Regionaal Trauma Overleg met traumaorthopeden: voor herhaling vatbaar

Om kennis en samenwerking binnen de regio te bevorderen, komen sinds 2010 de traumachirurgen van alle Brabantse ziekenhuizen een aantal keer per jaar samen in het Regionaal Trauma Overleg (RTO).
Regionaal Trauma Overleg met traumaorthopeden: voor herhaling vatbaar

Deelname traumaorthopeden

De afgelopen jaren is binnen de Nederlandse traumazorg de samenwerking tussen traumachirurgen en traumaorthopeden geïntensiveerd en zichtbaar in Multidisciplinaire Trauma Units (MTU). Om die samenwerking te ondersteunen, worden vanaf heden de traumaorthopeden ook uitgenodigd voor het RTO. De eerste gezamenlijke bijeenkomst vond plaats op donderdagavond 21 maart in Van der Valk Hotel Tilburg en stond in het teken van kindertraumatologie. 

 

Inhoudelijke avond

Tijdens het RTO was er aandacht voor een uitleg van de ROAZ-structuur en de inbedding van het RTO in het ROAZ, de organisatie en het historisch perspectief van het RTO en de traumaregistratie en onderzoek.

 

Jan Bernard Sintenie, traumachirurg uit het Elkerliek ziekenhuis, gaf een presentatie over fracturen van de elleboog en onderarm. Arnold Besselaar, kinderorthopedisch chirurg bij het MMC, gaf een presentatie over dijbeenfracturen bij kinderen in verschillende leeftijdsgroepen.

 

Door middel van casuïstiek werden letsels bij kinderen in de bovenste en onderste ledematen (extremiteiten) besproken en bediscussieerd, waarbij knelpunten en verschillen in behandelbeleid uitgebreid aan bod kwamen. Daarnaast was er aandacht voor (bestaande) richtlijnen en protocollen, met als belangrijkste take home message het hoge en flexibel herstellend vermogen van het jonge skelet en de hieruit volgende keuze tot het wel of niet operatief ingrijpen.

 

Over het RTO

Het gezamenlijke overleg met de traumachirurgen en orthopedisch chirurgen vindt jaarlijks plaats met als doel om regionaal kennis, ervaring, expertise en best practises uit te wisselen en om de krachten te bundelen om de samenwerking te bevorderen. Naast traumachirurgen en orthopedische chirurgen zijn ook fellows en differentianten van harte uitgenodigd om deze interessante bijeenkomsten bij te wonen.