Thema's

In het regionaal jaarplan OTO 2011 is een overzicht opgenomen van alle OTO-activiteiten die met OTO-stimuleringsgelden gefinancierd worden. Een greep uit deze OTO-activiteiten:

 

Implementatie GROP en HaROP

Het GGD RampenOpvangPlan (GROP) en het HaROP (Huisartsen RampenOpvangPlan) krijgt in Brabant extra aandacht. Met huisartsenorganisaties en GGD-en worden afspraken gemaakt om deze plannen eind 2011 te realiseren. Op basis van het GROP en HaROP stellen de instellingen zelf een OTO-activiteitenplan op.

 

Project zorgcontinuïteit

Verpleeg- en verzorgingsinstellingen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorg en GGZ-instellingen worden gestimuleerd om zich op een planmatige wijze voor te bereiden op rampen en crisis. Bijvoorbeeld door sleutelfunctionarissen op te leiden. Elke zorginstelling moet een actueel en beoefend zorgcontinuïteitsplan hebben. 

 

Voorbereiding op Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire incidenten (CBRN)

In veel regio’s, dus ook in Brabant, is dit een belangrijk thema. Sleutelfunctionarissen worden beter opgeleid, kennis wordt uitgewisseld en er zijn OTO-activiteiten over dit specifieke onderwerp. In 2011 wordt regionaal en landelijk samenwerking gezocht met het Ministerie van Defensie.

 

Opzetten kennisplatforms GROP en HaROP in de regio

Om te komen tot effectieve uitwisseling van ervaringen, samenwerking en verdere professionalisering is een kennisplatform een succesvolle formule. In dit platform komen verschillende functionarissen samen in een informele setting. Deze functionarissen zijn nauw betrokken bij de voorbereiding op rampen en crises. Er bestaat in Brabant al een prima functionerend kennisplatform ZIROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan). Met dit succesvolle kennisplatform als voorbeeld wil het ROAZ in 2011 ook de kennisplatforms GROP en HaROP initiëren. Het NAZB heeft een coördinerende en faciliterende rol bij de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de bijeenkomsten van de diverse kennisplatforms.

 

Implementatie OTO-toolkit

Het Landelijke Steunpunt OTO lanceert eind 2011 een OTO-toolkit. Deze OTO-toolkit is de verzameling van eerder op landelijk niveau ontwikkelde OTO-producten. Het is een belangrijk hulpmiddel en kwaliteitskader voor zorginstellingen bij de voorbereiding op rampen en crises.

Print