Scholingsfilm ‘Traumazorg doen we samen’

De scholingsfilm voor (nieuwe) medewerkers van de regionale ambulancevoorzieningen en het level 1 traumacentrum is klaar. Op 26 september konden de belangrijkste betrokkenen en acteurs de film als allereersten bekijken in de aula van het ETZ.
Scholingsfilm ‘Traumazorg doen we samen’

Het doel van deze film is om uitgebreide informatie te geven over de organisatie van de traumazorg in Nederland. De film presenteert een casus waarin alle fasen van het zorgproces voor een multitraumapatiënt in beeld worden gebracht. Dat omvat het eerste telefoontje dat binnenkomt op de meldkamer, de keuze die de ambulanceprofessional maakt om naar het traumacentrum te rijden, de opvang op de traumakamer van de spoedeisende hulp, de operatie op de hybride OK, de opname op de Intensive Care en vervolgens de verpleegafdeling en revalidatiezorg. 

 

Elektronische leeromgeving

De komende maanden werken we verder aan enkele ‘explainer video’s': toelichtende films die duiding geven aan hoe de traumazorg in Nederland werkt. Deze video’s worden voorzien van cijfers, casuïstiek en commentaar van een presentator. De scholingsfilm en explainer video’s worden vervolgens opgenomen in een E-learningmodule die voor de zorgorganisaties beschikbaar komt. De verwachting is dat begin 2024 de organisaties met de E-learning kunnen gaan werken. 

 

Samenwerking

De film is een coproductie van de Brabantse regionale ambulancevoorzieningen (RAV Brabant Midden-West Noord en RAV Brabant-Zuidoost), het ETZ en Netwerk Acute Zorg Brabant. De video’s worden ontwikkeld door videoproductiebedrijf GIG.