Leden regionale expertgroepen in gesprek over het ROAZ-plan

NAZB hield op maandagavond 30 oktober een bijeenkomst voor leden van de regionale expertgroepen over het ROAZ-plan. Ruim 30 professionals uit het Brabantse netwerk waren aanwezig.
Leden regionale expertgroepen in gesprek over het ROAZ-plan

Voor de totstandkoming van het ROAZ-plan is het van belang om alle overwegingen en dilemma's die spelen binnen de verschillende specifieke spoedzorgstromen (acute neurologie, acute cardiologie, acute verloskunde, acute psychiatrie en traumazorg) goed mee te nemen en een plek te geven in dit document. De leden van de expertgroepen waren uitgenodigd deze avond om mee te denken over de uitdagingen waar we binnen de regio voor staan. 

 

Verloop van de avond

De bijeenkomst werd gestart met een welkomstwoord door Christine Schepel, manager NAZB, waarna Kim Somers - Holtkamp, adviseur NAZB, een korte procesupdate gaf over het ROAZ-plan en de prioritaire opgaven. De afgelopen maanden hebben de ketenpartners samen met NAZB en ondersteuning van adviesbureau SiRM gewerkt aan de totstandkoming van eerst het ROAZ-beeld, en daarna de verfijning van de prioritaire opgaven voor de acute zorg in het ROAZ-plan. 

 

Deze avond was een mooi moment om daar met alle professionals dieper op in te gaan. Focus lag hierbij op de opgaven die relevant zijn voor de eerdergenoemde specifieke spoedzorgstromen. Per expertgroep vond een inhoudelijk goed onderbouwde discussie plaats over wat er nodig is om ook in de toekomst de ketenzorg voor patiënten binnen de specifieke spoedzorgstromen duurzaam te borgen en hoe we dat vertalen naar de prioritaire opgaven met meetbare ambities.

 

Aan het eind vond een plenaire terugkoppeling plaats waarin we zagen dat veel thema’s tussen de verschillende spoedzorgstromen elkaar overlappen en de professionals dus tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. 

 

Vervolg

NAZB kijkt terug op een waardevolle avond met goede inhoudelijke bijdrage van de ketenpartners. Alle opgehaalde input wordt verwerkt in het ROAZ-plan, dat 7 december gepresenteerd wordt in het Tactisch ROAZ. Eind van dit jaar moet het ROAZ-plan klaar zijn.