Cijfers coronavirus ziekenhuizen

De laatste updates over het coronavirus vanuit de ziekenhuizen binnen het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) Brabant.
Cijfers coronavirus ziekenhuizen

Update 03 augustus 2020 14.00 uur

Ontwikkeling aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

Gezien de dalende trend van het aantal opgenomen coronapatiënten en het zeer minimale aantal overplaatsingen, worden de cijfers coronavirus ziekenhuizen wekelijks op maandag geüpdatet.

In onderstaande grafieken vindt u informatie over de COVID-19 patiënten van alle Brabantse ziekenhuizen (Maasziekenhuis Pantein zit in de grafiek vanaf 25 maart) plus het Sint Jansgasthuis in Weert. De gegevens zijn weergegeven over de tijd vanaf het moment dat de eerste patiënt zich heeft gepresenteerd in Brabant. De grafieken met het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis en op de Intensive Care (IC) geven de situatie weer van die betreffende dag om 23:59 uur. Dit is zonder het aantal patienten dat die betreffende dag is overgeplaatst naar een ziekenhuis buiten de regio, ontslagen of overleden. De andere grafieken betreffende nieuwe, overleden, overgeplaatste en ontslagen patiënten geven het aantal patiënten weer tussen 0:00 uur en 23:59 uur op de betreffende dag.

 

In de grafiek met nieuwe instroom zitten relatief veel 'verdachte' patiënten, die nog niet getest waren op het moment dat de cijfers werden doorgegeven. In het begin van de crisis bleek hiervan meer dan de helft besmet, maar nu komen er weer veel meer 'reguliere' patiënten naar de ziekenhuizen. Bij een lichte verdenking (bijvoorbeeld een kuchje, niezen of koorts) worden deze uit voorzorg eerst even apart gehouden en getest. In praktijk blijkt op dit moment dat van deze verdachte patiënten na testen tussen de 10 en 20% uiteindelijk corona blijken te hebben. Dus het aantal nieuwe COVID-patiënten is dagelijks beduidend lager dan het lijkt in de grafiek.

 

Meer informatie

Persvragen over het coronavirus in regionaal verband kunnen gesteld worden aan woordvoerder Wim Pleunis (06 - 5182 7837), via w.pleunis@etz.nl

 

FAQ coronavirus

 

algemene info coronavirus

 

Cijfers coronavirus huisartsenposten

 

 

 

 

Update 25 maart 2020 13.00 uur

Corona in Brabant

De provincie Brabant is - mogelijk door het carnaval - tot nu toe het zwaarst getroffen door het coronavirus in Nederland. Dat betekent dat de Brabantse (acute) zorgsector in de frontlinie staat bij de opvang van de grote stroom patiënten die zich inmiddels aandient in de eerste lijn, bij de Spoedeisende Hulp-afdelingen en in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Aangezien de verwachting is dat de toestroom van patiënten nog verder toeneemt, is de (Intensive Care-) capaciteit uitgebreid. Ook worden zoveel mogelijk (corona) patiënten ondergebracht bij ziekenhuizen buiten Brabant, zodat er een maximaal aantal bedden beschikbaar blijft voor de te verwachten golf aan mensen die acute zorg nodig hebben.

 

Uitplaatsen van patiënten uit Brabant

Afgelopen weekend is het uitplaatsen van patiënten uit Brabant naar ziekenhuizen elders in het land goed op gang gekomen.  Vrijdag 20 maart waren er via de eigen kanalen van de verschillende ziekenhuizen al 40 patiënten vanuit Brabant vervoerd, maar in het weekend is een start gemaakt met het regionaal coördinatiecentrum in Tilburg, waarbij ook medische planners van Defensie te hulp zijn geschoten. Bij elkaar hebben we van vrijdag tot en met dinsdag zo’n 320 patiënten kunnen uitplaatsen. Ambulances van Groningen tot Maastricht kwamen patiënten ophalen uit Brabant en uiteraard namen de Brabantse ambulances ook een groot deel van deze omvangrijke logistieke klus voor hun rekening.

 

Mega-operatie

Bij deze mega-operatie moet bij elke rit een aantal zaken nauwkeurig moet worden afgestemd: welke patiënt is geschikt om te vervoeren vanuit welk ziekenhuis? Als iemand er slecht aan toe is, is vervoeren namelijk niet mogelijk en bij minder ernstig zieke patiënten ligt verplaatsen ook niet voor de hand. Wat voor apparatuur is er aan boord van de ambulance? Welke (beademings-)specialist kan meerijden? En welk ziekenhuis heeft plek en is ingericht om deze bijzondere patiënten te ontvangen? Al bij met al een geweldig ingewikkelde opgave die dit team onder grote druk aan het volbrengen is.

 

Landelijk coördinatiecentrum

Inmiddels worden er ook voorbereidingen getroffen om dit landelijk voor heel Nederland aan te pakken. De verspreiding van het virus beperkt zich immers niet tot Brabant en de rest van Nederland krijgt er snel op grotere schaal mee te maken. Daartoe wordt landelijk een nieuw coördinatiecentrum ingericht. Inmiddels zijn betrokkenen bij het landelijke coördinatiecentrum in Brabant op bezoek geweest om te kijken hoe het hier wordt aangepakt en te leren van de lessen die wij hebben opgedaan. Naar verwachting kan het landelijk punt rond komend weekend van start gaan; tot die tijd blijft het commandocentrum in Tilburg de uitplaatsingen van patiënten uit Brabant regelen.