Registratie en onderzoek

Alle ziekenhuizen en ambulancediensten in Nederland nemen deel aan de Landelijke Traumaregistratie. NAZB coördineert de Regionale Traumaregistie. Onderzoek is een belangrijke pijler. Zo doen we onderzoek naar belangrijke uitkomstmaten voor traumazorg, zoals overleving en herstel na een ongeval. Het doel is enerzijds inzicht te krijgen in de gevolgen van letsel en anderzijds de kwaliteit van zorg te meten, vergelijken en verbeteren. Ook zetten we in op het gebruik van innovatieve technieken zoals 3D en Virtual Reality bij diagnose en behandeling van traumapatiënten.

 

Traumaregistratie

Om het inzicht in de omvang en gevolgen van ongevallen te vergroten én de kwaliteit van zorg te verbeteren, is de regionale en landelijke traumaregistratie opgezet.

Van alle opgenomen traumapatiënten worden verschillende gegevens vastgelegd, zoals leeftijd en geslacht van de patiënt, de wijze van vervoer naar het ziekenhuis, tijdstip van het ongeval, letsels die de patiënt als gevolg van het trauma heeft opgelopen en de opnameduur. Al deze gegevens van de verschillende traumaregio’s worden verzameld in de Landelijke traumaregistratie (LTR). NAZB coördineert de traumaregistratie in Brabant, ondersteunt de ziekenhuizen bij het coderen en invoeren van de gegevens en zorgt voor de aanlevering van de gegevens aan de LTR.

 

Rapportagetool

Via het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) bekijken alle Brabantse ziekenhuizen de gegevens die het eigen ziekenhuis heeft vastgelegd en vergelijken die met regionale en landelijke cijfers.

De rapportage bevat:

  • kenmerken van patiënten;
  • prehospitale gegevens;
  • informatie ten tijde van de opvang op de spoedeisende hulp;
  • opname- en ontslaggegevens;
  • letselgegevens;
  • de uitkomst van zorg met betrekking tot overleving.

Om de gegevens van uw ziekenhuis te bekijken, kunt u inloggen met behulp van uw persoonlijke login en wachtwoord.

 

Coördinator Traumaregistratie

Nanne Jansen


Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om inzicht te krijgen in de gevolgen van letsel en om de kwaliteit van zorg te meten, vergelijken en verbeteren. Met behulp van onder andere de traumaregistratie kunnen we dit onderzoek doen.

NAZB heeft een aantal (overlappende) onderzoeksterreinen:


Epidemiologie

Op basis van de traumaregistratie wordt inzicht gegeven in de omvang en ernst van ongevalsslachtoffers in Brabant. Ook worden patiëntenstromen en geleverde zorg in kaart gebracht. Jaarlijks brengt NAZB een factsheet uit waarin een patiëntengroep nader belicht wordt aan de hand van de gegevens uit de traumaregistratie.

 

Factsheets

 

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van de traumazorg wordt onder andere gemeten aan de hand van gegevens over verwachte en werkelijke sterfte van traumapatiënten. NAZB onderzoekt in samenwerking met Trauma TopZorg hoe de ziekenhuissterfte van traumapatiënten tussen bijvoorbeeld verschillende ziekenhuizen of behandelingen op een zo eerlijk mogelijke wijze vergeleken kan worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillen in samenstelling van de traumapopulatie. De traumaregistratie vormt hiervoor de basis.

 

Gezondheid en herstel

Om de uitkomst van traumazorg in zijn geheel goed op waarde te kunnen schatten, besteedt NAZB de komende jaren aandacht aan het meten van ongewenste (neven)effecten als gevolg van het trauma of behandeling en de mate van gezondheid, herstel en kwaliteit van leven. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens die al voor andere doeleinden worden gemeten, zoals operatie- of complicatiegegevens.

 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt en onderzoek gedaan naar een zo efficiënt en patiëntvriendelijk mogelijke manier om patiënt gerapporteerde uitkomsten te meten. Denk aan het afnemen van vragenlijsten met behulp van Computer Adaptief Testen. Daarbij worden vragenlijsten aanzienlijk korter doordat met slimme technologie de vraag geselecteerd wordt aan de hand van het antwoord op de vorige vraag.

 

Publicaties

Alle wetenschappelijke bijdragen van NAZB zijn te vinden op PubMed. Via deze link kom je direct bij alle publicaties.

 

Quality of life, physical limitations and psychological complaints in severely injured trauma patients

Ernstig gewonde patiënten hebben op de langere termijn een verlaagde kwaliteit van leven. Dat geldt met name voor patiënten die na hun ongeval psychische klachten hadden. De letselernst en het type letsel, bleken minder relevant. Dat concludeert oud-medewerker van NAZB Katinka van Delft-Schreurs in haar promotieonderzoek over kwaliteit van leven na een ernstig ongeval. Lees haar proefschrift.

 

Oudere traumapatiënt in Brabant

Voor de uitgave 'De oudere traumapatiënt in Brabant' hebben alle Brabantse ziekenhuizen gegevens aangeleverd van de in hun ziekenhuis opgenomen traumapatiënten. In de publicatie staan de epidemiologische gegevens van alle ongevalspatiënten van 65 jaar en ouder die waren opgenomen in een Brabants ziekenhuis in de periode 2008-2011. Naar verwachting stijgt het aantal oudere traumapatiënten de komende jaren nog verder. Dat heeft grote gevolgen voor de maatschappij en de te leveren zorg. Deze publicatie is een eerste aanzet om deze groep kwetsbare ongevalsslachtoffers in Brabant in kaart te brengen. Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep te verbeteren.

 

Klinisch epidemioloog NAZB

Mariska de Jongh