Eén jaar coronacrisis Noord Brabant in beeld

Morgen is het één jaar geleden dat de eerste COVID-19 patiënt werd opgenomen in het ETZ in Tilburg. NAZB heeft, op basis van de door de ketenpartners beschikbaar gestelde cijfers, een overzicht gemaakt van één jaar coronacrisis in Brabant.
Eén jaar coronacrisis Noord Brabant in beeld

Eerste golf

Na de eerste patiënt nam het aantal coronapatiënten in Brabant snel toe. De Brabantse (acute) zorgsector stond in de maanden na ‘patiënt nul’ in de frontlinie bij de opvang van de grote stroom patiënten die zich aandiende in de eerste lijn, bij de SEH-afdelingen en in de verpleeg-en verzorgingshuizen en thuiszorg.

 

Tweede golf

Hoewel het aantal besmettingen in de lente en zomer afnam, steeg dit aantal vanaf oktober weer snel en diende de tweede golf zich aan. De piek hiervan werd landelijk en regionaal bereikt op 2 november en met de hoge besmettings- en patiëntaantallen in de Brabantse zorgketen bleef de druk op de (acute)zorgsector hoog. De grafieken in de factsheet tonen het verloop van de pandemie waarbij de aantallen coronapatiënten in kliniek en IC door de tijd worden weergegeven.

 

Verantwoording

Naast kengetallen over de eerste en tweede golf toont de factsheet cijfers van de vervolgzorg voor post-covid-19 patiënten in revalidatiecentra en geeft inzicht in het aantal overplaatsingen binnen en buiten de regio.

 

Deze factsheet geeft geen duiding aan de ervaringen van patiënten, hun naasten en zorgverleners, maar geeft wel indirect aan hoeveel coronazorg er in de keten is verleend. Samenwerking en slagvaardigheid waren noodzakelijk om de regionale zorgcontinuïteit te borgen.

 

Corona Dashboard

Het afgelopen jaar heeft NAZB, in samenwerking met de ketenpartners, dagelijks de data gedeeld van onder andere opnames van coronapatiënten in de kliniek en op de IC, huisartsenposten en medisch specialistische revalidatiezorg in het Corona Dashboard. De factsheet geeft een overzicht van een verloop van deze aantallen.

 

Bekijk de Factsheet