Opleiding redacteur

Crisiscommunicatie

Als redacteur (voorheen: publieksvoorlichter) ben je de spin het web voor het schrijven van een liveblog, het maken van Q&A’s (veelgestelde vragen) en social mediaberichten. Deze opleiding leert je die rol in te vullen. Wil jij weten wat je te doen staat als redacteur? Wil jij een goede redacteur zijn voor jouw organisatie? Volg dan deze functieopleiding.

Je zorginstelling moet onder alle omstandigheden goede teksten kunnen leveren. Jij zorgt ervoor dat ‘feiten en omstandigheden’ en waar nodig instructies worden vertaald naar (web)teksten. Ondanks de tijdsdruk, de grote belangen en de snelle ontwikkelingen reageer je adequaat op een crisissituatie, met gebruikmaking van een aantal handige hulpmiddelen.

 

Om de functie van redacteur goed uit te kunnen voeren, heb je overzicht en inzicht nodig in jouw organisatie. We werken vanuit concrete scenario’s en oefenen realistische praktijkvoorbeelden. Ook besteden we tijdens de functieopleiding aandacht aan het inhoudelijk uitvoeren van het schrijven van liveblogs en Q&A’s.

 

Na afloop…

ben je als redacteur in staat om een liveblog en Q&A’s op te leveren voor je eigen zorginstelling, op basis van feiten en omstandigheden en instructies.

 

Voorbereiding

Voor deze opleiding is een leerlijn ontwikkeld. De leerlijn bestaat uit instapeisen (digitaal) en een functieopleiding (op locatie). De instapeisen moeten worden doorlopen, voordat met de functieopleiding kan worden gestart.

 

Instap-eis 1: Introductie crisiscommunicatie (E-learning)

In een online introductie leer je de basis van crisiscommunicatie. Dit is een E-learning die je op een zelf te bepalen moment kan volgen in de online leeromgeving van NAZB. De introductie duurt ongeveer 2 uur en bevat de volgende modules:

 • doelen van crisiscommunicatie (vertrouwen, voorkomen, verminderen, versterken);
 • doelgroepen voor crisiscommunicatie (ringen van getroffenen);
 • strategie voor crisiscommunicatie (informatievoorziening, schadebeperking, betekenisgeving);
 • herhaling van de doelen, doelgroepen en strategie voor crisiscommunicatie;
 • vorm waarin crisiscommunicatie is georganiseerd binnen een zorgorganisatie (Taakorganisatie Communicatie (TOC).
   

Instap-eis 2: Introductie BOB/GOGME (E-learning)

In een online introductie leer je de basis van de BOB en het gedachtegoed BowTie. Dit is  een E-learning die je op een zelf te bepalen moment kan volgen in de online leeromgeving van NAZB. De introductie duurt ongeveer 1 uur en bevat de volgende leerdoelen:

 • je leert tijdens de E-learning de basis van Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming en het gedachtegoed van GOGME (Gebeurtenis – Oorzaak – Gevolgen – Maatregelen – Effecten);
 • je kunt na de E-learning een vergadering volgen via de BOB-structuur en weten, op hoofdlijnen, wat met elke fase van de BOB wordt bedoeld.
    

Instap-eis 3: Kennistoets

Nadat je instap-eis 1 en 2 hebt doorlopen volgt er een Kennistoets. Met behulp van een online kennistoets wordt getoetst of deelnemers klaar zijn om aan de functieopleiding te beginnen. 

 

Het doel van deze kennistoets is om te kijken of alle deelnemers de basis van crisisbeheersing en crisiscommunicatie voldoende weten en snappen en dat de deelnemers zijn voorbereid om opgeleid te worden voor hun specifieke kerntaken. De kennistoets staat ook weer voor je klaar in de online leeromgeving van NAZB.

 

Instap-eis 4: Training context van crisisbeheersing: toepassen BOB/GOGME

Nadat je de E-learnings en de kennistoets hebt doorlopen, neem je deel aan de online live training “context van crisisbeheersing: toepassing BOB/GOGME”. Tijdens deze training wordt actief geoefend met de context en functie van crisiscommunicatie, zodat deelnemers na de training een antwoord kunnen geven op onderstaande twee vragen bij een specifiek incident: 

 • Wat is er aan de hand en hoe erg is dat?
 • Wat moeten daar wat aan doen en wie daarover informeren?

 

Dit betekent concreet het toepassen van de BOB/GOGME, zodat ze aan de hand van het ontleden van het scenario kunnen bepalen wie welke communicatie verzorgt. Dit betekent dat deelnemers per communicatiepartner kunnen aangeven welke communicatieaanpak deze zou kunnen/moeten kiezen, qua doelen, doelgroepen en strategie. We kiezen daarvoor realistische en recente incidenten. 

 

Na het doorlopen van de 4 instap-eisen ben je klaargestoomd om aan je functieopleiding te beginnen.

 

Opleidingstraject in online omgeving NAZB

De e-learnings en de kennistoets staan voor jou klaar in de online leeromgeving van NAZB.

De functieopleiding wordt op een locatie verzorgd.

 

Doelgroep

Publieksvoorlichters, tekstschrijvers en (web)redacteuren (die in staat zijn tekstproducties op te leveren)

 

Aantal deelnemers

Maximaal 10 deelnemers

 

Tijdsinvestering

E-learning: 4-5 uur (online)

Functieopleiding: 1 dagdeel (op locatie)
 

Toelatingseisen

 • je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • je hebt ruime ervaring met publieksvoorlichting, zowel inhoudelijk als procesmatig;
 • je kent de eigen crisisorganisatie binnen jouw zorgorganisatie;
 • je vervult een reguliere rol binnen het team communicatie.

 

Kosten

De opleiding valt onder de centrale OTO-stimuleringsgelden en is gratis

 

Dag, tijdstip en locatie

De functieopleiding redacteur wordt aangeboden in groepsverband (bij voldoende animo: doorgang bij minimaal 4 personen) of individueel. De eerstvolgende functietraining staat gepland op woensdag 18 september van 09:00 - 12:30 uur, Van der Valk Hotel Tilburg. Deze training is vol. Wil je op de wachtlijst geplaatst worden, stuur dan een e-mail naar Charlotte Reddingius: c.reddingius@nazb.nl


Zou je graag deze opleiding willen volgen? Schrijf je dan in via onderstaand aanmeldingsformulier (zie je het formulier niet? Accepteer dan eerst de cookies).

 

Uiteraard staat het je vrij om op eigen gelegenheid de E-learnings te volgen via de ELO.

Aanmeldingsformulier
Helaas, het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Momenteel is er geen bijeenkomst gepland. Neem bij vragen contact met secretariaat@nazb.nl.