'Unieke kans om samen met je ketenpartners dit scenario te beoefenen'

Peter d'Haens is beleidsadviseur veiligheid in het Bravis ziekenhuis. Samen met zijn collega's is hij drukdoende met alle voorbereidingen rondom de intersectorale ketenoefening cyberaanval. We spreken hem over de voorbereidingen.
'Unieke kans om samen met je ketenpartners dit scenario te beoefenen'

De ketenoefening cyberaanval is al over een maand. Hoe kijk je ernaar uit?

"Enorm! Het is heel bijzonder om aan zo’n deze grootschalige ketenoefening cyberaanval mee te kunnen en mogen doen. Tuurlijk, het kost veel tijd in de voorbereiding, maar het gaat ons en de andere partners diverse leerpunten opleveren, zowel voor onze interne crisisorganisatie als voor de regionale planvorming. Daarnaast ben ik benieuwd naar het ervaren van de effecten op de regionale zorgcontinuïteit."

 

Waarom doen jullie mee?

"Toen we gevraagd werden of we aan deze ketenoefening wilden meedoen, grepen we deze gelegenheid met beide handen aan. Zo’n grote oefening, dat gebeurt niet vaak. Hoe mooi is het dat je als ziekenhuis je crisisorganisatie kunt beoefenen tegelijkertijd met je ketenpartners? Zeker op een onderwerp als cybercriminaliteit en digitale ontwrichting, een heel actueel onderwerp binnen crisisbeheersing. Bovendien vind ik dat we als ziekenhuis een regionale verantwoording hebben om mee te oefenen, want we gaan elkaar zeker nodig hebben als daadwerkelijk er een digitale ontwrichting plaatsvindt."

 

Wanneer is de oefening voor jou geslaagd? 

"Je merkt nu we richting het oefenmoment komen dat er nog eens kritisch gekeken wordt naar bestaande processen. We zijn met elkaar in gesprek over de crisisorganisatie. Daarbij gaat het onder andere over zaken als vergaderhygiëne en samenstelling van de crisisteams. Ik zie dat nu al als 'bijvangst'. De oefening is voor mij geslaagd wanneer we er met zijn allen tevreden op terugkijken en wanneer we kunnen stellen dat de oefendoelen behaald zijn."

 

En, zijn we voorbereid?

"We zijn intern inmiddels enkele maanden bezig met de voorbereidingen waarbij we van grof naar fijn werken. De grote kaders en interne oefendoelen zijn al vroeg bepaald. Nu werken we aan de verdere verfijning zoals de definitieve samenstelling van de verschillende teams en de vergaderstructuur op die dagen. Mooi om tijdens de digitale overleggen met de ketenpartners ter voorbereiding op de oefening te merken dat alle deelnemende partijen op hun eigen manier hun steentje willen bijdragen aan het slagen van deze ketenoefening. Ik ervaar het als een prettige samenwerking, en zie dus erg uit naar 29 en 31 mei!"