Crisisbeheersing

Zorgorganisaties moeten zelf én in ketenverband voorbereid zijn op rampen en crises die de zorgcontinuïteit bedreigen. NAZB adviseert over en verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van risico- en crisismanagement en beheert de regionale stimuleringsgelden voor opleiden, trainen, oefenen.

ROAZ

ROAZ-regio Brabant wil onder alle omstandigheden zorg blijven leveren aan patiënten. Daarom bieden we incidenten, crises en rampen (ook wel bijzondere omstandigheden genoemd) gezamenlijk het hoofd door in ketenverband op te treden en te handelen. Dat gebeurt ook in de voorbereiding op dergelijke verstoringen, zoals een terroristische aanslag, een grootschalige ICT-storing of stroomuitval.


In ROAZ-verband wordt gewerkt om bijzondere omstandigheden te voorkomen en de gevolgen van een ramp of crisis te verminderen of te beheersen. Zo is de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg in Brabant geborgd en zorgen zorgorganisaties samen ervoor dat bij rampen en crises de patiënt zo snel mogelijk de beste behandeling krijgt op de juiste plaats.


Rol NAZB

NAZB stimuleert de Brabantse zorgorganisaties om deel te nemen aan het programma crisisbeheersing & OTO. Het bureau ondersteunt deze organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van bedrijfscontinuïteitsmanagement, risicomanagement, crisisbeheersing en opleiden, trainen, oefenen. Ook leidt NAZB het OTO-stimuleringsprogramma (beheer, toekenning, uitvoering en controle van de stimuleringsgelden), beheert het een professionele OTO-database en vervult het een kennis- en adviesfunctie binnen Brabant.

 

Organisatie

Brabantse ziekenhuizen, GGD’s, Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV'en), huisartsen en Huisartsenposten, VVT-sector en de drie GHOR-bureaus nemen deel aan het programma crisisbeheersing & OTO. NAZB stemt structureel het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en regionale zorgcontinuïteit af met de Brabantse GHOR-bureaus.


Ook de sleutelfunctionarissen van verpleeg- en verzorgingstehuizen, verslavingszorg, thuiszorg, verloskundigen en revalidatiecentra worden betrokken waar het op zorgcontinuïteit aankomt.


Context

De visie op bijzondere omstandigheden is de afgelopen jaren geëvolueerd. Van de eerste leidraad Ziekenhuis rampenopvangplan (ZiROP), via individuele kwaliteitstrajecten zorgorganisaties op basis van het landelijk kwaliteitskader én een integrale crisisbenadering, naar het denken over én implementeren van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM). BCM is de nieuwe stip op de horizon voor de zorgsector en gaat over het waarborgen van zorgprocessen tijdens crises.


Regionale expertgroepen