Sepsis behandelen: hoe sneller, hoe beter

De werkgroep Sepsis heeft een protocol voor sepsis ontwikkeld en een stroomdiagram uitgewerkt in een handzaam zakkaartje.
Sepsis behandelen: hoe sneller, hoe beter

De werkgroep Sepsis ontwikkelde voor de hospitale fase het ‘Brabantbrede protocol Sepsis en septische shock en de behandeling’. Het protocol kwam tot stand op basis van bestaande richtlijnen, de nieuwe richtlijn (qSOFA) en door het vergelijken en combineren van protocollen uit meerdere Brabantse ziekenhuizen. Daarnaast heeft de werkgroep Sepsis het stroomdiagram ‘Verdenking van sepsis’ uitgewerkt in een handzaam zakkaartje. Het kaartje beoogt de vroege herkenning en de verwijzing bij (verdenking van) sepsis te versnellen.

 

Uniform behandelen

Gerba Buunk, internist acute geneeskunde bij Amphia en voorzitter werkgroep Sepsis, is tevreden met de ontwikkelde materialen. “Sepsis is bij uitstek een ziektebeeld dat niet gemakkelijk te herkennen is. Snelle diagnose en acuut handelen is echter van essentieel belang. De ziekte kan ernstige schade aanrichten aan organen en leiden tot chronische gezondheidsproblemen. Met het protocol herkennen we binnen de acute zorgketen sepsis eerder en kunnen we patiënten met sepsis adequater behandelen, door bijvoorbeeld al vroeg te starten met antibiotica. Patiënten worden bovendien met een andere mindset vanuit de ambulance of huisartsenpost het ziekenhuis binnengebracht.” Eveline du Cloo, adviseur acute zorg bij NAZB, sluit zich daarbij aan. “Dankzij deze middelen kan de samenwerking tussen de ketenpartners op het gebied van sepsis verbeterd worden en wordt in Brabant uniform gehandeld richting patiënten met een verdenking van sepsis.”

 

Expertise

In 2015 startte de werkgroep Sepsis. Meerdere Brabantse ketenpartners hebben vanuit verschillende vakgebieden enthousiast deelgenomen aan de werkgroep. Eveline: “Het was mooi om te ervaren dat alle ketenpartners in gezamenlijkheid een waardevolle bijdrage leverden aan de totstandkoming van het protocol en het zakkaartje. Dat maakt dat we nu goede afspraken hebben gemaakt over zowel de prehospitale als hospitale zorg en de overdracht tussen ketenpartners.”

 

Bewustwording

Het zakkaartje wordt verspreid onder huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en ambulanceverpleegkundigen. NAZB biedt daarnaast posters aan die onder andere op de ambulanceposten kunnen worden opgehangen. “We hopen dat we daarmee zorgen voor meer bewustwording van dit ziektebeeld”, zegt Buunk. “Want hoe sneller sepsis behandeld wordt, hoe beter.”