TTPA-cursus

De TTPA (Tips, Tricks and Pitfall Avoidance)-cursus draagt eraan bij dat artsen op de SEH invulling kunnen geven aan de behandeling van en zich comfortabel voelen bij een bedreigde patiënt.

 

Achtergrond

Het rapport 'Spoedeisende Hulp: vanuit een stevige basis', uitgebracht door de werkgroep Kwaliteitsindeling Spoedeisende Hulp (SEH), beschrijft het profiel waaraan een arts-assistent betrokken bij acute opvang zoals op de SEH-afdeling van een ziekenhuis minimaal moet voldoen om de kwaliteit van de geleverde zorg te waarborgen. Voor een aantal Brabantse ziekenhuizen (Amphia, Bernhoven, Bravis Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein en St. Anna Ziekenhuis) heeft dit rapport ertoe geleid om in ROAZ-verband een cursus te ontwikkelen gericht op de startende A(N)IOS en Physician Assistants (PA’s) die voor hun werkzaamheden onder andere werkzaam zijn op de SEH.

 

Tips, Tricks & Pitfall Avoidance course (of wel TTPA-cursus)

Met de Tips, Tricks & Pitfall Avoidance course (TTPA-cursus) wordt de arts-assistent en PA een 'generieke' ABCDE-structuur aangeleerd die toepasbaar is in de volledige bandbreedte (neonaat tot oudere patiënt, potentieel vitaal bedreigde patiënt op de afdeling tot traumaopvang, dan wel een reanimatie) en leren zij die te gebruiken. Daardoor kunnen zij symptomen vinden en herkennen, klachten bestrijden en effectief de situatie beoordelen. Het stelt ze in staat om binnen 15 tot 20 minuten effectief en efficiënt om te gaan met diagnostiek en om gerichte therapie te starten. Daarnaast brengt de cursus ook inhoud aan in werkstructuur zodat de artsen (on)mogelijkheden kunnen inzien en proactief risicomanagement kunnen toepassen. De cursus biedt een veilige omgeving om te oefenen, maakt gebruik van de SBAR en communicatietools. Juist door het brede pallet, ondersteunt de ABCDE-systematiek hun dagelijkse werk. Via onder andere de scenario’s wordt ook aandacht gegeven aan basis CRM-vaardigheden. In de cursus wordt uitgebreid geoefend op poppen en met lotusslachtoffers: tweederde van de cursus is in werkstations en 'hands-on' met scenario’s uit de praktijk. De werkstations zijn aangekleed met labuitslagen, röntgenfoto’s en CT-scans. Een theoretische toets (MCQ) en een aantal praktijkscenario’s sluiten de cursus af. Cursisten bereiden zich voor met een literatuurstudie en/of e-learning.

 

Doel van de TTPA-cursus

Het doel van TTPA-cursus is om de arts-assistenten en de PA een veilige, effectieve en gestructureerde toepassing van kennis en kunde mee te geven die zij in de praktijk kunnen gebruiken en nodig hebben. Het bereid hen voor op de herkenning en initiële opvang van de (potentieel) vitaal bedreigde patiënt.

 

Doelgroep

De TTPA-cursus is bedoeld voor artsen in opleiding tot specialist (AIOS), artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS) en PA’s.

Accepteer alle cookies om onze locatie te bekijken, klik hier om uw voorkeuren te wijzigen.