Opleiding woordvoerder

Crisiscommunicatie

Als woordvoerder (pers- en publieksvoorlichter) ben je het gezicht naar buiten. Tijdens deze opleiding leer je die rol in te vullen richting de media. Wil jij weten wat je te doen staat bij woordvoering? Wil jij een goede woordvoerder zijn voor jouw organisatie? Volg dan de opleiding Woordvoerder. Deze opleiding is geschikt voor professionals die nieuw zijn in de functie én voor professionals die bijgeschoold willen worden binnen het vakgebied.

Je zorginstelling moet onder alle omstandigheden woordvoering kunnen geven. Jij zorgt ervoor dat ‘feiten en omstandigheden’ en waar nodig instructies gecommuniceerd worden naar de media. Ondanks de tijdsdruk, de grote belangen en de snelle ontwikkelingen voer je het woord en leer je adequaat te reageren op een crisissituatie. Om de functie van woordvoerder goed uit te kunnen voeren, heb je overzicht en inzicht nodig in jouw organisatie.
We werken vanuit concrete scenario’s en oefenen realistische praktijkvoorbeelden. Ook besteden we aandacht aan het inhoudelijk uitvoeren van perswoordvoering voor camera.

 
Na afloop…

 • ben je als woordvoerder in staat de regie te nemen in de pers- en publieksvoorlichting tijdens een bijzondere gebeurtenis en je eigen zorgorganisatie door een crisis heen te loodsen.
   

Voorbereiding

Voor deze opleiding is een leerlijn ontwikkeld. De leerlijn bestaat uit een aantal voorbereidende stappen (digitaal) en een functieopleiding (op locatie). We adviseren je om deze stappen door te lopen zodat je goed beslagen ten ijs komt tijdens de functieopleiding.

 

Stap 1: Introductie crisiscommunicatie (E-learning) 

In een online introductie leer je de basis van crisiscommunicatie. Dit is een E-learning die je op een zelf te bepalen moment kan volgen in de online leeromgeving van NAZB. De introductie duurt ongeveer 2 uur en bevat de volgende modules:

 • doelen van crisiscommunicatie (vertrouwen, voorkomen, verminderen, versterken);
 • doelgroepen voor crisiscommunicatie (ringen van getroffenen);
 • strategie voor crisiscommunicatie (informatievoorziening, schadebeperking, betekenisgeving);
 • herhaling van de doelen, doelgroepen en strategie voor crisiscommunicatie;
 • vorm waarin crisiscommunicatie is georganiseerd binnen een zorgorganisatie (Taakorganisatie Communicatie (TOC).

 

Stap 2: Introductie BOB/GOGME (E-learning) (FACULTATIEF)

In een online introductie leer je de basis van de BOB en het gedachtegoed BowTie. Dit is  een E-learning die je op een zelf te bepalen moment kan volgen in de online leeromgeving van NAZB. De introductie duurt ongeveer 1 uur en bevat de volgende leerdoelen:

 • je leert tijdens de E-learning de basis van Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming en het gedachtegoed van GOGME (Gebeurtenis – Oorzaak – Gevolgen – Maatregelen – Effecten);
 • je kunt na de E-learning een vergadering volgen via de BOB-structuur en weten, op hoofdlijnen, wat met elke fase van de BOB wordt bedoeld.

 

Stap 3: Kennistoets (FACULTATIEF)

Nadat je staps 1 en 2 hebt doorlopen volgt er een Kennistoets. Met behulp van een online kennistoets wordt getoetst of deelnemers klaar zijn om aan de functieopleiding te beginnen. 

 

Het doel van deze kennistoets is om te kijken of alle deelnemers de basis van crisisbeheersing en crisiscommunicatie voldoende weten en snappen en dat de deelnemers zijn voorbereid om opgeleid te worden voor hun specifieke kerntaken. De kennistoets staat ook weer voor je klaar in de online leeromgeving van NAZB.

 

Na het doorlopen van de 3 voorbereidende stappn ben je klaargestoomd om aan je tweedaagse functieopleiding te beginnen.

 

Opleidingstraject in online omgeving NAZB

De e-learnings en de kennistoets staan voor jou klaar in de online leeromgeving van NAZB.

De functieopleiding wordt op locatie verzorgd.

 

Doelgroep

Woordvoerders/persvoorlichters binnen een zorgorganisatie

 

Tijdsinvestering

E-learning: 4 - 5 uur (online)

Functieopleiding: 1 dag (op locatie)

 

Trainers

De training wordt verzorgd door trainer Carlo Eijkels.
 

Toelatingseisen

 • je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • je hebt ruime ervaring met woordvoering, zowel inhoudelijk als procesmatig;
 • je kent de eigen crisisorganisatie binnen jouw zorgorganisatie;
 • je vervult een reguliere rol als woordvoerder binnen het team communicatie.

 

Dag, tijdstip en locatie

De functieopleiding woordvoerder wordt aangeboden in groepsverband (bij voldoende animo: doorgang bij minimaal 4 personen) of individueel. De eerstvolgende functietraining staat gepland op woensdag 20 maart van 09:00 - 16:00 uur, Van der Valk Hotel Tilburg.


Zou je graag deze opleiding willen volgen? Schrijf je dan in via onderstaand aanmeldingsformulier (zie je het formulier niet? Accepteer dan eerst de cookies).

 

Uiteraard staat het je vrij om op eigen gelegenheid de E-learnings te volgen via de ELO.

 

Kosten

De opleiding valt onder de centrale OTO-stimuleringsgelden en is gratis

Accepteer alle cookies om onze locatie te bekijken, klik hier om uw voorkeuren te wijzigen.