Opleiding adviseurs OCT of CBT

Crisiscommunicatie

Als communicatieadviseur operationeel crisisteam (OCT) of crisisbeleidsteam (CBT) ben je dé sleutelfunctionaris binnen het operationele proces crisiscommunicatie. Je staat centraal in de as van de crisiscommunicatie-operatie. Wil jij weten wat je te doen staat als OCT of CBT adviseur? Deze opleiding leert je de rol in te vullen. Deze tweedaagse functietraining is geschikt voor professionals die nieuw zijn in de functie én voor professionals die bijgeschoold willen worden binnen het vakgebied.

Als OCT-adviseur ben je verantwoordelijk om zowel de buitenwereld als de binnenwereld bij elkaar te brengen. De feiten, omstandigheden en instructies sluis je door naar de HToC


In de functie van CBT-adviseur breng je de bestuurder in positie om betekenis te geven aan de crisissituatie. Ondanks de tijdsdruk, de grote belangen en de snelle ontwikkelingen leer je adequaat te reageren op een crisissituatie, met gebruikmaking van de in deze functietraining aangeleerde competenties.

 

Na afloop…

ben je als OCT- of CBT-communicatieadviseur in staat de regie te nemen binnen je functie en je eigen zorgorganisatie door een crisis heen te loodsen;

 

Voorbereiding

Voor deze opleiding is een leerlijn ontwikkeld. De leerlijn bestaat uit een aantal voorbereidende stappen (digitaal) en een functieopleiding (op locatie). We adviseren je om deze stappen door te lopen zodat je goed beslagen ten ijs komt tijdens de functieopleiding.

 

Stap 1: Introductie crisiscommunicatie (E-learning)

In een online introductie leer je de basis van crisiscommunicatie. Dit is een E-learning die je op een zelf te bepalen moment kan volgen in de online leeromgeving van NAZB. De introductie duurt ongeveer 2 uur en bevat de volgende modules:

 • doelen van crisiscommunicatie (vertrouwen, voorkomen, verminderen, versterken);
 • doelgroepen voor crisiscommunicatie (ringen van getroffenen);
 • strategie voor crisiscommunicatie (informatievoorziening, schadebeperking, betekenisgeving);
 • herhaling van de doelen, doelgroepen en strategie voor crisiscommunicatie;
 • vorm waarin crisiscommunicatie is georganiseerd binnen een zorgorganisatie (Taakorganisatie Communicatie (TOC).
   

Stap 2: Introductie BOB/GOGME (E-learning)

In een online introductie leer je de basis van de BOB en het gedachtegoed BowTie. Dit is  een E-learning die je op een zelf te bepalen moment kan volgen in de online leeromgeving van NAZB. De introductie duurt ongeveer 1 uur en bevat de volgende leerdoelen:

 • je leert tijdens de E-learning de basis van Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming en het gedachtegoed van GOGME (Gebeurtenis – Oorzaak – Gevolgen – Maatregelen – Effecten);
 • je kunt na de E-learning een vergadering volgen via de BOB-structuur en weten, op hoofdlijnen, wat met elke fase van de BOB wordt bedoeld.
    

Stap 3: Kennistoets

Nadat je instap-eis 1 en 2 hebt doorlopen volgt er een Kennistoets. Met behulp van een online kennistoets wordt getoetst of deelnemers klaar zijn om aan de functieopleiding te beginnen. 

 

Het doel van deze kennistoets is om te kijken of alle deelnemers de basis van crisisbeheersing en crisiscommunicatie voldoende weten en snappen en dat de deelnemers zijn voorbereid om opgeleid te worden voor hun specifieke kerntaken. De kennistoets staat ook weer voor je klaar in de online leeromgeving van NAZB.

 

Na het doorlopen van de 3 instap-eisen ben je klaargestoomd om aan je functieopleiding te beginnen.

 

Opleidingstraject in online omgeving NAZB

De e-learnings en de kennistoets staan voor jou klaar in de online leeromgeving van NAZB.

De functieopleiding wordt op locatie verzorgd.

 

Doelgroep

Iedereen die een rol heeft als communicatieadviseur in het OCT of CBT

 

Aantal deelnemers

Maximaal 20 deelnemers

Per instelling mogen maximaal 2 communicatieprofessionals zich inschrijven 

 

Tijdsinvestering

E-learning: 4-5 uur (online)

Functieopleiding: dagdeel (op locatie)

 

Toelatingseisen

 • je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • je kent de eigen crisisorganisatie binnen jouw zorgorganisatie;
 • je vervult een reguliere rol binnen het team communicatie.

 

Kosten

De opleiding valt onder de centrale OTO-stimuleringsgelden en is gratis

 

Datum 

De functieopleiding communicatieadviseur OCT of CBT wordt aangeboden in groepsverband (bij voldoende animo: doorgang bij minimaal 4 personen) of individueel. De eerstvolgende functietraining staat gepland op woensdag 13 maart van 09:00 - 12:30 uur, Van der Valk Hotel Tilburg.


Zou je graag deze opleiding willen volgen? Schrijf je dan in via onderstaand aanmeldingsformulier (zie je het formulier niet? Accepteer dan eerst de cookies).

 

Uiteraard staat het je vrij om op eigen gelegenheid de E-learnings te volgen via de ELO.

Accepteer alle cookies om onze locatie te bekijken, klik hier om uw voorkeuren te wijzigen.