FZO-regio Brabant

Meer zorgverleners opleiden én behouden

De FZO-regio Noord-Brabant bestaat uit negen ziekenhuizen. Zij werken samen om meer zorgmedewerkers op te leiden én te behouden als antwoord op de arbeidsmarkttekorten. 

Meer opleiden, minder uitval en minder uitstroom. Die aspecten een positieve impuls geven om personeelstekorten in de zorg op te lossen. Daarvoor maken de partijen in de FZO-regio in Brabant zich sterk.

 

3 pijlers FZO

De 9 ziekenhuizen zijn vanaf 2020 gestart met een actieprogramma met drie pijlers:

Pijlers FZO

 

De basis op orde

Per ziekenhuis is er een actieplan om de opleidingsinspanning die landelijk wordt vastgesteld volgens een ramingsmodel, te halen. Er is extra aandacht voor meer opleiden, het verhogen van opleidingsrendement en behoud van gediplomeerden. Dit is een gezamenlijke opgave van lijnmanagement en stafafdelingen. Hoewel de aanpak per ziekenhuis verschillend kan zijn, leren we van en met elkaar.

 

Samen

Samen ontwikkelen om meer op te leiden en medewerkers te behouden. Een voorbeeld hiervan is de uitwerking van flexibel opleiden. CZO Flex Level is een landelijk innovatieprogramma voor de verpleegkundige vervolgopleidingen. Alle ziekenhuizen zijn het praktijkgedeelte van de opleiding flexibel aan het maken. We delen kennis met elkaar en ontwikkelen instrumenten samen.

 

We delen best practices, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van andere beroepsgroepen, anders opleiden en innovatief opleiden. We kijken hoe we anders en beter kunnen opleiden, ook door capaciteit van opleiden te vergroten met andere zorginstellingen, zoals Zelfstandige Behandelcentra en thuiszorg.

 

Coalities

Er zijn veel netwerken en samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met opleiden van zorgprofessionals en het behoud ervan. Wij willen deze bestaande partijen verbinden met elkaar.

 

Transvorm werkt bijvoorbeeld regionaal aan de arbeidsmarkttekorten in de zorg. Dit zijn overigens niet alleen zorgprofessionals die in de ziekenhuizen werken. De samenwerking richt zich op het voorkomen van uitval tijdens opleiding, behoud, innovatie, strategische personeelsontwikkeling van zittende medewerkers en kijken hoe een flexibele schil van zorgprofessionals kan worden ingezet daar waar tijdelijk extra capaciteit nodig is.

In het Tactisch ROAZ werken lijnmanagers van onder andere ziekenhuizen, huisartsen, GGD en ambulancediensten samen aan de juiste afstemming in de zorgketen van de acute zorg. Arbeidsmarkttekorten spelen ook daar een rol. De interventies op de arbeidsmarkttekorten zijn in samenhang met dit programma.

 

BEN OK is een regionaal samenwerkingsverband voor bij- en nascholing/voor zittende OK professionals. Samen met BEN OK kijken we ook naar de initiële opleidingen zodat we samen werken aan voldoende opleidingsplaatsen voor de OK.

 

Deelnemende ziekenhuizen FZO-regio Brabant

 1. Amphia
 2. Anna Ziekenhuis
 3. Bernhoven
 4. Bravis
 5. Catharina Ziekenhuis
 6. Elkerliek
 7. ETZ
 8. JBZ
 9. Máxima MC

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de FZO-taskforce in Brabant? Bekijk alle info op de website. Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief via de website.


 

Project flexibele schil

Het flexibel inzetten van SEH-verpleegkundigen kan een duurzame oplossing zijn om de arbeidsproblematiek op de SEH te verminderen. In FZO-regio Brabant wordt maximaal ingezet op het opleiden van SEH-verpleegkundigen. Mede daarom is juist deze groep geschikt voor deze pilot: er is voldoende instroom van pasgediplomeerden om daarnaast een flexibele schil te kunnen creëren.

In dit project zoeken we naar een alternatief arbeidsmarktmodel met behulp van collegiale uitwisseling tussen ziekenhuizen, waarbij de kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio gewaarborgd blijft. Naast behoud zijn extra opleiden en anders opleiden hierbij een cruciaal onderdeel.

Een flexibele schil geeft de SEH-verpleegkundige de kans om in verschillende ziekenhuizen te werken (binnen en naast hun arbeidscontract). Dat biedt meer uitdaging, ruimte voor ontwikkeling en levert daarmee een bijdrage aan behoud van regionaal personeel. 

 

Een flexibele schil legt de regie bij de zorgprofessional door hem/haar gewenste flexibiliteit en autonomie te bieden waarbij de basiszekerheden geregeld zijn. De organisatie beschikt daarmee over een extra schil van inzetbare kwalitatief hoge medewerkers binnen de regio. Waarbij de kennisdeling en samenwerking tussen de ziekenhuizen bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. 

 

Voordelen van een bredere en flexibelere inzet van de SEH-verpleegkundigen:

 • Binden en boeien van de medewerkers
 • Regionale samenwerking vergroten
 • Het creëren van loopbaanpaden
 • Gerichter opleiden binnen de acute zorgafdelingen

Deelnemende ziekenhuizen project flexibele schil

overzicht deelnemende ziekenhuizen FZO-project

 

Meer weten

Wil je meer weten over het project, stuur dan een e-mail naar regioSEH@nazb.nl.

 

Adviseurs NAZB

Babs Rovers & Liesbeth Bult