Professionalisering crisisbeheersing en OTO

Crisisbeheersing in een zorginstelling is niet iets van één persoon. De hele organisatie is verantwoordelijk voor het voorkomen van bijzondere gebeurtenissen en het garanderen van zorgcontinuïteit tijdens een crisis. Een speciaal daarvoor ingerichte regionale ondersteuningsstructuur helpt zorginstellingen bij het verhogen van de kwaliteit van crisisbeheersing en opleiden, trainen en oefenen (OTO).

Zeer ervaren professionals in crisisbeheersing, die werkzaam zijn bij Brabantse zorginstellingen, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en bureau NAZB, vormen samen de Regionale Ondersteuningsgroep Zorgcontinuïteit (ROZ). Zij helpen organisaties bij het verbeteren en professionaliseren van hun crisisbeheersing en OTO. Iedereen in een zorginstelling die hierover vragen heeft, advies wil of gecoacht wil worden, kan bij de ROZ terecht. Doordat de ROZ-adviseurs binnen de regio Brabant actief zijn, sluiten hun adviezen altijd aan op het Brabantse ROAZ-beleid.

 

Bureau NAZB fungeert als frontoffice voor de ROZ. Een van NAZB-adviseurs neemt contact met je op om je aanvraag verder door te spreken. Vervolgens schakelt hij als ‘kennismakelaar’ de juiste regionale ondersteuning in. De ROZ levert niet alleen ondersteuning bij vragen over crisisbeheersing en OTO in je eigen organisatie, maar ook in relatie tot effectieve ketensamenwerking.