Samen vormen we een stevig netwerk
Samen vormen we een stevig netwerk

De patiënt met een acute zorgbehoefte krijgt zo snel mogelijk op de juiste plaats de best passende zorg in goede afstemming en samenwerking met de ketenpartners uit de regio.

Nieuws

Brabantbrede oefening Outbreak

17 september 2019

Zorginstellingen oefenen of Brabant voorbereid is op een griepepidemie. Lees meer ››

Factsheet spoedzorg in Noord-Brabant

13 september 2019

Deze factsheet biedt een duidelijk beeld van de spoedzorg in Noord-Brabant Lees meer ››

Agenda

Focusgroep Acute Obstetrie

3 oktober 2019

Elisabeth-van Thüringenkamer, ETZ Elisabeth Lees meer ››

Regionaal Spoedzorg Overleg

3 oktober 2019

Elisabeth-van Thüringenkamer, ETZ Elisabeth Lees meer ››

Scholing

Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO-catalogus)

De OTO-catalogus biedt een overzicht van de opleidingen op het gebied van crisisbeheersing. Lees meer ››

Stop de bloeding - red een leven

In deze cursus leren deelnemers hoe ze levensbedreigende bloedingen kunnen stelpen. Lees meer ››

TTPA-cursus

De Tips, Tricks & Pitfall Avoidance course (TTPA-cursus) biedt artsen handvatten in de acute zorg. Lees meer ››