Achter de onderzoeksschermen bij NAZB gebeurt een hoop

Manon Enting (25) is promovenda bij Tilburg University en werkt voor haar promotie één dag per week bij NAZB. Haar onderzoek richt zich op de kwaliteit van leven (fysiek, sociaal, en mentaal) van mensen na een trauma.
Achter de onderzoeksschermen bij NAZB gebeurt een hoop

Manon heeft een achtergrond in de psychologie en startte na haar onderzoeksmaster met deze promotie. Mariska de Jongh, klinisch epidemioloog bij NAZB, is haar copromotor. Manon: “Het is een prachtige kans dat ik sinds februari 2022 bij NAZB bezig kan zijn met dit onderzoeksgebied. Ik zit dichtbij het vuur; op de plek waar de patiënt opgevangen wordt voor medische hulp na een trauma. En daar waar de data verzameld wordt die de basis vormen voor mijn promotie.” 

 

Op de andere dagen van de week werkt Manon op de universiteit. Daar wordt ze begeleid door (co-)promoteren van verschillende afdelingen (onder andere Tranzo, Medische en Klinische Psychologie, Methoden en Statistiek). 

 

Het brede plaatje

Manon onderzoekt de ervaren kwaliteit van leven na een trauma. “Ik bestudeer niet alleen fysieke herstel, maar juist ook de impact van een trauma op andere aspecten van het dagelijkse leven. Denk aan mentale gezondheid en het kunnen uitvoeren van sociale rollen zoals werk en je relaties met familie en vrienden. Daarnaast wil ik de individuele verschillen in herstelpatronen beter begrijpen: waarom herstelt de ene persoon beter dan de andere, afhankelijk of misschien juist wel onafhankelijk van het letsel dat ze hebben?”

 

Drie deelstudies

Manon maakt onder meer gebruik van de gegevens uit de Brabantse traumaregistratie en data van de Brabant Injury Outcome Surveillance (BIOS) studie. Haar promotieonderzoek duurt in totaal 5 jaar (tot februari 2027) en omvat 3 deelstudies. 

 

De eerste deelstudie is bijna afgerond. Daarin onderzocht Manon het veelzijdige karakter van herstel aan de hand van innovatieve analyses. “Patiënten ervaren vaak een combinatie van fysieke, mentale en sociale klachten. Daarom is het belangrijk dat we meer inzicht krijgen in hoe de verschillende klachten met elkaar samenhangen. De resultaten van deze studie tonen inderdaad aan dat de klachten vaak samenhangen, zowel binnen hetzelfde moment van herstel als over tijd. Zo zagen we bijvoorbeeld terug dat patiënten die zich angstig/somber voelden vaak ook fysieke klachten hadden en meer risico liepen om op een later moment posttraumatische stresssymptomen (PTSS) te ervaren.”

 

Reviewstudie

De tweede deelstudie is een review over eerdere onderzoeken waarin de ervaringen van patiënten omtrent herstel zijn beschreven. De afgelopen jaren zijn daarover vele interessante interviewstudies gepubliceerd. Met deze review hoopt Manon beter inzicht te krijgen in hoe herstel door verschillende individuen wordt ervaren.

 

Ervaringen uitvragen via de smartphone

Voor de derde deelstudie wordt data verzameld via de experience sampling methode (ESM). Met deze methode worden de ervaringen van patiënten in korte vragenlijsten via een smartphone-app uitgevraagd. “Door patiënten gedurende een korte periode intensief te volgen (meerdere vragenlijsten per dag) krijg ik een unieke kijk in hun dagelijkse leven”, legt Manon uit. “Zo kan ik onderzoeken hoe de klachten en behoeften van patiënten veranderen over tijd en onder verschillende omstandigheden (bijvoorbeeld thuis, bij familie en vrienden, of op werk/school).”

 

Drijfveer

Manon heeft het voorlopig nog naar haar zin bij de universiteit en NAZB. In de toekomst wil ze alleen nog maar beter worden in het bedrijven van wetenschappelijk onderzoek. “Hoewel werken in de patiëntenzorg zeer betekenisvol werk is, vind ik het waardevol dat ik met onderzoek de verdieping in kan gaan en met de resultaten uit onderzoek iets wezenlijks kan betekenen in de zorgverlening voor een grote groep patiënten.”