Opleiding HToC

Crisiscommunicatie

Als Hoofd Taakorganisatie Communicatie (HToC) ben je dé sleutelfunctionaris binnen het operationele proces crisiscommunicatie. Je staat centraal in de as van de crisiscommunicatie-operatie. Wil jij weten wat je te doen staat als HToC? Deze opleiding leert je deze rol in te vullen. Deze tweedaagse functietraining is geschikt voor professionals die nieuw zijn in de functie én voor professionals die bijgeschoold willen worden binnen het vakgebied.

De OCT-adviseur is verantwoordelijk om zowel de buitenwereld als de binnenwereld bij elkaar te brengen. De feiten, omstandigheden en instructies sluis je door naar de HToC. De HToC zorgt ervoor dat deze door het team naar buiten worden gebracht. 

 

Programma

Tijdens de tweedaagse opleiding leer je het volgende:

1. Context team. Je leert meer over de teams waarmee je een rol vervult in de crisisorganisatie.

 • Jij kent de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elk team: waar gaat elk team over? Kortom: wat doet het bestuurlijk team, het operationeel team en het communicatieteam?
 • JIj weet hoe het team crisiscommunicatie is samengesteld: welke communicatieadviseur zit waar en doet wat?
 • Jij kunt je eigen rol binnen het team vormgeven: welke rollen heb ik als hoofd?
 • We staan stil bij de context van de crisisorganisatie en de eventuele betrokken partners bij een crisis.

2. Kerntaken. De deelnemer is zich bewust van de kerntaken, te weten: 

 • Inrichten team
 • Leidinggeven medewerkers team
 • Adviseren, informeren en rapporteren
 • Debriefing en nazorg communicatiemedewerkers binnen en buiten het team

3. De praktijk oefenen. Jij bent in staat:

 • op basis van een eerste alarmering en inschatting de het team Crisiscommunicatie in te richten. 
 • om vergaderingen te leiden met de medewerkers van de taakorganisatie aan de hand van de BOB/GOGME methodiek.
 • om het proces te bewaken en het grotere geheel te overzien.
 • medewerkers in het team te motiveren en activeren.

 

Na afloop…

ben je als HToC, OCT- of CBT-communicatieadviseur in staat de regie te nemen binnen je functie en je eigen zorgorganisatie door een crisis heen te loodsen;

 

Voorbereiding

Voor deze opleiding is een leerlijn ontwikkeld. De leerlijn bestaat uit instapeisen (digitaal) en een functieopleiding (op locatie). De instapeisen moeten worden doorlopen, voordat met de functieopleiding kan worden gestart.

 

Instap-eis 1: Introductie crisiscommunicatie (E-learning)

In een online introductie leer je de basis van crisiscommunicatie. Dit is een E-learning die je op een zelf te bepalen moment kan volgen in de online leeromgeving van NAZB. De introductie duurt ongeveer 2 uur en bevat de volgende modules:

 • doelen van crisiscommunicatie (vertrouwen, voorkomen, verminderen, versterken);
 • doelgroepen voor crisiscommunicatie (ringen van getroffenen);
 • strategie voor crisiscommunicatie (informatievoorziening, schadebeperking, betekenisgeving);
 • herhaling van de doelen, doelgroepen en strategie voor crisiscommunicatie;
 • vorm waarin crisiscommunicatie is georganiseerd binnen een zorgorganisatie (Taakorganisatie Communicatie (TOC).
   

Instap-eis 2: Introductie BOB/GOGME (E-learning)

In een online introductie leer je de basis van de BOB en het gedachtegoed BowTie. Dit is  een E-learning die je op een zelf te bepalen moment kan volgen in de online leeromgeving van NAZB. De introductie duurt ongeveer 1 uur en bevat de volgende leerdoelen:

 • je leert tijdens de E-learning de basis van Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming en het gedachtegoed van GOGME (Gebeurtenis – Oorzaak – Gevolgen – Maatregelen – Effecten);
 • je kunt na de E-learning een vergadering volgen via de BOB-structuur en weten, op hoofdlijnen, wat met elke fase van de BOB wordt bedoeld.
    

Instap-eis 3: Kennistoets

Nadat je instap-eis 1 en 2 hebt doorlopen volgt er een Kennistoets. Met behulp van een online kennistoets wordt getoetst of deelnemers klaar zijn om aan de functieopleiding te beginnen. 

 

Het doel van deze kennistoets is om te kijken of alle deelnemers de basis van crisisbeheersing en crisiscommunicatie voldoende weten en snappen en dat de deelnemers zijn voorbereid om opgeleid te worden voor hun specifieke kerntaken. De kennistoets staat ook weer voor je klaar in de online leeromgeving van NAZB.

 

Instap-eis 4: Training context van crisisbeheersing: toepassen BOB/GOGME

Nadat je de E-learnings en de kennistoets hebt doorlopen, neem je deel aan de online live training “context van crisisbeheersing: toepassing BOB/GOGME”. Tijdens deze training wordt actief geoefend met de context en functie van crisiscommunicatie, zodat deelnemers na de training een antwoord kunnen geven op onderstaande twee vragen bij een specifiek incident: 

 • Wat is er aan de hand en hoe erg is dat?
 • Wat moeten daar wat aan doen en wie daarover informeren?

 

Dit betekent concreet het toepassen van de BOB/GOGME, zodat ze aan de hand van het ontleden van het scenario kunnen bepalen wie welke communicatie verzorgt. Dit betekent dat deelnemers per communicatiepartner kunnen aangeven welke communicatieaanpak deze zou kunnen/moeten kiezen, qua doelen, doelgroepen en strategie. We kiezen daarvoor realistische en recente incidenten. 

 

Na het doorlopen van de 4 instap-eisen ben je klaargestoomd om aan je tweedaagse functieopleiding te beginnen.

 

Opleidingstraject in online omgeving NAZB

De e-learnings en de kennistoets staan voor jou klaar in de online leeromgeving van NAZB.

De contexttraining is een online training die via Microsoft Teams plaatsvindt.

De tweedaagse functieopleiding wordt op een locatie verzorgd.

 

Doelgroep

Iedereen die een verantwoordelijkheid heeft als hoofd communicatie in de crisisorganisatie

 

Aantal deelnemers

8 deelnemers

 

Dag, tijdstip en locatie

Contexttraining (online): 27 mei 09:00 - 12:30 (VOL)

Tweedaagse opleiding (fysiek: Van der Valk Hotel Tilburg): 4 en 5 juni 09:00 - 16:00 uur (VOL)

 

Deze training is vol: je kunt je op de wachtlijst plaatsen voor als er een plekje vrijkomt, stuur dan een e-mail naar Charlotte Reddingius: c.reddingius@nazb.nl. Nieuwe data volgen in het najaar. 

 

 

Tijdsinvestering

E-learning: 4-5 uur (online)

Live contexttraining: 3,5 uur (online) 
Functieopleiding: 2 dagen (op locatie)

 

Toelatingseisen

 • je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • je kent de eigen crisisorganisatie binnen jouw zorgorganisatie;
 • je vervult een reguliere rol (meestal als hoofd/manager) binnen het team communicatie.

 

Kosten

De opleiding valt onder de centrale OTO-stimuleringsgelden en is gratis

 

Vragen

Neem contact op met communicatieadviseur NAZB Charlotte Reddingius.