COVID-19

Bureau NAZB speelt een belangrijke faciliterende rol om de regio zo goed mogelijk te ondersteunen in de samenwerking tijdens deze coronacrisis. Hieronder een overzicht.

 

Snel naar

 

Dashboard COVID-19 regio Brabant

 

Dashboard Rijksoverheid

 

Informatie LNAZ COVID-19-vaccinatie voor ziekenhuizen 

 

Organisatie ROAZ tijdens de coronacrisis

Aan het begin van de COVID-19 uitbraak volgden de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Slagvaardigheid en effectiviteit waren noodzakelijk om de regionale  zorgcontinuïteit te borgen. Dit, en de oproep tot social distancing, zorgde voor een aangepaste crisisstructuur van het Regionaal Overleg Acute Zorg Brabant op sectorniveau in plaats van het reguliere strategisch ROAZ. Het Dagelijks Bestuur (DB) ROAZ is hierin uitgebreid met bestuurlijke afvaardiging vanuit huisartsenzorg, RAV, ggz, VVT en zorgverzekeraars. De directeur publieke gezondheid (DPG) die in de reguliere situatie al deelnam aan het DB vanuit de eigen organisatie, vertegenwoordigt in dit uitgebreide DB-ROAZ alle drie de Brabantse GGD-en en GHOR-en.


Via de DPG en de voorzitter ROAZ is verbinding en nauw contact met het Openbaar Bestuur geborgd. De bestuurlijke afvaardiging vanuit de VVT in het DB-ROAZ borgt de verbinding met de hele VVT-sector en het RONAZ. Afvaardiging vanuit de acute geboortezorg sluit bij het DB aan wanneer de actuele situatie daarom vraagt. Via de leden van het DB, die ook deelnemen aan de overleggen op sectorniveau en landelijk in LNAZ verband, krijgt het DB input en vindt regionale besluitvorming  plaats.

 

 

Fasering Regionale Planvorming Zorgcontinuïteit

Gezien de actuele situatie heeft het Dagelijks Bestuur ROAZ besloten om van fase oranje over te gaan naar fase rood uit de Regionale Planvorming Zorgcontinuïteit. In fase rood is er sprake van een grote druk op de regionale zorgcontinuïteit. Deze kan alleen behouden worden met collectieve maatregelen. NB de fasering in het plan gaat over regionale regie en coördinatie en zegt niets over de status van de zorgverlening. Fase rood is met ingang van donderdag 17 december 2020, tot nader bericht van kracht.

 

Meer informatie

Persvragen over het coronavirus in regionaal verband kunnen gesteld worden aan woordvoerder Wim Pleunis (06 - 5182 7837), via w.pleunis@etz.nl. 

 

Een eerste terugblik op de coronacrisis

In de zomer heeft NAZB een magazine uitgebracht met een eerste terugblik op de coronacris.