FZO-regio Brabant

Meer zorgverleners opleiden én behouden

De FZO-regio Noord-Brabant bestaat uit negen ziekenhuizen. Zij werken samen om meer zorgmedewerkers op te leiden én te behouden als antwoord op de arbeidsmarkttekorten. 

Meer opleiden, minder uitval en minder uitstroom. Die aspecten een positieve impuls geven om personeelstekorten in de zorg op te lossen. Daarvoor maken de partijen in de FZO-regio in Brabant zich sterk.

 

3 pijlers FZO

De 9 ziekenhuizen zijn vanaf 2020 gestart met een actieprogramma met drie pijlers:

Pijlers FZO

 

De basis op orde

Per ziekenhuis is er een actieplan om de opleidingsinspanning die landelijk wordt vastgesteld volgens een ramingsmodel, te halen. Er is extra aandacht voor meer opleiden, het verhogen van opleidingsrendement en behoud van gediplomeerden. Dit is een gezamenlijke opgave van lijnmanagement en stafafdelingen. Hoewel de aanpak per ziekenhuis verschillend kan zijn, leren we van en met elkaar.

 

Samen

Samen ontwikkelen om meer op te leiden en medewerkers te behouden. Een voorbeeld hiervan is de uitwerking van flexibel opleiden. CZO Flex Level is een landelijk innovatieprogramma voor de verpleegkundige vervolgopleidingen. Alle ziekenhuizen zijn het praktijkgedeelte van de opleiding flexibel aan het maken. We delen kennis met elkaar en ontwikkelen instrumenten samen.

 

We delen best practices, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van andere beroepsgroepen, anders opleiden en innovatief opleiden. We kijken hoe we anders en beter kunnen opleiden, ook door capaciteit van opleiden te vergroten met andere zorginstellingen, zoals Zelfstandige Behandelcentra en thuiszorg.

 

Coalities

Er zijn veel netwerken en samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met opleiden van zorgprofessionals en het behoud ervan. Wij willen deze bestaande partijen verbinden met elkaar.

 

Transvorm werkt bijvoorbeeld regionaal aan de arbeidsmarkttekorten in de zorg. Dit zijn overigens niet alleen zorgprofessionals die in de ziekenhuizen werken. De samenwerking richt zich op het voorkomen van uitval tijdens opleiding, behoud, innovatie, strategische personeelsontwikkeling van zittende medewerkers en kijken hoe een flexibele schil van zorgprofessionals kan worden ingezet daar waar tijdelijk extra capaciteit nodig is.

In het Tactisch ROAZ werken lijnmanagers van onder andere ziekenhuizen, huisartsen, GGD en ambulancediensten samen aan de juiste afstemming in de zorgketen van de acute zorg. Arbeidsmarkttekorten spelen ook daar een rol. De interventies op de arbeidsmarkttekorten zijn in samenhang met dit programma.

 

BEN OK is een regionaal samenwerkingsverband voor bij- en nascholing/voor zittende OK professionals. Samen met BEN OK kijken we ook naar de initiële opleidingen zodat we samen werken aan voldoende opleidingsplaatsen voor de OK.

 

Deelnemende ziekenhuizen FZO-regio Brabant

 1. Amphia
 2. Anna Ziekenhuis
 3. Bernhoven
 4. Bravis
 5. Catharina Ziekenhuis
 6. Elkerliek
 7. ETZ
 8. JBZ
 9. Máxima MC

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de FZO-taskforce in Brabant? Bekijk alle info op de website. Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief via de website.


 

Project flexibele schil

Het flexibel inzetten van SEH-verpleegkundigen kan een duurzame oplossing zijn om de arbeidsproblematiek op de SEH te verminderen. In FZO-regio Brabant wordt maximaal ingezet op het opleiden van SEH-verpleegkundigen. Mede daarom is juist deze groep geschikt voor deze pilot: er is voldoende instroom van pasgediplomeerden om daarnaast een flexibele schil te kunnen creëren.

In dit project zoeken we naar een alternatief arbeidsmarktmodel met behulp van collegiale uitwisseling tussen ziekenhuizen, waarbij de kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio gewaarborgd blijft. Naast behoud zijn extra opleiden en anders opleiden hierbij een cruciaal onderdeel.

Een flexibele schil geeft de SEH-verpleegkundige de kans om in verschillende ziekenhuizen te werken (binnen en naast hun arbeidscontract). Dat biedt meer uitdaging, ruimte voor ontwikkeling en levert daarmee een bijdrage aan behoud van regionaal personeel. 

 

Een flexibele schil legt de regie bij de zorgprofessional door hem/haar gewenste flexibiliteit en autonomie te bieden waarbij de basiszekerheden geregeld zijn. De organisatie beschikt daarmee over een extra schil van inzetbare kwalitatief hoge medewerkers binnen de regio. Waarbij de kennisdeling en samenwerking tussen de ziekenhuizen bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. 

 

Voordelen van een bredere en flexibelere inzet van de SEH-verpleegkundigen:

 • Binden en boeien van de medewerkers
 • Regionale samenwerking vergroten
 • Het creëren van loopbaanpaden
 • Gerichter opleiden binnen de acute zorgafdelingen

Deelnemende ziekenhuizen project flexibele schil

Deelnemende ziekenhuizen FZO-regio Noord-Brabant

 

 

Meer weten

Wil je meer weten over het project, stuur dan een e-mail naar regioSEH@nazb.nl.

 

Adviseurs NAZB

Babs Rovers & Liesbeth Bult

 

Ervaringen uit de praktijk

Demi Roels - van het ETZ naar Amphia

 Demi op uitwisseling

Demi Roels is SEH-verpleegkundige in het ETZ. Zij werkte zes weken op de spoedeisende hulp van Amphia. “Ik wilde eens gaan ervaren of ik op mijn klinische ervaring kan vertrouwen. Dat zie je pas als je jezelf uitdaagt en losgelaten wordt in een nieuwe omgeving. Dat is gelukt; ik heb zelfs studenten gecoacht gedurende mijn uitwisseling. Ik zou andere SEH-verpleegkundigen zeker aanraden om deel te nemen aan het project. Het verbreedt je horizon en je gaat zien dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Een voorbeeld: in Amphia werkt de SEH met een pijnprotocol waardoor efficiënter gewerkt kan worden. Zulke ervaringen neem je vervolgens weer mee naar je eigen ziekenhuis. Hoewel ik zelf in Breda woon, ben ik ook weer blij weer samen te werken met mijn eigen team in Tilburg. Maar ik zou zeker open staan voor het invallen van diensten in Amphia mocht het nodig zijn.”

 

Maartje Rekkers - van het JBZ naar het ETZ

Maartje op uitwisseling

Maartje Rekkers is SEH-verpleegkundige in het JBZ. Zij ging zes weken aan de slag in het ETZ. “Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn tijd in het ETZ; de weken vlogen voorbij! Ik voelde me heel erg ontvangen en gewaardeerd door mijn tijdelijke collega’s. De eerste weken vond ik vermoeiend - ik ging met hoofdpijn naar huis, maar al snel word je onderdeel van het team. Voor mij was een belangrijke reden om mee te doen met de flexibele schil om te zien waar ik in mijn ontwikkeling sta. Het gaf me een boost om te merken wat ik allemaal al kan en hoe open collega’s stonden om te horen hoe ik dingen aanpak. Uiteindelijk doen we ons werk allemaal met hetzelfde doel; de beste zorg voor de patiënt. Toch vind ik het fijn om weer op mijn eigen werkplek te zijn. Het is vertrouwd en leuk om mijn taken in de projectgroepen op te pakken.”

 

Danny Evers - van Amphia naar het JBZ

Danny op uitwisseling

Danny Evers is SEH verpleegkundige in Amphia. Hij ging zes weken op uitwisseling naar het JBZ. “Mijn uitwisseling bij het JBZ beviel me goed. Ik kende het team al een beetje omdat ik er een paar keer als ZZP’er had ingevallen. Het team ontving mij wederom met open armen. Het is leuk en leerzaam om een kijkje in de keuken te nemen bij een ander ziekenhuis. Het grootste verschil was dat je als SEH-verpleegkundige in het JBZ samenwerkt met SEH-artsen. Dat vond ik een meerwaarde, omdat dit bijdraagt aan een stukje continuïteit. Ik zou het anderen zeker aanraden om een uitwisseling eens mee te maken. Voor een stukje persoonlijke groei en voor een bredere kijk op het verpleegkundige werkveld. Maar voorlopig blijf ik in Amphia aan het werk hoor. Ik vind mijn takenpakket en collega’s hier te leuk om achter me te laten.”

 

 

Bas Franken - van Amphia naar het Bravis

Bas op uitwisseling

Bas Franken is SEH-verpleegkundige in Amphia. Hij ging zes weken op uitwisseling naar het Bravis. “Ik vond het een verrijking om een tijdje in een ander ziekenhuis te werken. Het is vooral leerzaam voor jezelf. Je bent zo gewend om in een bepaald patroon te werken. Maar je kunt altijd van een ander leren of juist zien dat je iets heel goed doet. Een belangrijke reden voor mij om voor het Bravis te kiezen is om te ervaren hoe het werkt met SEH-artsen. Die hebben wij niet in Amphia. Wij kijken als SEH-verpleegkundigen zelf naar wat de patiënt heeft en welk specialisme nodig is. Daar benaderen we dan een arts-assistent of medisch specialist voor. In het Bravis heb je de SEH-arts die de patiënt onderzoekt en de eerste zorg verleent. Bij ons is de SEH groter, maar verloopt de doorstroming langzamer. In het Bravis is het wat kleiner, maar moet je sneller patiënten op laten nemen of ontslaan. Ik zag manieren waarop werken efficiënter kan, zowel in Amphia als in het Bravis. Het geeft me een boost om dit te delen zodat we samen de patiëntenzorg verbeteren.”

 

Linda van Alebeek - van het JBZ naar het Catharina Ziekenhuis

Linda van Alebeek is SEH-verpleegkundige in het JBZ. Zij liep zes weken rond op de spoedeisende hulp van het Catharina Ziekenhuis. “Ik heb jaren geleden in het Catharina Ziekenhuis gewerkt op de afdeling Orthopedie. Ik herkende het niet meer terug. Op de spoedeisende hulp-afdeling kreeg ik een warm en enthousiast welkom. De zorg voor patiënten verandert natuurlijk niet; logistieke processen verlopen wel anders en je moet zoeken waar alles ligt. Dat was even wennen in het begin, maar ik vond al snel mijn draai. Het is verfrissend om op uitwisseling te gaan, zeker als je zoals ik al 13 jaar op één plek werkt. Ik raad het daarom iedereen aan om eens uit je comfortzone te stappen. Catharina Ziekenhuis is voor mij net zover rijden als het JBZ. Een keer een dienst opvangen zou ik wel leuk vinden. Maar mijn vaste stek blijft toch het JBZ.”