Harm Haak neemt afscheid

Harm Haak, internist acute geneeskunde bij Máxima MC, gaat na 31 jaar met pensioen. Op donderdag 31 augustus nam hij tijdens een voor hem georganiseerd symposium afscheid.
Harm Haak neemt afscheid

Tijdens het afscheidssymposium, met de toepasselijk gekozen titel Back to the future, gingen diverse sprekers in op actuele ontwikkelingen binnen de acute interne geneeskunde, waarbij Harms directe collega’s ook terugblikten op Harms verdiensten tijdens zijn loopbaan. Na het symposium hadden de ruim 140 aanwezigen de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen. 

 

“Het was heel bijzondere dag”, blikt Harm terug. “Het afscheidssymposium was voor mij een hoogtepunt en tegelijkertijd een dieptepunt. Een hoogtepunt vanwege de aanwezigheid van zoveel aanwezigen op mijn afscheid, de mooie dankwoorden van de sprekers en genodigden en natuurlijk alle informatieve presentaties. Maar ook een beetje een dieptepunt, omdat het toch mijn laatste ‘officiële’ werkdag was.”

 

Acute interne geneeskunde als aandachtsveld

Tijdens zijn loopbaan heeft Harm niet alleen veel voor het Máxima MC betekend, maar voor de gehele regio. Sinds 2014 is hij betrokken bij diverse initiatieven binnen Netwerk Acute Zorg Brabant. 

 

“De acute zorg was destijds vooral chirurgisch gedreven; de acute internist was niet in beeld. De acute interne geneeskunde is in mijn ogen van grote betekenis, in samenwerking met de professionals op de spoedeisende hulp.”

 

Sepsis

Als eerste initiatief werd in 2015 de werkgroep Sepsis opgericht. Samen met deze werkgroep ontwikkelde Harm het ‘Brabantbrede protocol Sepsis en septische shock en de behandeling’, dat tevens werd uitgewerkt in een zakkaartje. 

 

Ook werd er een landelijke trial in Brabant uitgezet, waarbij uit die studie naar voren kwam dat uitleg over sepsis op de spoedeisende hulp van wezenlijk belang is in het tijdiger signaleren van dit ziektebeeld. “De acute interne geneeskunde als wezenlijk onderdeel van de acute zorg, kwam daarmee op de kaart”, duidt Harm.

 

Zorgpad ouderen

De laatste jaren maakte Harm zich met zijn collega’s in de regio hard voor het zorgpad ouderen met niet specifieke klachten. Het zorgpad is onderdeel van een onderzoek om te inventariseren hoe de zorg voor deze kwetsbare patiëntencategorie verbeterd kan worden. Inmiddels werken Máxima MC, het Catharina Ziekenhuis en Anna Ziekenhuis met het zorgpad.

 

Harm: “Het aandeel oudere patiënten dat de SEH bezoekt voor een acute hulpvraag wordt steeds groter. 10 tot 20 procent van deze ouderen presenteert zich met niet-specifieke klachten. Een diagnose stellen kan dan lastig zijn, wat het risico op een slechte uitkomst verhoogt. Het gevolg is dat ouderen langdurig op de SEH liggen, langer opgenomen moeten worden en er meer kans is op complicaties.”

 

Het zorgpad stelt een standaard pakket diagnostiek voor, denk aan een bloedonderzoek, hartfilm, thoraxfoto enzovoorts. “Het voordeel is dat de patiënt sneller een diagnose krijgt, daardoor eerder gericht behandeld kan worden met als positief gevolg korter op de SEH ligt. Dat levert rust op voor de patiënt en diens familie.” Huisartsen kunnen telefonisch direct doorverwijzen naar de dienstdoende internist, geriater of SEH-arts voor het zorgpad.

 

Het onderzoek loopt nog in volle vaart. Inmiddels zijn zo’n 150 ouderen geïncludeerd in de studie. Arts-onderzoeker Marleen van der Velde gaat promoveren op dit onderwerp. Harm zal haar als promotor bijstaan tijdens het promotieonderzoek. Dus hij neemt nog niet helemaal afscheid van de regio.

 

Nieuwe aanjager

Nu Harm met pensioen gaat, hoop hij dat iemand zijn rol als aanjager voor de acute interne geneeskunde in de regio gaat overnemen. “In de toekomst zie ik dat veel meer spoedeisende hulpen zo zijn ingericht dat de acute internist en SEH-arts schouder aan schouder werken. Dat draagt er mijns inziens toe bij dat we de acute patiëntenzorg naar een hoger niveau tillen.”