Als je elkaar kent, werk je beter samen

Netwerk Acute Zorg Brabant verbindt de schakels in de acute zorgketen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het netwerk heeft een regiefunctie in de regionale acute zorg en werkt samen met ketenpartners en professionals aan verbetering van opvang en behandeling van de patiënt met een acute zorgvraag.

 

Drie beleidsterreinen staan centraal: traumazorg, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en crisisbeheersing & Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) is verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) dat is aangewezen als traumacentrum voor de regio Brabant.


Actueel


Verkeersslachtoffers Brabant in beeld 16 juli 2018 Verkeersslachtoffers Brabant in beeld

De traumaregistratie van 2017 is in het voorjaar binnen de gestelde deadline afgerond. Een hele klus! Wij danken onze ketenpartners weer voor de samenwerking.

Lees meer >
Checklist overdracht natte neonaat slechte start 13 juli 2018 Checklist overdracht natte neonaat slechte start

De focusgroep acute obstetrie heeft een checklist gemaakt om de ketenzorg voor de acuut bedreigde natte neonaat te optimaliseren. De verspreiding hiervan is in de regio gestart.

Lees meer >
Print