Over NAZB

Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) verbindt de schakels in de acute zorgketen om de opvang en behandeling van patiënten met een acute zorgbehoefte te allen tijde te borgen en te verbeteren.  Het bureau NAZB faciliteert, verbindt, begeleidt, signaleert, informeert en adviseert de ketenpartners in het netwerk.

Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Via Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) dragen we bij aan betere en intensievere samenwerking doordat ketenpartners elkaar kennen en weten te vinden. Deze ketenpartners zijn: de meldkamers, ambulancediensten, huisartsen- en verloskundige zorg, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en verslavingszorg met een crisisfunctie.

 

Kennisdeling

NAZB zorgt voor kennisdeling door themabijeenkomsten te organiseren, cursussen en scholingen aan te bieden op het gebied van bijvoorbeeld crisisbeheersing, wetenschappelijk onderzoek te doen en de traumaregistratie te coördineren en uit te voeren. Drie beleidsterreinen staan centraal: trauma- en acute zorg, ROAZ en Crisisbeheersing.

 

Netwerk

Voor de optimale kwaliteit en toegankelijkheid van acute zorg werken tien regionale acute zorgnetwerken in Nederland samen met de ketenpartners. Ieder netwerk is verbonden aan een van de elf traumacentra. NAZB is verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), traumacentrum voor de regio Brabant. De Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie maakt onderscheid in level 1, 2 en 3 ziekenhuizen op het gebied van traumazorg, waarbij level 1 het hoogste zorgniveau is. Brabant kent één level 1 ziekenhuis (ETZ) en daarnaast vele level 2 ziekenhuizen en enkele level 3 ziekenhuizen. De tien acute zorgnetwerken vormen samen het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

 

Algemene folder

NAZB heeft een overzichtelijke algemene folder gemaakt over wie wij zijn en wat wij doen voor de regio Noord-Brabant.

Bekijk de folder