Renovaties Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

In 2023 staat een ingrijpende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het grootschalige onderhoud dat de komende jaren aan het wegennet uitgevoerd wordt.
Renovaties Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

De werkzaamheden hebben forse impact op de bereikbaarheid, met ook verstrekkende gevolgen voor de zorg. De werkzaamheden hebben in meer of mindere mate impact in Zeeland, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant.

 

Rijkswaterstaat renoveert de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024. In 2023 renoveert Rijkswaterstaat ook de klep van de Haringvlietburg. De renovatie van het vast deel van de brug vindt later plaats. De renovaties zijn nodig zodat de brug en de tunnel ook in de toekomst beschikbaar en veilig blijven. Rijkswaterstaat vervangt onder andere de technische installaties en systemen voor bediening, besturing en bewaking.

 

Als de tunnel en brug afgesloten zijn, wordt het verkeer omgeleid. Weggebruikers moeten dus rekening houden met extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen bij afsluitingen de Heinenoordtunnel gewoon gebruik blijven maken van de naastgelegen Tweede Heinenoordtunnel. De capaciteit van de bestaande veerponten wordt uitgebreid en de overtochten worden gratis voor (brom)fietsers, scooters en voetgangers.  Bij de Haringvlietbrug komt een gratis veerpont voor fietsers en voetgangers.  

 

Ga naar het nieuwsoverzicht

 

Houd rekening met extra reistijd

Om de renovatiewerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluit Rijkswaterstaat de brug en de tunnel meerdere keren af. Houd tijdens de afsluitingen rekening met omleidingen en met extra reistijd, bovenop de normale reistijd, die in de spitsen kan oplopen tot meer dan een uur. 

WERKKALENDER WERKZAAMHEDEN HEINENOORDTUNNEL EN HARINGVLIETBRUG

 

Afsluitingen wegverkeer

Haringvlietbrug

De Haringvlietbrug is volledig voor alle verkeer gesloten van vrijdag 9 juni 22:00 uur tot vrijdag 28 juli 23:00 uur, met mogelijk uitloop tot 4 augustus.In het najaar wordt de brug enkele nachten afgesloten voor testen. Alle informatie over deze werkzaamheden staat op de website van Rijkswaterstaat.

IK WIL MEER INFORMATIE OVER DE HARINGVLIETBRUG

 

Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel is in beide richtingen voor regulier verkeer gesloten:

 • in de nacht van woensdag 12 april 2023 22.00 uur tot donderdag 13 april 05.00 uur
 • in de meivakantie 2023 van vrijdag 28 april 22.00 uur tot maandag 8 mei 05.00 uur.
 • in de zomer van 2023 van zaterdag 5 augustus 01.00 uur tot maandag 7 augustus 01.00 uur richting Bergen op Zoom en van maandag 7 augustus
 • 01.00 uur tot vrijdag 1 september 05.00 uur in beide rijrichtingen.
 • in de zomer van 2024 is de Heinenoordtunnel nog eens twee weken dicht, van vrijdag 26 juli tot en met maandag 12 augustus.
 • Verder zijn er 10 weekend- en 7 nachtafsluitingen in 1 rijrichting.

 

Nacht- en weekendafsluitingen

In september is de Haringvlietbrug dicht van:

 • vrijdag 8 september 22.00 uur tot maandag 11 september 05.00 uur;
 • van maandag 4 tot en met dinsdag 19 september van maandag tot en met donderdag van 22.00 uur tot 05.00 uur de volgende ochtend. 
   

In september is de Heinenoordtunnel dicht van:

 • vrijdag 22 september 22.00 uur tot maandag 25 september 05.00 uur richting Bergen op Zoom. 

 

Factsheets ter verduidelijking van de sluitingen Heinenoordtunnel:

Oostbuis richting Rotterdam:

Nacht Woensdag 12 april 2023 22.00 uur Donderdag 13 april 2023 05.00 uur zie factsheet
Meivakantie Vrijdag 28 april 2023 22.00 uur Maandag 8 mei 2023 05.00 uur

zie factsheet

zie factsheet

zie factsheet

 

Westbuis richting Bergen op Zoom:

Weekend + 1 dag Vrijdag 7 april 2023 22.00 uur Dinsdag 11 april 2023 05.00 uur zie factsheet
Nacht Donderdag 13 april 2023 22.00 uur Vrijdag 14 april 2023 05.00 uur zie factsheet
Weekend Vrijdag 21 april 2023 22.00 uur Maandag 24 april 2023 05.00 uur zie factsheet
Meivakantie Vrijdag 28 april 2023 22.00 uur Maandag 8 mei 2023 05.00 uur

zie factsheet

zie factsheet

zie factsheet

 

De actuele situatie staat op www.renovatieheinenoordtunnel.nl

 

IK WIL MEER INFORMATIE OVER DE HEINENOORDTUNNEL

 

 

N59

 • maandag 7 augustus tot en met maandag 28 augustus tussen knooppunt Hellegatsplein en afslag Den Bommel (Schaapsweg).

Meer informatie, zie: N59 van de toekomst
 

Maatregelen om hinder te kunnen beperken

Rijkswaterstaat treft maatregelen om de hinder vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel en de klep van de Haringvlietbrug zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld maatregelen die de capaciteit en doorstroming op omleidingsroutes verbeteren. Ook zorgt Rijkswaterstaat bijvoorbeeld voor extra en gratis fietsponten en rijden er bij afsluitingen van de Heinenoordtunnel in beide rijrichtingen pendelbussen. Daarnaast stemt Rijkswaterstaat de noodzakelijke afsluitingen van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel zo goed mogelijk op elkaar af om hinder te beperken.

 

Afspraken met nood- en hulpdiensten

Ontheffingen

Rijkswaterstaat maakt afspraken met nood- en hulpdiensten over maatregelen om de aanrijdtijden te halen en spoedritten te kunnen faciliteren. Tijdens de afsluitingen van de Heinenoordtunnel, bijvoorbeeld, kunnen nood- en hulpdiensten bij spoed of door een van de tunnelbuizen of door de naastgelegen Tweede Heinenoordtunnel. Dit is de tunnel voor langzaam verkeer. 

 

Wie kan er een ontheffing krijgen voor toegang tot de 2e tunnelbuis van de Heinenoordtunnel?

Voorrangsvoertuigen (met striping en blauwe zwaailichten) hebben sowieso toegang tot de 2e tunnelbuis, mits een rit urgent is, en hebben daarvoor geen ontheffing nodig. Dit betreft ambulances, visiteauto’s van de huisartsenpost, bloedtransport Sanquin, het orgaantransplantatieteam en de Officier van Dienst Geneeskundig. Verder worden ontheffingen verleend voor:

 • Verloskundigen uit de Hoeksche Waard die met een bevallende moeder op weg zijn naar het ziekenhuis
 • Medisch specialisten/OK-teams, calamiteitenfunctionarissen en medewerkers van de technische dienst van Maasstad, Ikazia en Erasmus MC, die wonen in de Hoeksche Waard, op Goeree Overflakkee of in West-Brabant en bereikbaarheidsdienst moeten draaien.
 • Medewerkers van de GGZ-crisisdienst van Antes die bereikbaarheidsdienst moeten draaien.

 

Deze ontheffingen mogen alleen worden gebruikt in spoedsituaties en niet voor regulier woon-werkverkeer.

 

Wie krijgt ontheffing voor de parallelweg N59?

In ieder geval voorrangsvoertuigen van de hulpdiensten. Binnen de zorg betreft het in ieder geval ambulances, voertuigen van de huisartsenpost, bloedtransport Sanquin en orgaantransplantatieteam. Over ontheffingen voor andere zorgpartijen (zoals verloskundigen) wordt nog met RWS en de provincie gesproken. Inzet is dezelfde ontheffingen als voor de Heinenoordtunnel.

 

Worden ontheffingen gegeven voor de parallelweg N57 tijdens Concert at Sea?

Nee, deze parallelweg is tijdens het evenement voor iedereen toegankelijk.

 

Hoe kan een ontheffing worden aangevraagd?

Ontheffingen voor de Heinenoordtunnel worden centraal verzameld en collectief ingediend bij Rijkswaterstaat. Indienen kan via ruud@itineris.nl. Over het proces voor ontheffingen voor de parallelweg N59 worden nog afspraken gemaakt.

 

Welke maatregelen kan ik als zorginstelling/zorgaanbieder zelf treffen?

Het is primair aan elke zorginstelling/zorgaanbieder om zelf tijdens de wegwerkzaamheden zorg te dragen voor de continuïteit van zorg voor eigen cliënten en de bereikbaarheid voor eigen personeel. Per zorgpartij zal verschillen welke maatregelen nodig zijn, afhankelijk van de locatie en hoeveel cliënten en werknemers in de meest getroffen gebieden wonen. De regionale werkgroepen zijn de volgende mogelijke maatregelen geïnventariseerd:

 

Maatregelen vanwege de knip in het verzorgingsgebied

 • Ontheffingen voor de 2e buis Heinenoordtunnel voor spoedzorg
 • Nachtinzet rapid responder RAV voor huisartsenpost

 

Maatregelen om minder verkeersbewegingen te hebben

 • Thuiswerken bij geen patiëntcontact
 • Communicatie naar patiënten en bezoekers
 • Extra bevoorrading vóór de werkzaamheden
 • Uitstel renovatiewerkzaamheden in zorginstellingen

 

Maatregelen voor verplaatsen zorgverleners naar patiënt

 • Visites huisarts in stedelijke omgeving per fiets
 • Retourritten ALS ambu met signalen
 • (Retour)ritten zorgambu over vluchtstrook (geen signalen)

 

Maatregelen voor transport/reizen patiënten naar zorginstelling

 • Vaker overwegen ‘consult op afstand’ door huisarts/HAP en ziekenhuis
 • Ziekenhuizen afspraken met kwetsbare patiënten buiten de spits laten plannen
 • Patiënten HW informeren over dienstapotheek Dordrecht
 • Beoordeling door verloskundige van cliënten in 2e lijn en evt. begeleiding naar ziekenhuis

 

Maatregelen voor woon-werkverkeer zorgpersoneel

 • Roosteren rekening houdend met woonplaats/reistijd
 • Personeel informeren over extra OV-verbindingen
 • (Clusteren diensten met) overnachtingsplaats voor zorgpersoneel
 • Vervoer van/naar veerpont naast Haringvlietbrug

 

Overige maatregelen in de bedrijfsvoering

 • Extra ambulanceparaatheid
 • Inroosteren extra zorgpersoneel i.v.m. lange
 • Eerder vervangend personeel voor zomer werven
 • Gebruik kraamkamers voor 1e lijns bevallingen 
   

Welke maatregelen worden in gezamenlijkheid genomen binnen het doelgroepenoverleg Zorg?

Binnen het speciaal voor deze werkzaamheden ingestelde ‘doelgroepenoverleg Zorg’ wordt de voorbereiding van de zorg afgestemd met Rijkswaterstaat en op de maatregelen binnen de veiligheidskolom/andere hulpdiensten. Ook worden afspraken gemaakt over compensatie voor maatregelen van individuele instellingen. De volgende gezamenlijke, regionale maatregelen zijn op dit moment voorzien:

 • Ontheffingen de 2e tunnelbuis Heinenoordtunnel voor spoedzorg
 • Ontsluiting van actuele verkeersinformatie voor de zorg
 • Monitoring van de situatie in de zorg en afstemming binnen de zorg in een bovenregionaal ‘Tactisch Team Zorg’
 • Compensatieregeling: OV-bedrijven Arriva en Connexxion hebben een eigen compensatieregeling ingesteld voor reizigers die tijdens de afsluitingen van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel extra kosten moeten maken:

Verder wordt nog gesproken over mogelijke maatregelen:

 • Extra transportcapaciteit van de Mobile Intensive Care Unit (MICU)
 • Ambulancehelikopter

Hierover moet nog een definitief besluit worden genomen binnen het ROAZ.

 

Zijn er tools voor communicatie naar mijn personeel en patiënten/cliënten?

Ja, op de website van Rijkswaterstaat is een hele toolkit te vinden met o.a. kaartjes, posters en voorbeeldbrieven voor personeel en patiënten/cliënten.

GA NAAR DE TOOLKIT

 

Zijn er tools voor mobiliteit van zorgpersoneel?

Het Brabants Mobiliteitsnetwerk helpt werkgevers met meer dan 100 werknemers met o.a. mobiliteitsscans en onderzoek naar woon-werkverkeer. Dat is ook te gebruiken in het kader van deze en toekomstige wegwerkzaamheden.

 

Kan ik als zorginstelling/zorgaanbieder kosten verhalen op Rijkswaterstaat?

Via het speciaal ingestelde ‘doelgroepenoverleg Zorg’ (van ROAZ Zuidwest-Nederland en Netwerk Acute Zorg Brabant) is geïnventariseerd voor welke maatregelen zorgpartijen een verzoek tot compensatie willen indienen. Dit gezamenlijke overzicht wordt op 1 februari 2023 aangeboden aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zal daarna aangeven voor welke kosten compensatie wordt geboden. Het doelgroepenoverleg Zorg en Rijkswaterstaat stemmen daarover nader af. Nadere informatie volgt zodra beschikbaar.

 

Tips voor om hinder te beperken en files te vermijden

Om tijdens de renovaties de hinder zoveel mogelijk te beperken en files te vermijden, kunnen zorgverleners zelf ook iets doen. Bijvoorbeeld met deze tips.

 

 1. Zorg dat u weet wanneer er afsluitingen gepland staan en wat dat voor u en uw cliënten/patiënten betekent. 
 2. Bespreek ook of er mogelijkheden zijn om de werkroosters beter af te stemmen op de geplande werkzaamheden en reisafstanden. Reis als het kan buiten de spitsen of pak de fiets of het openbaar vervoer of misschien kan je met een collega carpoolen.
 3. De veerponten zijn voor (brom)fietsers en scooters gratis. De busverbindingen blijven in stand en tijdens de afsluitingen van de Heinenoordtunnel in beide rijrichtingen rijden er de pendelbussen tussen busstation Heinenoord en Rotterdam Zuidplein, Rotterdam Station Lombardijen en Barendrecht Station.
 4. Ook de zorg tijdelijk aanbieden op een andere locatie kan helpen om de hinder vanwege de werkzaamheden te verminderen. 
 5. Houd rekening met waar uw cliënten/patiënten vandaan moeten komen voor een afspraak en wijs hen op de afsluitingen en extra reistijd vanwege omleidingen. Plan afspraken als het kan zo dat mensen buiten de spitsen kunnen reizen of wellicht kan de afspraak op een andere locatie. 
 6. Controleer voordat je de weg opgaat de actuele verkeerssituatie. Dit kan met bestaande navigatieapps, de website Rijkswaterstaat verkeersinformatie of de website van A naar Beter.
 7. Blijf op de hoogte van de werkzaamheden en maatregelen via de websites van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietburg, de digitale nieuwsbrief en social media zoals Facebook of Twitter: @RWS_WNZ.