Samen vormen we een stevig netwerk
Samen vormen we een stevig netwerk

De patiënt met een acute zorgbehoefte krijgt zo snel mogelijk op de juiste plaats de best passende zorg in goede afstemming en samenwerking met de ketenpartners uit de regio.

Nieuws

Thema-avond bekkenletsel

22 juli 2022

Bekkenfracturen zijn complex. Bij letsel moeten zorgverleners het daarom snel te handelen bleek tijd... Lees meer ››

Wanneer bel je de huisartsen spoedpost?

10 juni 2022

Een nieuwe website moet bij Brabantse inwoners meer bewustzijn creëren over wanneer je de HAP belt. Lees meer ››

Scholing

Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO-catalogus)

De OTO-catalogus biedt een overzicht van de opleidingen op het gebied van crisisbeheersing. Lees meer ››

Stop de bloeding - red een leven

In deze cursus leren deelnemers hoe ze levensbedreigende bloedingen kunnen stelpen. Lees meer ››

TTPA-cursus

De Tips, Tricks & Pitfall Avoidance course (TTPA-cursus) biedt artsen handvatten in de acute zorg. Lees meer ››