Expertgroep acute cardiologie

Jaarlijks komen er ruim 33.000 mensen in Nederland in het ziekenhuis terecht met een hartinfarct, ook wel myocardinfarct genoemd. Bij acute cardiologie is het belangrijk dat de samenwerking tussen betrokken zorgverleners in de keten zo goed mogelijk geregeld is zodat de patiënt zo snel mogelijk in het ziekenhuis terechtkomt, de juiste zorg ontvangt en de prognose zo optimaal mogelijk is.

PCI-centra in Brabant

Een acuut myocardinfarct (AMI) treedt op wanneer een stolsel de bloedtoevoer in een kransslagader helemaal afsluit. Wanneer dat gebeurt, moet de patiënt zo snel mogelijk naar het PCI-centrum voor een dotterbehandeling.

In de ROAZ-regio Brabant zijn er vier interventiecentra die 24 uur per dag, 7 dagen in de week de PCI-behandeling uitvoeren:

 • Amphia te Breda;
 • Catharina Ziekenhuis te Eindhoven;
 • ETZ TweeSteden te Tilburg;
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch. 

 

Taken expertgroep

De taken van de expertgroep acute cardiologie zijn:

 • Het inventariseren van de acute zorgketen, afspraken, knelpunten en verbetermogelijkheden;
 • Het ontwikkelen van concrete oplossingen om knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren;
 • Het volgen van zowel regionale als landelijke ontwikkelingen gericht op de gehele acute zorgketen en specifieke spoedzorgstromen;
 • Het regionaal uitwisselen van ervaring, kennis, expertise en best practices;
 • Het bundelen van krachten en het bevorderen van de ketenbrede samenwerking in Brabant.

 

De voorzitter van de expertgroep is Martijn Meuwissen, interventiecardioloog in Amphia. Aan de expertgroep nemen vertegenwoordigers van diverse Brabantse ketenpartners deel:

 • huisartsenzorg;
 • ambulancezorg (Regionale Ambulance Voorziening en de Meldkamer Ambulance Zorg);
 • ziekenhuizen.

 

Adviseur NAZB

Babs Rovers