Arts-onderzoeker Thymen start als ANIOS Chirurgie

Thymen Houwen is arts-onderzoeker bij NAZB. Zijn promotieonderzoek loopt voortvarend. Inmiddels werkt Thymen als ANIOS Chirurgie in het ETZ.
Arts-onderzoeker Thymen start als ANIOS Chirurgie

De afgelopen 2,5 jaar heeft Thymen bij NAZB hard gewerkt aan zijn promotie. In de coronatijd draaide hij daarnaast mee in het Regionaal Coördinatie Centrum Patiënten Spreiding (RCPS) voor de opvang van coronapatiënten in de regio. “Het is leuk om weer bezig te zijn met directe patiëntenzorg”, zegt Thymen.

 

Hij werkt op verschillende chirurgieafdelingen in het ziekenhuis, dus geen dag is hetzelfde. “De afwisseling en hectiek vind ik leuk. Daarnaast werk ik nog met plezier aan mijn promotieonderzoek, al is het soms schipperen met de beschikbare tijd. Het is allemaal leuk”, glimlacht Thymen. 

 

Publicaties klaar

Om te kunnen promoveren, schrijft een arts-onderzoeker een reeks aan artikelen en die publiceer je in een wetenschappelijk tijdschrift. Dat combineer je vervolgens in een boekwerk, legt Thymen uit. Hij heeft al veel werk verzet, want meerdere artikelen zijn inmiddels gepubliceerd en drie in voorbereiding daarvan. Deze artikelen beschreven onder andere de uitkomsten van zeer ernstig gewonde traumapatiënten, de inzet van vragenlijsten bij patiënten met een botbreuk en het intellectuele proces omtrent de ontwikkeling van een app voor traumapatiënten. 

 

De rode draad door zijn publicaties is om te bezien hoe we de traumazorg en de kwaliteit van leven kunnen meten van traumapatiënten. Daarnaast onderzoekt Thymen hoe we patiënten beter kunnen ondersteunen in hun herstel en het weer oppakken van het dagelijkse leven na een trauma, bijvoorbeeld door een applicatie.  

 

Lopende onderzoeken

Momenteel werkt Thymen aan drie artikelen. Zo houdt hij zich bezig met een studie waarin de klinische relevantiescore voor vragenlijsten wordt bestudeerd voor patiënten met een botbreuk: wat is nu relevant om te weten om goed te kunnen beoordelen of de patiënt daadwerkelijk is vooruitgegaan in zijn herstel?

 

Daarnaast hield Thymen een enquête onder Nederlandse traumachirurgen en trauma-orthopeden of er behoefte is aan het afnemen van een generieke vragenlijst onder traumapatiënten naar hun algemeen welbevinden. Centraal hierbij staat de vraag wat patiëntgerapporteerde informatie over bijvoorbeeld mobiliteit, pijn en sociale activiteiten kunnen toevoegen aan de dagelijkse klinische praktijk.

 

Een derde artikel richt zich op de uitkomsten van sociale en fysieke gezondheid na een fractuur van onderste of bovenste ledematen. Met een posterpresentatie won Thymen op de IOTA traumadagen in 2022 de Impact Award voor beste posterpresentatie, wat aangeeft dat het een actueel en relevant onderwerp is.

 

De komende maanden werkt Thymen aan het afronden van deze artikelen. “Het wordt een mooie uitdaging om de tijd en focus te vinden én te pakken om me te concentreren op het afronden van mijn promotieonderzoek, naast mijn baan als ANIOS Chirurgie.”

 

Patient Journey App

De afgelopen jaren leverde Thymen ook een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en implementatie van een gepersonaliseerde app op de afdeling traumachirurgie. In deze app staan zorgpaden die patiënten ondersteuning biedt bij hun herstel. Op dit moment wordt de app ingezet bij patiënten met een enkel- en polsfractuur. Binnenkort komen er enkele behandelingen bij: malletvinger, scaphoidfractuur en enkelbandletsel.

 

“Als de patiënt op de spoedeisende hulp komt na een ongeval, krijgt hij vaak heel veel informatie. In de app is alles gemakkelijk terug te vinden. De ambitie is om de app steeds een beetje verder uit te breiden met informatie en te implementeren in meerdere ziekenhuizen in Brabant.”