Implementatie nieuw systeem Landelijke Traumaregistratie in Brabant

Om het inzicht in de omvang en gevolgen van ongevallen te vergroten én de kwaliteit van zorg te verbeteren, is de regionale en landelijke traumaregistratie (LTR) opgezet. Door een nieuw datamanagementsysteem voor de LTR en implementatie daarvan, is de aanlevering van de data uitgesteld.
Implementatie nieuw systeem Landelijke Traumaregistratie in Brabant

Vanaf september wordt het aanleveren van de traumaregistratie voor 2023 gesloten en gestart met het vormgeven van de landelijke en regionale rapportages.

 

Nieuw datamanagementsysteem

Sinds november 2023 is het nieuwe datamanagementsysteem, ontwikkeld door DHD, voor de LTR beschikbaar. Daardoor is de werkwijze van het verzamelen van de data veranderd. Zo moest in alle ziekenhuizen een lokaal beheerder worden gemachtigd om de producten van het datamanagementsysteem te mogen beheren. Vanaf registratiejaar 2023 wordt ook het burgerservicenummer (BSN) geregistreerd, waardoor gebruikt gemaakt moet worden van ZorgTTP, een Privacy Verzend Module (PVM) die zorgt voor versleuteling van privacygevoelige informatie. De registratiemedewerkers van NAZB registreren alle data namens de ziekenhuizen in het datamanagementsysteem.

 

"Om het technisch mogelijk te maken om de data van de regionale traumaregistratie volgens de nieuwe werkwijze aan te leveren, hebben we nauw samengewerkt met de betrokkenen van de verschillende ziekenhuizen", vertelt Nanne Jansen, adviseur NAZB. "Zij hebben ons geholpen met onder andere nieuwe juridische overeenkomsten en het toekennen van rechten in het elektronisch patiëntendossier. Dat lijken kleine dingen, maar vergt vaak meer tijd en afstemming dan je denkt. Deze samenwerking werd als zeer prettig ervaren. Daar zijn mijn collega's en ik de betrokkenen erg dankbaar voor!"

 

Factsheet traumaregistratie volgt in het najaar

Van bijna alle ziekenhuizen is de data van registratiejaar 2023 volledig geregistreerd, maar van een aantal ziekenhuizen moet de data nog worden gecontroleerd. Doordat het nieuwe LTR-dataplatform pas in november 2023 in gebruik kon worden genomen, zit er nog wat vertraging in de verwerking en controle in het nieuwe datamanagementsysteem. We zijn hard bezig met een inhaalslag; deze data wordt uiteindelijk weer inzichtelijk gemaakt in een infographic (zoals die over de traumadata van 2022).

 

Wat is de landelijke traumaregistratie?

Van alle opgenomen traumapatiënten worden verschillende gegevens vastgelegd, zoals leeftijd en geslacht van de patiënt, de wijze van vervoer naar het ziekenhuis, tijdstip van het ongeval, letsels die de patiënt als gevolg van het trauma heeft opgelopen en de opnameduur. Al deze gegevens van de verschillende traumaregio’s worden, zoals vastgelegd in de wet, verzameld in de Landelijke Traumaregistratie (LTR). NAZB coördineert de traumaregistratie in Brabant, ondersteunt de ziekenhuizen bij het coderen en invoeren van de gegevens, controleert de kwaliteit van de registratie en zorgt zo nodig voor de aanlevering van de gegevens aan de LTR.