Opschaling Regionaal Coördinatie Centrum Patiënten Spreiding

Het aantal COVID-patiënten (positief en verdacht) loopt weer op in de ziekenhuizen. Vooral in het westen van het land wordt een verhoogde COVID-19 druk ervaren maar ook in onze regio lopen de aantallen op. Om de impact op de reguliere zorg zoveel mogelijk te beperken en de druk te verdelen is de afspraak patiënten in een vroeg stadium over te plaatsen naar andere ziekenhuizen.
Opschaling Regionaal Coördinatie Centrum Patiënten Spreiding

Om de (bovenregionale) overplaatsingen beter te kunnen coördineren, is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) sinds woensdag 23 september weer actief. Parallel aan de opstart van het LCPS is ook het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) in Brabant weer operationeel. NAZB coördineert dit samen met het ROAZ Brabant. Het RCPS Brabant is zeven dagen per week van 9.00 tot 18.00 uur open.

 

Monitoren cijfers

De trendgrafieken van COVID-cijfers in de Brabantse ziekenhuizen worden vanaf nu weer vijf dagen per week (maandag tot en met vrijdag) geactualiseerd, via de website.