Nieuwe modules Kliniek & Spoed Landelijk Platform Zorgcoördinatie live

In navolging van de modules Geboortezorg en COVID zijn na een pilotperiode per 1 november de modules Kliniek & Spoed van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) live. De modules geven real time inzicht in de openstelling van en drukte op de SEH en de beschikbare acute beddencapaciteit van de Brabantse ziekenhuizen.

De LPZ-applicatie wordt gevoed vanuit het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Elke 5 minuten wordt deze informatie vanuit het ziekenhuis verzonden naar de LPZ-applicatie en voor alle gebruikers inzichtelijk gemaakt. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om patiëntgegevens, maar om capaciteitsgegevens. 

 

Modules

Het LPZ kent op dit moment vier modules:

  1. Spoed: beschikbaarheid van en drukte op de SEH en andere acute afdelingen;
  2. Kliniek: beschikbare klinische capaciteit (acute) zorg;
  3. Geboortezorg: beschikbaarheid capaciteit geboortezorg (live sinds februari 2023);
  4. COVID: capaciteitsgegevens en patiëntenaantallen Covidzorg (live sinds 1 december 2022).

Pilot

Om tot een adequate implementatie van de LPZ modules Kliniek & Spoed te komen, is regionaal afgesproken dat de werkgroep LPZ kliniek & spoed er eerst ervaring zou moeten worden opgedaan met de modules en dat een analyse en voorstel moest komen met werkafspraken voor het gebruik van deze module en dat. Dat gebeurde tijdens een pilot, die liep van 8 mei tot 1 september 2023. 


De pilotperiode is gebruikt om zorg te dragen voor een complete technische inrichting van de LPZ-applicatie, het delen van ervaringen en om te komen tot werkafspraken. De capaciteitsmanagers van alle Brabantse ziekenhuizen namen aan de werkgroep deel en werkten samen hard aan de totstandkoming van een juiste implementatie van de modules en werkafspraken. 


Regionale afspraken

Afspraken zijn erop gericht dat individuele ziekenhuizen verantwoordelijk zijn voor de eigen interne bedrijfsvoering en zorgcontinuïteit. Daarnaast is het borgen van de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg(keten) een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat de druk samen wordt gedragen. Gezamenlijk wordt er alles aan gedaan om overbelasting van specifieke zorgorganisaties/-aanbieders te voorkomen. Waar nodig vindt regionale afstemming/coördinatie plaats. In bijzondere situaties wordt samen gezocht naar de beste oplossing. Daarbij geeft elk ziekenhuis de eigen mogelijkheden en beperkingen naar beste vermogen aan. 

 

LPZ dient daarbij als hulpmiddel en is niet leidend voor het zoeken naar een bed. Belangrijk op te merken is dat  de huidige werkafspraken voor het afkondigen van eventuele presentatiestops spoedeisende hulp (SEH) en eerste hart hulp (EHH) van kracht blijven. LPZ is slechts bedoeld als registratietool, onder meer ten behoeve van een landelijke registratie voor VWS.

 

 

Logo LPZ