Werkconferentie Vergrijzing vraagt om creativiteit

Vanuit het ROAZ-project Proactieve Spoedzorgketen organiseert NAZB samen met SiRM (Strategies in Regulated Markets) op 5 september de werkconferentie ‘Vergrijzing vraagt om creativiteit’.
Werkconferentie Vergrijzing vraagt om creativiteit

Voor het project Proactieve Spoedzorgketen bracht SiRM samen met de werkgroep uit het tactisch ROAZ vorig jaar de ontwikkelingen in vraag en aanbod van acute zorg in Brabant in kaart. Daarbij stelde de werkgroep een activiteitenplan op. De centrale vraag: hoe spelen Brabantse ketenpartners samen proactief in op de toenemende druk op de spoedzorgketen?

 

Programma

Tijdens de werkconferentie staan de deelnemers onder andere stil bij het succesvol samenwerken in een netwerk. Vervolgens geven projectleiders uit Brabant en daarbuiten in drie workshoprondes interactieve presentaties over projecten die zij binnen de eigen organisatie of met een aantal organisaties zijn gestart om met de toenemende druk op de acute zorgketen om te gaan. De presentaties zijn hierbij ingedeeld volgens de drie pijlers: dempen van de zorgvraag, verhogen van de productiviteit in de keten en behoud van personeel.

 

Integraal denken

Een van de presentaties komt uit de regio Helmond - De Peel en gaat over de reis naar een toekomstbestendig spoedzorgnetwerk in de regio. Elkerliek ziekenhuis, HAP Oost-Brabant, Savant Zorg, De Zorgboog, GGD Brabant-Zuidoost, GGZ Oost-Brabant en de huisartsen in de regio Helmond – De Peel, hebben een integraal ontwerp voor een vernieuwd spoedzorgnetwerk gemaakt. Drie principes staan centraal: preventie van spoed, ombuigen van spoed en de juiste spoedzorg meteen op de juiste plaats. Programmamanager Joost Koemans legt uit: “In onze regio neemt de vergrijzing enorm toe. Veel meer kwetsbare ouderen hebben specifieke zorg nodig en komen niet altijd op de juiste plek in de spoedzorgketen terecht. Ook de huisartsen vergrijzen; de nachtdiensten gevuld krijgen, is problematisch.”

 

Knelpunten oplossen

Knelpunten bij de ene ketenpartner moet een andere partner vaak oplossen. Joost: “Daarom hebben we de gehele spoedzorgketen onder de loep genomen en oplossingen bedacht om knelpunten te voorkomen.” Zo gaat de regio experimenteren met verbrede triage van alle spoedvragen, dus ook de ggz en spoedvragen van een niet-medische maar verpleegkundige aard. Een ander initiatief is een zogeheten ‘ontschot’ spoedplein waarbij de HAP en SEH nauw samenwerken. Met één wachtkamer en balie en een SEH-arts die meekijkt met de huisarts als die daar om vraagt. “Zulke oplossingen verlagen de druk op de spoedzorgketen”, aldus Joost. “Zorgverleners en bestuurders trekken hiervoor samen op. Want: deze uitdagingen aangaan moet je echt met elkaar doen. Integraal denken. De patiëntreis overzien. Zo spoor je knelpunten op en voorkom je deze in de toekomst.”

 

Het programma in vogelvlucht

Ontvangst 09.00-09.30 uur

 

Plenaire opening 09.30-10.00 uur

Bart Berden | voorzitter Raad van Bestuur ETZ en voorzitter ROAZ Brabant

 

Toelichting ‘Vergrijzing vraagt om creativiteit’ 10.00-10.30 uur

Tom Fransen | manager bedrijfsvoering SEH Jeroen Bosch Ziekenhuis

 

Succesvol samenwerken in een netwerk 10.30-11.00 uur

Janneke Steijns | adviseur Common Eye

 

KOFFIEPAUZE 11.00-11.15 uur

 

Workshops ronde 1 11.15-12.00 uur

Keuze uit 10 workshops

 

Workshops ronde 2 12.00-12.45 uur

Keuze uit 10 workshops

 

LUNCH EN SPEEDDATEN MET PROJECTLEIDERS 12.45-13.45 uur

 

Workshops ronde 3 13.45-14.30 uur

Keuze uit 10 workshops

 

Plenaire afsluiting algemeen programma 14.30-15.00 uur

Tom Fransen | manager bedrijfsvoering SEH Jeroen Bosch Ziekenhuis

 

Aanvullende sessie (op uitnodiging) 15.30-17.00 uur

Selectie en vervolgafspraken ROAZ-brede projecten

 

Aanmelden

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u zich nog aanmelden stuurt u dan een mail naar secretariaat@nazb.nl.