Dashboard COVID-19 regio Brabant

Het regionale COVID-19 dashboard komt per direct te vervallen. Aanleiding hiervoor is het feit dat de druk in de zorgketen niet meer primair wordt bepaald door de instroom van COVID-19 patiënten. Daarnaast is onlangs het Landelijke Dashboard Zorgketen gelanceerd. Het Dashboard Zorgketen geeft een ketenbreed beeld van de toegankelijkheid van de zorg op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Voor meer informatie hierover zie: Dashboard Zorgketen.

 

Uiteraard houden we de situatie in de gaten. Indien deze dermate verslechtert, wordt bekeken of het noodzakelijk is om de monitoring en daarmee het regionale dashboard weer op te starten.

 

Vragen?

Neem contact op met ROAZ-woordvoerder Wim Pleunis, 06 - 5182 7837.