Regionale expertgroep crisisbeheersing & OTO CBRN

In deze regionale expertgroep komen alle CBRN-aandachtsfunctionarissen van de ziekenhuizen en ambulancediensten bijeen. Zij wisselen van gedachten en delen ervaringen over de opvang van (mogelijk) besmette slachtoffers als gevolg van incidenten met chemische-, biologische, radiologische- of nucleaire stoffen. Vertegenwoordigers van de Brabantse GHOR-bureaus en NAZB sluiten daarbij aan. 

NAZB faciliteert de regionale expertgroep door zorg te dragen voor locatie, agenda, verslaglegging en advies en ondersteuning bij het voorbereiden van de diverse thema’s. De CBRN-adviseur van NAZB, ook geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS), is aanwezig bij deze expertgroep.

 

Doelen regionale expertgroep

 • delen van informatie, kennis en expertise door van elkaar te leren;
 • ondersteunen deelnemers bij hun werkzaamheden;
 • samenwerking bevorderen: bundelen van krachten en versterken netwerk;
 • verbeteren van voorbereiding op CBRN-gerelateerde incidenten (zowel zorginstelling als keten).  

 

Taken en rollen regionale expertgroep

 • ervaringen uitwisselen door middel van casuïstiek; 
 • voorbereiden en ondersteunen van OTO-activiteiten op het gebied van CBRN, zowel voor de eigen organisatie als de keten;
 • ondersteunen van de eigen adviseur crisisbeheersing ten aanzien van het onderwerp CBRN;
 • doorontwikkelen en aanscherpen van planvorming & OTO zoals:
  • regionale CBRN-leidraad (rode, gele en groene boekjes);
  • e-learning onderwijs CBRN;
  • tweedaagse cursus CBRN-aandachtsfunctionaris. 
 • afstemming met risicobedrijven in de omgeving van de zorginstelling.

 

Thema’s 

Op behoefte van de deelnemers worden thema’s op de agenda geplaatst om samen een visie en aanpak op te ontwikkelen. 

 

Adviseur NAZB

Rob van den Bergh