Bekijk de factsheet van de traumaregistratie 2022

De traumaregistratiecijfers van 2022 in Noord-Brabant zijn samengevat in een overzichtelijke factsheet.
Bekijk de factsheet van de traumaregistratie 2022

Een van de taken van NAZB is de regionale traumaregistratie. Alle ziekenhuizen en ambulancediensten in Nederland nemen deel aan de Landelijke Traumaregistratie. NAZB coördineert de Regionale Traumaregistratie in Brabant. Het doel van deze registratie is om de traumazorg te verbeteren door meer inzicht te krijgen in de patiëntenkenmerken, het proces en de uitkomsten van de verleende traumazorg. Van alle opgenomen traumapatiënten worden gegevens vastgelegd, waaronder letsels die de patiënt heeft opgelopen. Deze gegevens worden verzameld in de Landelijke Traumaregistratie (LTR).

 

Traditiegetrouw brengt NAZB jaarlijks een factsheet uit, waarbij de belangrijkste cijfers uit de Brabantse traumaregistratie in beeld worden gebracht. In 2022 zijn gegevens van 9.808 acuut opgenomen patiënten met letsel(s) geregistreerd in de regionale traumaregistratie van Brabant. Dit overzicht toont cijfers over de opvang en behandeling van traumapatiënten in de tien Brabantse ziekenhuizen en de kenmerken van deze patiënten.

 

Wat opvalt in de cijfers van afgelopen jaar, is een toename van het aantal fietsongevallen. In 2022 vinden 1474 fietsongevallen plaats. Dat zijn er bijna 400 meer dan 2 jaar ervoor. 59 procent van van de fietsongevallen vindt plaats bij ouderen van 60 jaar en ouder. Er kan in de cijfers geen onderscheid worden gemaakt tussen e-bikes of gewone stadsfietsen.

 

Bekijk de factsheet