Regionale expertgroep crisisbeheersing & OTO GGD

In de regionale expertgroep crisisbeheersing & OTO GGD komen vertegenwoordigers van de GGD’s uit Limburg, Noord-Brabant en Zeeland bijeen. Zij zijn verantwoordelijk voor planvorming rondom crisisbeheersing, wisselen van gedachten en delen ervaringen uit. Vertegenwoordigers vanuit de diverse netwerken acute zorg, waaronder NAZB, sluiten daarbij aan. Op behoefte zijn adviseurs van andere ketenpartners of met bepaalde expertise aanwezig.

Doelen regionale expertgroep

 • delen van informatie, kennis en expertise door van elkaar te leren;
 • deelnemers ondersteunen bij hun werkzaamheden;
 • samenwerking bevorderen, bundelen van krachten en versterken netwerk;
 • voorbereiding op bijzondere omstandigheden verbeteren (zowel zorginstelling als keten).  

 

Taken en rollen regionale expertgroep

 • delen van best practices en lessons learned binnen GGD’s;
 • bespreken en informeren over landelijke en regionale ontwikkelingen ten aanzien van integrale planvorming bijzondere omstandigheden & OTO;
 • initiatieven bespreken planvorming binnen GGD’s;
 • delen OTO-programma’s en ervaringen;
 • inventariseren mogelijkheden tot samenwerking (in OTO-activiteiten, projecten of anders) of ondersteuningsbehoeften;
 • samen (door)ontwikkelen en/of toetsen van beleid en producten.

 

Thema’s 

Op behoefte van de deelnemers worden thema’s op de agenda geplaatst om samen een visie en aanpak op te ontwikkelen. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • de inrichting van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn op alle typen crises en incidenten;
 • bedrijfscontinuïteitsmanagement implementeren;
 • psychosociale hulpverlening en nazorg en de specifieke rol van GGD’s daarin;
 • GHOR- en GGD-processen afstemmen;
 • infectieziektebestrijding en voorbereiding op een griepepidemie.

 

Adviseurs NAZB

Patricia van Roessel en Rob van den Bergh