Expertgroep acute psychiatrie

Acute psychiatrie is ketenzorg bij uitstek. Voor mensen die in acute psychische nood verkeren, wordt de crisisdienst opgeroepen. Dit kan gedaan worden door de eigen huisarts of huisartsenpost, maar ook door de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, de GGZ-instelling waar iemand mogelijk bekend is, of door de politie. De beoordeling van een persoon in crisis vindt bij voorkeur thuis plaats. Indien nodig wordt de persoon door de ambulancedienst vervoerd naar een beoordelingslocatie.

Taken expertgroep

De taken van de expertgroep acute psychiatrie zijn:

 • Het inventariseren van de acute zorgketen, afspraken, knelpunten en verbetermogelijkheden;
 • Het ontwikkelen van concrete oplossingen om knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren;
 • Het volgen van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen gericht op de gehele acute zorgketen en specifieke spoedzorgstromen;
 • Het regionaal uitwisselen van ervaring, kennis, expertise en best practices;
 • Het bundelen van krachten en het bevorderen van de ketenbrede samenwerking in Brabant.

 

De voorzitter van de expertgroep is drs. Liesbeth de Vos, SEH-arts in het ETZ te Tilburg. Aan de expertgroep nemen vertegenwoordigers van diverse Brabantse ketenpartners deel:

 • ambulancezorg (Regionale Ambulance Voorziening en de Meldkamer Ambulance Zorg);
 • geestelijke gezondheidszorg met crisisfunctie;
 • huisartsenzorg;
 • politie;
 • verslavingszorg met crisisfunctie;
 • ziekenhuizen.

 

Thema's

De thema’s besproken in de expertgroep vloeien voort uit zowel landelijke als regionale ontwikkelingen.

 

SBARR Psychiatrie (2023)

De regionale expertgroep Acute Psychiatrie ontwikkelde samen met NAZB de SBARR acute psychiatrie. In de expertgroep zitten zorgverleners vanuit de GGZ, ambulancediensten, meldkamer, huisartsenposten, SEH’s en politie. Vanuit deze zorgprofessionals bleek dat er behoefte was aan een meer uniforme overdracht in de acuut psychiatrische zorgketen. Vaak komen patiënten met een acuut probleem waarbij psychiatrische hulp nodig is bij veel verschillende zorgverleners terecht zoals politie, meldkamer, ambulanceverpleegkundigen, SEH, HAP en GGZ. De SBARR methode is een gestructureerde manier van communicatie tussen zorgverleners. 

 

Zakkaartje

Er is een zakkaartje ontwikkeld voor de overdracht tussen hulpdiensten in de keten van de (acute) psychiatrie. Zorgprofessionals kunnen de zakkaartjes gebruiken als naslagwerk op het moment dat ze te maken krijgen met een patiënt. De zakkaartjes worden per post verstuurd aan de Brabantse zorginstellingen. Is er vanuit jouw organisatie behoefte is aan meer zakkaartjes? Dan kun je deze nabestellen door een e-mail te sturen naar secretariaat@nazb.nl

 

Animatievideo

Ter ondersteuning van de zakkaartjes, is het proces stap-voor-stap uitgelegd in deze animatievideo. 

 

Poster en dia wachtkamerscherm

Verder hebben we een poster (te printen op A3-formaat) en dia voor een digitaal scherm ontwikkeld voor in een personeelsruimte.

 

Excited Delirium Syndroom 

Excited Delirium Syndroom (EDS) is een opwindingstoestand als gevolg van drugsgebruik met medische en/of psychische complicaties. 

 

 • De expertgroep heeft een zakkaartje en poster ontwikkeld over EDS. Het doel van deze documenten is de bekendheid over EDS bij hulpverleners te vergroten en de ketenzorg voor personen die onder invloed van drugs verkeren en/of verward of agressief gedrag vertonen te verbeteren..
 • Het Trimbos-instituut heeft in 2021 een rapport geschreven over EDS (opwindingsdelier). Hier vind je ook enkele video's die illustreren wat EDS inhoudt. Bekijk het rapport.

 

Afspraken vervoer personen verward gedrag

Voorbeelden hiervan zijn de kennisuitwisseling over en het faciliteren van afspraken over vervoer van personen met verward gedrag en de generieke module acute psychiatrie.

 

Adviseur NAZB

Babs Rovers