Stop de bloeding - red een leven

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomen in West-Europa.

De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

 

Basiscursus Stop de bloeding - red een leven

Jaarlijks overlijden in Nederland 3500 mensen aan de gevolgen van verwonding. Bij 40% komt dit door verbloeding (NTVG 2017). Bij de recente terroristische incidenten in Europa overleden onnodig veel slachtoffers binnen vijf minuten door ernstig bloedverlies. Politie, brandweer of omstanders zijn sneller bij de slachtoffers dan de professionele medische hulpverlening, waardoor overlevingskansen verhogen. Ook bij ongevallen in de privésfeer, bedrijven en bij geweldsdelicten treedt regelmatig onnodig veel bloedverlies op. Hoe meer omstanders en niet-medische hulpverleners weten hoe ze ernstig bloedverlies moeten behandelen, des te beter af zijn slachtoffers.

 

Programma

 • Herkennen en stoppen van een ernstige bloeding;
 • Oefenen en aanleggen van hemostatische gazen in een bloedende wond;
 • Aanleggen van een tourniquet;
 • Vaardigheden aantonen.

Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Dit bewijs is 4 jaar geldig vanaf dagtekening. Voor verlenging volgt u de refresher course.  

 

Toelatingseisen

 • U komt hiervoor in aanmerking indien de werkgever verplicht is een aantal personen met deze vaardigheid in dienst te hebben;
 • U werkt als vrijwilliger op bepaalde locaties waardoor u het gevoel heeft hier meer van te willen weten;
 • U bent ook welkom indien u geen reden heeft maar op eigen initiatief deze cursus wilt volgen;
 • BHV'er;
 • Brandweerman;
 • Politieagent.

 

Kosten

De kosten voor de basiscursus bedragen €100,- per persoon.

 

Deelnemers

Maximaal 12 of 20 deelnemers. Bij minder dan 6 deelnemers zijn wij helaas genoodzaakt de cursus te annuleren. 

 

Planning

Door de huidige Covid-ontwikkelingen is het vooralsnog onduidelijk wanneer de eerstvolgende cursus zal plaatsvinden. Op het moment dat dit bekend is zal dit worden weergegeven op de website.

 

Instructeurscursus Stop de bloeding - red een leven 

Word instructeur ‘Stop de bloeding - red een leven’. Leer uzelf en vervolgens uw collega’s (BHV’er, politieagent, brandweerman) of burgers hoe een ernstige bloeding snel en effectief te stelpen is. Tijdens deze instructeurscursus leert u zelf de noodzakelijke vaardigheid of verbeteren onze deskundige opleiders uw vaardigheid
waar dat nodig is. Daarnaast krijgt u didactische handvatten waarmee u anderen deze vaardigheid aanleert. 

 

Programma

 • Herkennen en stoppen van een ernstige bloeding;
 • Oefenen en aanleggen van hemostatische gazen in een bloedende wond;
 • Aanleggen van een tourniquet;
 • Toetsingsvaardigheden;
 • Aansluiten bij leerniveaus (feedback, leerstijlen, coaching door stellen van leervragen). 

Na positief afsluiten van deze cursus krijgt u een certificaat. Vanaf dit moment bent u instructeur en bevoegd de cursus volgens keurmerk en onze voorwaarden ‘Stop de bloeding - red een leven’ te geven. Met een beveiligd wachtwoord download u de materialen op de website www.stopdebloedingredeenleven.nl. Tijdens de cursus krijgt u hierover informatie.

 

Toelatingseisen

 • Verpleegkundige niveau 4 of 5 en BIG geregistreerd;
 • Anesthesiemedewerker of operatieassistent;
 • Arts;
 • Student geneeskunde (bachelor);
 • Diploma ambulancechauffeur van de Academie voor ambulancezorg;
 • Geldig certificaat instructeur Eerste Hulp (bijv. organisaties als het Rode Kruis, Medical First Aid en Dan).

 

Accreditatie

Het Oranje Kruis heeft de instructeurscursus geaccrediteerd met 3 punten. 

 

Kosten

In lijn met de landelijke afspraken is de cursusprijs voor de instructeurscursus per 1 februari 2021 verhoogd naar €150 euro per persoon.

 

Deelnemers

Maximaal 12 of 20 deelnemers. Bij minder dan 6 deelnemers zijn wij helaas genoodzaakt de cursus te annuleren. 

 

Planning

Door de huidige Covid-ontwikkelingen is het vooralsnog onduidelijk wanneer de eerstvolgende cursus zal plaatsvinden. Op het moment dat dit bekend is zal dit worden weergegeven op de website.