Partners

De kwaliteit van de acute zorg in Brabant is afhankelijk van een goede afstemming tussen de partners in de acute zorgketen. Een goedwerkende zorgketen leidt tot betere opvang, behandeling en zorg voor patiënten met een acute zorgvraag. NAZB maakt dan ook met vele partners afspraken over onderlinge samenwerking. 

 

Regionale partners

 

 

GGD/GHOR

 

 

 

Huisartsenzorg

 

 

Verloskundigenkringen

  • Boxmeer
  • Brabant Noord-Oost
  • Breda
  • De Peel
  • Eindhoven
  • De Kempen
  • 's-Hertogenbosch
  • Strabrecht
  • Tilburg
  • Westelijk West-Brabant

Netwerken acute zorg

 

 

Naast NAZB zijn er soortgelijke netwerken verbonden aan de andere traumacentra in Nederland:

 

De elf regionale netwerken acute zorg vormen samen het Landelijk Netwerk Acute Zorg.