Regionale expertgroep crisisbeheersing & OTO huisartsenzorg

In de regionale expertgroep crisisbeheersing & OTO huisartsenzorg komen vertegenwoordigers vanuit huisartsenposten en huisartsenkringen (de huisartsenzorg) bijeen. Zij zijn verantwoordelijk voor planvorming rondom crisisbeheersing, wisselen van gedachten en delen ervaringen uit. Vertegenwoordigers van de Brabantse GHOR-bureaus en NAZB sluiten daarbij aan.

NAZB faciliteert de regionale expertgroep door zorg te dragen voor locatie, agenda, verslaglegging en advies en ondersteunt bij het voorbereiden van de diverse thema’s. Op behoefte sluiten adviseurs vanuit andere ketenpartners of met een bepaalde expertise aan.


Doelen regionale expertgroep

 • delen van kennis, ervaringen en expertise;
 • samenwerking bevorderen, bundelen van krachten en versterken netwerk;
 • bespreken (landelijke) ontwikkelen en afstemming met ketenpartners; 
 • voorbereiding op bijzondere omstandigheden verbeteren (zowel zorginstelling als keten).

 

Taken en rollen regionale expertgroep

 • ervaringen uitwisselen door middel van casuïstiek; 
 • delen van kennis, expertise en informatie (bundelen van krachten);
 • samenwerking bevorderen (op het gebied van planvorming) tussen ketenpartners; 
 • voorbereiden en ondersteunen van OTO-activiteiten en projecten.

 

Thema’s 

Op behoefte van de deelnemers worden thema’s op de agenda geplaatst om samen een visie en aanpak op te ontwikkelen. Hierin wordt een actieve bijdrage van deelnemers verwacht. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • de inrichting van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn op alle typen crises, rampen en incidenten;
 • de rol van de huisartsenzorg bij grootschalige incidenten en hoe de huisartsenzorg aansluit op de keten (informatievoorziening);
 • wat de belangrijkste risico’s zijn voor de huisartsenzorg om zich op voor te bereiden.

 

Adviseurs NAZB

Patricia van Roessel en Rob van den Bergh