Projectgroep ouderen en spoedzorg

Een groot deel van de spoedzorg populatie is 65 jaar of ouder. Vaak is bij deze oudere patiënten sprake van complexe zorg, veel medicatiegebruik en comorbiditeit. Veel van deze patiënten komen met niet-specifieke klachten op de Spoedeisende Hulp afdeling (SEH).

Het niet hebben van een diagnose bij aankomst op de SEH levert een verhoogd risico op een slechte uitkomst op, zoals hogere kans op ziekenhuisopnames en hogere mortaliteit vergelijken met patiënten presenterend met specifieke klachten. Door het implementeren en evalueren van een specifiek zorgpad voor deze patiëntengroep streeft de projectgroep ouderen en spoedzorg ernaar de uitkomsten van oudere patiënten met niet specifieke klachten op de SEH te verbeteren.

 

Projectgroep ouderen & spoedzorg

De taak van de projectgroep ouderen spoedzorg  is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het zorgpad. De voorzitter van de projectgroep is prof.dr. Harm Haak, internist acute geneeskunde in het Maxima Medisch Centrum. Aan de projectgroep nemen naast beleidsadviseurs van NAZB en een arts-onderzoeker van MMC vertegenwoordigers van diverse Brabantse ketenpartners deel, zijnde een:

  • geriater;
  • SEH-arts;
  • unithoofd SEH;
  • internisten ouderengeneeskunde én acute geneeskunde;
  • specialist ouderengeneeskunde;
  • huisarts.

 

Adviseur NAZB

Nanne Jansen