Miranda de Wilde

registratiemedewerker LinkedIn Miranda de Wilde 013 221 13 22

Als registratiemedewerker verzamelt Miranda data van patiënten met traumatisch letsel. Dat codeert ze in het registratiesysteem. Het gaat hierbij om alle patiënten met traumatisch letsel die binnen 48 uur na het ongeval levend gezien zijn op de spoedeisende hulp en acuut zijn opgenomen op een verpleegafdeling, Intensive Care of operatiekamer. Ook patiënten die overgeplaatst zijn voor opname naar een ander ziekenhuis of overleden zijn op de spoedeisende hulp worden geregistreerd. De registratiemedewerkers doen dit voor alle tien ziekenhuizen in Brabant.

Ons team

Het team van NAZB bestaat uit 20 collega's met elk hun eigen expertise. Bekijk op deze pagina onze medewerkers.