Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Kwaliteitskader beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar samenwerken om iedere patiënt met een spoedzorgvraag goede kwaliteit van zorg te bieden, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

In 2018 is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) namens de elf partijen (AZN, FMS, InEen LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, V&VN, ZN en Patiëntenfederatie Nederland) aan het Zorginstituut aangeboden.


Wat staat er in het Kwaliteitskader?

In het Kwaliteitskader zijn wettelijke normen, nieuwe veldnormen en aanbevelingen opgenomen. De implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vindt grotendeels plaats binnen de eigen organisatie. Daarnaast zijn eerder dertien ROAZ-normen geïdentificeerd die in de keten geïmplementeerd moeten worden en waarvoor NAZB ondersteuning kan bieden. In het IZA (Integraal Zorgakkoord) staat dat 'partijen afspreken dat het huidige Kwaliteitskader Spoedzorgketen overal is geïmplementeerd op basis van de reeds vastgestelde deadlines'. In het ROAZ-plan is daarom de opgave opgenomen om te voldoen aan landelijk gestelde eisen uit onder andere het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.


Nieuwe impuls

Mede door het IZA en het ROAZ-plan heeft de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen een impuls gekregen. In het kader van deze ontwikkelingen startte NAZB in 2023 met een nieuwe ronde langs alle betrokken ketenpartners voor een inventarisatie van de stand van zaken van de ROAZ-normen. Ook in 2024 vinden in dit kader gesprekken met ketenpartners plaats. Het doel is om de huidige implementatiestatus in kaart te brengen, te bekijken waar uitdagingen liggen en welke ondersteuning NAZB kan bieden.


Uitbreiding Kwaliteitskader

Landelijk werken partijen (verenigd in de Landelijke Spoedzorgtafel) aan het uitbreiden van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het gaat daarbij enerzijds om het toevoegen van een informatieparagraaf waarin wordt toegelicht welke informatie de zorgverlener van de patiënt nodig heeft om goede acute zorg te leveren. Naar verwachting is deze uitbreiding van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen deze zomer rond. Anderzijds bekijken partijen naar het verbinden van het Kwaliteitskader met de domeinen acute psychiatrie, wijkverpleging/langdurige zorg en met de farmaceutische spoedzorg om de kwaliteit van de (regionale) spoedzorgketen te vergroten. Dat krijgt in 2024 concreter vorm.


Betrokken adviseur

Bente ter Haar