Leergang BCM implementeren voor zorginstellingen

Zorginstellingen realiseren zich dat ze in alle omstandigheden zorg behoren te verlenen. Patiënten verwachten niet anders. Wat is er binnen jouw organisatie nodig om die continue zorg te kunnen blijven leveren tijdens bijzondere gebeurtenissen? Dat is waar bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) in essentie om gaat. Heb jij de opdracht om BCM te implementeren? Dan is deze leergang voor jou!

Bij het anticiperen op rampen en crises hanteren zorginstellingen doorgaans een scenariogerichte benadering. In de voorbereiding, planvorming en OTO-activiteiten staat reageren op crisisomstandigheden centraal. Denk aan het opvangen van grote aantallen patiënten, het ontruimen, evacueren en verplaatsen van patiënten, en het verspreiden van zorg als er sprake is van ZiROP, CBRN, uitval nutsvoorzieningen, pandemie of cybercrime.


Dit wordt versterkt door de wettelijke verantwoordelijkheid die ketenpartners in de zorg dragen als het gaat om het voorbereiden op een crisis. Daar komt steeds vaker een benadering bij: het perspectief van continuïteit van zorg, ook onder crisisomstandigheden. Dit wordt ‘business continuity management’ genoemd, oftewel BCM. BCM legt de nadruk op het wegnemen van risico’s en het versterken van kritische bedrijfsprocessen, voordat een crisis zich voordoet. Daarmee is het een aanvulling op de scenariogerichte benadering die organisaties al kennen.

 

Maar wat komt er praktisch bij kijken als je BCM in een organisatie implementeert? Moet je werkelijk je héle organisatie doorlichten? Kost het veel geld? Ben je er jaren mee bezig? Die vragen worden beantwoord in de leergang BCM. 

 

De eerstvolgende leergang start op donderdag 1 juni (zie programma)

Ik wil me aanmelden (via de ELO)

 

Digitale flyer Leergang BCM

 

Voor wie is de leergang bedoeld?

 • beleidsmedewerkers/crisiscoördinatoren/BCM adviseurs (uitvoerende rol bij implementatie);
 • organisatorisch hoofden die op afdelingsniveau BCM willen implementeren;
 • managers met BCM in hun portefeuille (beleidsniveau).

 

Wat levert de leergang je op?

Aan het eind van de leergang ben jij in staat:

 • directie, management en professionals op de werkvloer mee te nemen in de meerwaarde van BCM voor jullie organisatie;
 • een BCM-traject projectmatig in te richten en uit te voeren, met behulp van de formats en instrumenten die tijdens de opleiding aangereikt worden;
 • BCM te borgen in de PDCA-cyclus, het kwaliteitsbeleid en de crisisbeheersing van de organisatie
 • actief bij te dragen aan een netwerk van BCM-deskundigen in je regio.

 

Wat ga je tijdens de leergang doen?

In de leergang pas je BCM toe op één afdeling in jouw organisatie en schrijf je een plan voor de invoering van BCM in de organisatie als geheel. Je zet daarbij de volgende stappen:

 • je voert een Business Impact Analyse (BIA) en Risico Inventarisatie Analyse en Evaluatie (RIAE) uit, als belangrijkste instrumenten van BCM;
 • je schrijft een plan voor de projectmatige implementatie van BCM;
 • je ontwikkelt communicatiemiddelen om BCM bekend te maken op alle niveaus in je organisatie;
 • je neemt anderen mee in een BCM-traject, door jezelf in te zetten als BCM-deskundige, projectleider, veranderkundige en lerende professional.
   

Welke tijdsinvestering vraagt de leergang?

De leergang BCM implementeren voor zorginstellingen is een intensieve, meerdaagse leergang verdeeld over +/- 9 maanden. De opzet ziet er als volgt uit:

 

E-learning modules

6 modules die je in eigen tijd doorloopt


Fysieke bijeenkomsten

8 sessies met de groep

 

Praktijkopdrachten en werkbezoeken

5 opdrachten / werkbezoeken


Online Teamsmomenten

5 contactmomenten

 

Te beoordelen eindproducten

2 opdrachten: een BCM-management rapportage en een BCM-projectplan


De benodigde tijd hangt af van het startniveau en de individuele leerstijl. De tijdsinvestering wordt geschat in totaal op 160 uur verdeeld over 9 maanden (15 tot 20 uur per maand).

 

Bekijk het Programma leergang BCM

 

Video's leergang BCM


 

 

 

tekst herzien op: 14-03-2023