Mediatraining

Voor voorzitters en leden raad van bestuur

Het uitgangspunt van de aangeboden training is om voorzitter en leden van raden van bestuur te leren, kort en bondig te formuleren in begrijpelijke taal. Daarnaast komt bewustwording van de eigen lichaamstaal (de non-verbale communicatie) nadrukkelijk aan bod, met focus op het vaak onderschatte effect daarvan op de geloofwaardigheid van de boodschap en de persoon.

Met de voorzitter en leden van raden van bestuur gaan wij in deze training in gesprek over de maatschappelijke transformatie. Aan de hand van een aantal scenario’s wordt op hoofdlijnen de gevolgen voor de communicatie doordacht:

  • we duiden fundamentele maatschappelijke veranderingen;
  • we geven met voorbeelden aan wat daarvan de impact is op de effectiviteit en geloofwaardigheid van de woordvoering namens de ziekenhuis of zorginstelling.

 

Leerdoelen

  • Hoe wordt de informatiebehoefte en ‘betekenisgeving’ naar de samenleving vertaald?
  • Op welke wijze kan een voorzitter/directeur ‘naturel’ de ambassadeur zijn voor zijn of haar ziekenhuis of zorginstelling?
  • Met de 'buitenwereld' als uitgangspunt gaan we in deze training uitgebreid in op persoonlijke competenties en vaardigheden.
  • De sterke en minder sterke kanten van de voorzitter en leden van raden van bestuur worden met behulp van veel praktijkoefeningen belicht en versterkt.
  • Hoe kan de voorzitter ‘naturel’ voor de camera staan en waar moet hij/zij dan op letten?
  • Oefenen met verschillende werkvormen, zoals een statement geven of een interview aangaan.

Het aanleren van (nieuwe) routines en loslaten van (oude) foute reflexen loopt als een rode draad door de training. Dit gebeurt in een ‘veilige omgeving’, waarin de deelnemer zonder risico fouten kan maken. Na het volgen van deze mediatraining zijn de 'tools' in handen om het verhaal aansprekend en inspirerend over het voetlicht te brengen.

 

Apparatuur

Er wordt gewerkt met professionele camera- en geluidsapparatuur.

 

Werkvormen

Een veilige trainingsomgeving is een voorwaarde om maximaal effect uit het dagdeel te halen. Frank Havik en Rob Freijssen zorgen ervoor dat met gebruik van speelse werkvormen doorlopend voor de camera geoefend wordt, waarna de opname op een groot beeldscherm teruggekeken wordt. Natuurlijk wordt het oefenen afgewisseld met de theorie achter betekenisgeving, schadebeperking en verschillende presentatietechnieken.