Factsheet oudere multitraumapatiënt

Deze factsheet biedt een overzicht van patiënten van 70 jaar of ouder die zijn opgenomen in een ziekenhuis in Brabant na een multitrauma in de jaren 2015 t/m 2022.
Factsheet oudere multitraumapatiënt

In een vergrijzende samenleving waarin ouderen steeds langer actief blijven, wordt wereldwijd een toename gezien van oudere patiënten met een multitrauma. Ook in Nederland nemen onderzoekers deze trend waar, waarbij ouderen na een multitrauma een hogere mortaliteit hebben ten opzichte van jongere patiënten.

 

In de Landelijke Traumaregistratie (LTR) worden alle traumapatiënten geregistreerd die binnen 48 uur na een incident worden gezien op de Spoedeisende Hulp. In dit overzicht zijn de patiënten in beeld gebracht van 70 jaar of ouder die zijn opgenomen in een ziekenhuis in ROAZ-Brabant na een multitrauma (Injury Severity Score (ISS) van 16 of hoger) in de jaren 2015 t/m 2022.


Deze factsheet geeft informatie over patiëntkenmerken, type ongeval, letsels, ziekenhuiszorg en uitkomsten zoals mortaliteit, opnameduur en functionele uitkomst.


De cijfers zijn gebaseerd op het totaal aantal patiënten over de registratiejaren 2015 t/m 2022, met een gemiddelde van 192 oudere multitraumapatiënten per jaar.

 

Bekijk de factsheet

 

Duiding factsheet

  • Een laag energetische val is een val van (vrijwel) gelijke hoogte.
  • Een hoog energetische val is een val van hoogte.
  • De ISS is een totale ernstscore met een range tussen 1 en 75 voor de letsels die de patiënt heeft. Patiënten met een ISS van 16 of hoger worden als ernstig gewond beschouwd. 
  • De mediaan is de middelste waarde van een reeks waargenomen getallen. Bij mediaan van 9 betekent dat de helft van de groep een opnameduur heeft die hieronder ligt en de helft erboven. De interquartile range geeft het 25ste en 75ste percentiel weer.  Bij de groep betekent 70-79 jaar betekent dat bijvoorbeeld dat 25% een opnameduur heeft die korter is dan 4 en dat 75% van de groep een opnameduur heeft die onder de 17 dagen ligt. 

 

Themabijeenkomst oudere multitraumapatiënt

De factsheet zal uitgebreid worden toegelicht tijdens de interactieve thema-avond op woensdag 27 september van 18:00 tot 21:00 in het ETZ.

Aanmelden is nog mogelijk.