Partners

De kwaliteit van de acute zorg in Brabant is afhankelijk van een goede afstemming tussen de partners in de acute zorgketen. Een goedwerkende zorgketen leidt tot betere opvang, behandeling en zorg voor patiënten met een acute zorgvraag. NAZB maakt dan ook met vele partners afspraken over onderlinge samenwerking. 

 

ROAZ-partners

Klik op het logo om naar de website van de organisatie te gaan.


 

 

Farmaceutische spoedzorg

De Brabantse dienstapotheken hebben zich verenigd in een van onderstaande verenigingen. In het ROAZ worden zij vertegenwoordigd door een afvaardiging vanuit CAZO.


 

 

Huisartsenzorg

 

Huisartsenpost

 

 

 

 

Huisartsenafdeling

De huisartsenkringen hebben zich in Brabant verenigd in 2 afdelingen.

 


 

 

GGD/GHOR 

 


 

 

GGZ en verslavingszorg met crisisfunctie

 

 


 

 

Medisch Specialistische Revalidatie

 


 

 

Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV), inclusief Meldkamer Ambulancezorg (MKA)

 

 


 

 

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)-sector

Acute VVT-zorg wordt geleverd door 24 VVT-organisaties, zij worden in het ROAZ vertegenwoordigd door tien organisaties.


 

 

Verloskundige Samenwerkingsverbanden

De verloskundigen worden vertegenwoordigd in diverse regio's: Boxmeer, Brabant Noord-Oost, Breda, De Peel, Eindhoven, De Kempen, 's-Hertogenbosch, Strabrecht, Tilburg, Westelijk West-Brabant. Binnen het Strategisch ROAZ zijn de verloskundige kringen ook vertegenwoordigd.

 


 

 

Ziekenhuizen

 

 

 

 


 

 

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars worden vertegenwoordigd door de preferente zorgverzekeraars.

 


 

 

 

Samenwerkingsverbanden

Op thema wordt met onderstaande netwerken samengewerkt.

 

Landelijke partners


 

 

Netwerk acute zorg

Naast NAZB zijn er soortgelijke netwerken verbonden aan de andere traumacentra in Nederland:

De tien regionale netwerken acute zorg vormen samen het Landelijk Netwerk Acute Zorg.