Programma crisiscommunicatie

In 2023 starten we met het nieuwe crisiscommunicatieprogramma in Brabant. En dat doen we samen met twee heel ervaren mensen in het crisiscommunicatievak: Dianne Deurloo - Geuze en Roy Johannink. We stellen hen graag verderop aan je voor.

Aftrapbijeenkomst op 30 mei

In 2023 gaat NAZB samen met het netwerk aan de slag om het nieuwe crisiscommunicatieprogramma in Brabant vorm te geven. We doen dat graag middels een aftrapbijeenkomst op dinsdag 30 mei 2023. We kijken terug op twee bijzondere crisissituaties en gaan daarna creatief aan de slag met de communicatieprofessionals in Brabant. We stellen daarbij met veel plezier ook de nieuwe trainers voor van het nieuwe crisiscommunicatieprogramma: Roy Johannink en Dianne Deurloo.

 

Ben jij erbij?

 

Bekijk het programma

 

Nu al behoefte aan een training op maat?

Dat kan! Heb je recentelijk nieuwe medewerkers in je team die nog onervaren zijn met crisiscommunicatie? Of zijn er ontwikkelingen binnen jouw zorginstelling die vragen om extra begeleiding op het gebied van crisiscommunicatie? Ook nu al is het mogelijk om een gebruik te maken van de expertise van Roy en Dianne.

 

Neem contact op met communicatieadviseur van NAZB Charlotte Reddingius. Zij brengt je in contact met Roy en Dianne zodat jouw communicatieteam nu al aan de slag kan met crisiscommunicatie. Kijk ook even wat jullie aan opleidingsgelden beschikbaar hebben, via jullie adviseur crisisbeheersing & opleiden, trainen, oefenen.

 

Webinars

In het nieuwe programma crisiscommunicatie zullen we je ook regelmatig voeden met de meest actuele informatie uit het vak via diverse webinars.

Er staan al 3 webinars gepland waar je je gratis voor kunt inschrijven:

Dinsdag 6 juni 2023, 16:00 - 17:00 uur - omgevingsanalyse

 

Dinsdag 19 september 2023, 16:00 - 17:00 uur - cyberverstoringen & crisiscommunicatie

 

Dinsdag 14 november 2023, 16:00 - 17:00 uur - planvorming crisiscommunicatie


 

Onze trainers crisiscommunicatie

Dianne Deurloo - Geuze

Crisiscommunicatie zit in mijn bloed. Vanaf het begin van mijn loopbaan werk ik binnen dit specifieke vakgebied. Eigenlijk nog eerder, want met een vader als brandweerman groeide ik op in de wereld van hulpdiensten en crisissituaties. Tien jaar geleden startte ik als communicatieadviseur bij de Veiligheidsregio Zeeland. Daar deed ik mijn eerste crisiservaring op, als communicatieadviseur van het operationeel team en als woordvoerder. Daarna werkte ik vijf jaar als trainer en adviseur bij een trainingsbureau en leerde ik het trainersvak. Met de ambitie mijn blik te verbreden werkte ik een jaar lang als docent Communicatie aan de opleiding Communicatie aan de HZ University of Applied Sciences. Deze ervaring als docent helpt mij nu om mijn trainingen didactisch zo te ontwerpen dat deelnemers er ook van leren. 

Binnen mijn eigen bedrijf Sensus Communicatie komt alles samen wat ik het liefste doe: mensen helpen in crisistijd. Ik help door training te geven aan alle functies en rollen die in een team Crisiscommunicatie voorkomen. Denk aan woordvoerders, adviseurs van bestuurders, hoofden van communicatieteams en webredacteuren. Ik doe dit binnen verschillende organisaties: van veiligheidsregio’s, tot woningcorporaties, van Rijkswaterstaat tot ziekenhuizen. Specifiek binnen de zorg heb ik trainingen gegeven binnen ZorgSaam (Zeeuws-Vlaanderen), ADRZ ziekenhuis, SVRZ (Zeeland), SDW (Roosendaal), Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) en het Maasstad Ziekenhuis. 

Waar nodig spring ik bij in daadwerkelijke crisissituaties. In de coronaperiode was ik hoofd taakorganisatie communicatie van de regionale crisisorganisatie in een veiligheidsregio en recent ondersteunde ik een kinderopvangorganisatie. Na afloop van de coronaperiode verzorgde ik voor ZorgSaam (ziekenhuis en thuis- en ouderenzorg) een corona-evaluatie en personeelsbijeenkomst. 

Roy Johannink

Als gedreven zelfstandig professional lever ik graag mijn bijdrage aan het versterken van een (crisis)organisatie met beleid, onderzoek en trainingen. Ik koppel brede inhoudelijke kennis van crisismanagement aan een praktische en resultaatgerichte aanpak. Ik help organisaties en hun medewerkers om de (voorbereiding van de) risico- en incidentmanagement te versterken. Ik leg daartoe mogelijke tekortkomingen in de organisatie bloot, zodat verbeteringen aan te brengen zijn voordat zich daadwerkelijk een incident voordoet. 

Vanuit mijn eigen onderneming werk ik als trainer voor de Crisismanagementacademie en de GHOR Academie in het kader van de module ‘Landschap van crisismanagement’ om bestuurlijke en operationele teams te trainen. Afgelopen jaren kenmerken zich door het geven van trainingen en workshops en begeleiden oefeningen voor (leden van) crisisteams binnen de algemene en functionele keten. Kortom: van veiligheidsregio's tot aan ziekenhuizen en waterschappen. 

Daarnaast adviseerde ik tijdens de coronacrisis over de wijze van inrichting van crisisorganisaties, onder meer voor veiligheidsregio's, GGD-en en waterschappen. Ik was hoofd taakorganisatie communicatie van een regionale crisisorganisatie, adviseur burgemeester cq. driehoek bij een gemeente waar langdurige openbare orde verstoringen optraden (avondklokrellen) en het voorzitten en begeleiden van scenarioteams binnen zowel GGD als de regionale crisisorganisatie. Daarnaast deed ik talloze (tussen)evaluaties over de coronacrisis voor GGD-en Midden-West Brabant en Hart voor Brabant (functioneren infectieziektebestrijding) GGD IJsselland (functioneren communicatie), Veiligheidsregio Limburg Zuid (functioneren RBT, en samenwerking binnen witte keten), en Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (functioneren Bevolkingszorg).