomsten met alle ICT-specialisten van zorginstellingen. Via de mobiele escaperoom willen we bij onze samenwerkingspartners spelenderwijs nog meer bewustwording creëren voor ICT-uitval en cybercriminaliteit. Met als belangrijkste doel dat we beter voorbereid zijn.

 

Zo werkt de mobiele escaperoom

Een grote vrachtwagentrailer is ingericht als mobiele escaperoom. Deelnemers starten met een korte uitleg van de spelleider. Daarna krijgen de deelnemers een casus voorgelegd: de zorginstelling heeft een bericht ontvangen over een hack waardoor alle computers op zwart komen te staan, tenzij de zorginstelling vier miljoen euro losgeld betaalt. Vervolgens lossen de deelnemers in de escaperoom onder tijdsdruk een aantal puzzels op. Sommige puzzels richten zich op de samenwerking binnen de groep, andere op vragen en dilemma’s die horen bij ICT-uitval.

 

Voor het oplossen van een incident in een instelling zijn teamwork en de juiste kennis over het probleem noodzakelijk. Die combinatie wordt in deze mobiele escaperoom samengebracht. Na afloop vindt een evaluatie plaats met de deelnemers. Daarbij gaat de groep samen met de spelleider in gesprek over wat er gebeurd is en waarom welke beslissingen zijn genomen.

 

Meer informatie of interesse?

We gaan graag met u in gesprek over de inzet van de mobiele escaperoom voor uw organisatie. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via secretariaat@nazb.nl of bel naar (013) 221 23 32.

Bekijk de flyer

 

Veelgestelde vragen over de escaperoom

Waar is de mobiele escaperoom voor bedoeld?

De mobiele escaperoom wordt ingezet om extra awareness te creëren rond digitale ontwrichting, ICT-uitval en cybercriminaliteit. Het is een opmaat naar een grote oefening of een aanvulling op trainingen die gehouden worden. 


Voor wie is de mobiele escaperoom bedoeld?

De mobiele escaperoom is bedoeld om extra awareness te creëren bij sleutelfunctionarissen, leden van crisisteams en aandachtsfunctionarissen crisisbeheersing. Ook andere groepen kunnen de escaperoom doorlopen.


Welke spellen / thema’s komen in de mobiele escaperoom aan bod?

 • Social Engineering en phishing
 • Gebruik van USB-sticks
 •  Interne procedures en rapporteren over incidenten
 • Ransomware en passwords
 • ID fraud
 • Privacy
 • Dataprivacy en het darkweb
 • Hacking
 • Samenwerking in de keten bij digitale uitval

 

Welke organisaties mogen de mobiele escaperoom gebruiken?

De mobiele escaperoom is bedoeld voor (acute) zorginstellingen. De OTO-convenantpartners van ROAZ-Brabant krijgen de eerste mogelijkheid om de mobiele escaperoom te reserveren. De kosten worden dan deels vergoed vanuit het OTO-stimuleringsprogramma. Voor meer informatie over het OTO-stimuleringsprogramma, zie www.nazb.nl/crisisbeheersing. 


Kunnen teams / organisaties van buiten Brabant meedoen?

Niet OTO-convenantpartners kunnen gebruikmaken van de mobiele escaperoom, waarbij convenantpartners voor gaan als er sprake is van een dubbele aanvraag. In sommige gevallen worden de kosten gedekt vanuit het OTO-stimuleringsprogramma. Als dat niet het geval is, dan zijn de kosten voor de zorgorganisatie zelf. 

Of de kosten gedekt worden door het OTO-stimuleringsprogramma hangt voor partners buiten Brabant af van regionaal beleid. Het advies is om contact te zoeken met de OTO-coördinator van het stafbureau in de eigen ROAZ-regio.

 

Wat is verder van belang om te weten?

 • Voor het plaatsen van de trailer is een stroompunt nodig van 230V en/of minimaal 16 ampère binnen 25m afstand van de trailer.
 • Als de trailer wordt geplaatst op het eigen terrein van de organisatie, dan hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd.
 • De truck kan per dag gebruikt worden door maximaal 10 groepen van 7 personen.
 • De begeleiding vindt plaats door een gamemaster van Escape Room Designer in samenwerking met experts vanuit de eigen organisatie (train-de-begeleidersprogramma is beschikbaar).
 • Deelname aan de mobiele escaperoom levert geen accreditatie op omdat accreditatie voor serious games moeilijk te verantwoorden is.