Regionaal overleg acute kindergeneeskunde

Kinderen moeten in een acute situatie 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen rekenen op goede zorg. Het is van belang dat de samenwerking tussen betrokken zorgverleners zo goed mogelijk geregeld is zodat de juiste zorg op de juiste plek plaatsvindt. 

Net zoals andere afdelingen, heeft kindergeneeskunde te maken met diverse piekmomenten. Denk aan infectieziekten zoals het RS-virus. Het is van belang om als regio samen de druk op deze spoedzorg te dragen en de samenwerking in de keten op te zoeken. 

 

Sinds 2022 is er een regionaal overleg acute kindergeneeskunde in Brabant. De Brabantse ziekenhuizen stemmen indien nodig met elkaar af ten aanzien van de capaciteit in de regio. Ze maken afspraken om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute kindergeneeskundige zorg te borgen. Die afspraken staan beschreven in het regionaal opschalingsplan kindergeneeskunde ROAZ-regio Brabant. 

 

Taken regionaal overleg

De taken van het regionaal overleg acute kindergeneeskunde:

  • Het inventariseren van de acute zorgketen, afspraken, knelpunten en verbetermogelijkheden;
  • Het ontwikkelen van concrete oplossingen om knelpunten in de acute keten te verhelpen of minimaliseren;
  • Het volgen van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen gericht op de acute kindergeneeskundige zorgketen;
  • Het regionaal uitwisselen van ervaring, kennis, expertise en best practices;
  • Het bundelen van krachten en het bevorderen van de ketenbrede samenwerking in Brabant.

 

Dit overleg werkt met een jaarlijks roulerend voorzitterschap. Alle Brabantse ziekenhuizen zijn vertegenwoordigd. 

 

Adviseur NAZB

Babs Rovers