Welkom: Liesbeth start als nieuwe adviseur arbeidsmarkt

Liesbeth Bult is sinds januari 2024 officieel deel van het team NAZB als adviseur arbeidsmarkt naast haar functie als adviseur HR & Leerhuis binnen het ETZ.
Welkom: Liesbeth start als nieuwe adviseur arbeidsmarkt

De afgelopen twee jaar werkt Liesbeth al namens NAZB en de FZO-regio Noord-Brabant als projectleider regionale flexibele schil SEH. Liesbeth is van origine HR-adviseur, met inmiddels ruim vijftien jaar ervaring in de ziekenhuiswereld. Ze startte haar loopbaan in het UMC Utrecht en is sinds 2010 werkzaam bij het ETZ.

 

Binnen Brabant zet Liesbeth zich in voor de raming van de FZO-beroepen en de samenwerking tussen de negen ziekenhuizen op de instroom van deze opleidingen.

 

Met haar opgedane kennis en ervaring wil Liesbeth een bijdrage leveren aan de invulling en uitwerking van het ROAZ-plan op pijler III, het aanbod efficiënter inzetten, om zo de acute zorg toegankelijk te houden. "Een belangrijke pijler de komende jaren, omdat we te maken hebben met een steeds schaarser aanbod aan personeel, en de verwachting is dat die schaarste de komende jaren alleen maar toeneemt."

 

Liesbeth heeft zin om haar tanden te zetten in deze uitdaging. "Initiatieven in de regio samenbrengen, de verbinding te vinden met elkaar, samen te werken met de ketenpartners om het werkplezier van zorgprofessionals te vergroten, zonder allemaal individueel het wiel uit te vinden. Met als positief bijeffect: behoud van zorgpersoneel.”